พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: โครงการสนันสนุนการจัดการสวัสดิการชุมชน
ฮิต: 2770
ลำดับ รายชื่อกองทุน สมาชิกครบ 1 ปี สมาชิกทั้งหมด  เงินกองทุนทั้งหมด 
จังหวัดสมุทรสงคราม
1 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแพรกหนามแดง 548 768 197,280.00
2 กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตำบลบางแค 792 845 527,517.05
3 กองบุญสวัสดิการวันละบาทตำบลบางแก้ว 563 1227 647,305.00
4 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจอมปลวก 1034 1123 486,675.00
5 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองเขิน 1222 1222 490,868.00
6 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนมะโนรา  141 157  30,760.00
7 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วันละ1บาท
เพื่อพ่อแห่งแผ่นดินตำบลเหมืองใหม่
542 751 347,778.00
8 กองทุนสวัสดิการวันละบาทตำบลบ้านปรก 148 148 116,565.00
9 กองบุญสวัสดิการวันละบาทตำบลสวนหลวง 439 501 131,817.63
10 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าคา 575 575 168,406.22
11 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่กลอง 546 979 327,374.00
12 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางคนที 262 303 120,844.48
13 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางยี่รงค์ 528 538 300,831.31
14 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางนางลี่ 427 432
จังหวัดสระบุรี
15 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงหวาน 125 125  45,625.00
16 กองทุนสวัสดิการชุมชนวิหารแดง 222 684  79,920.00
17 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไก่เส่า 261 273  95,265.00
18 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหลวง 215 215 129,200.00
19 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านครัว 243 284 103,660.00
20 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแซง 266 337 62,682.00
21 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหัวโพ 319 319 116,435.00
22 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธารเกษม 115 128 46,720.00
23 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงงาม 228 369 134,685.00
24 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสีดา 166 186 67,890.00
25 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพุคำจาน 135 150   54,750.00
26 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเริงราง 144 175 63,875.00
27 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลส่างโศก 131 131 47,815.00
28 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางโขมด 130 157 57,305.00
29 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลาดน้อย 150 150 54,750.00
30 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ขวาง 119 170 62,050.00
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดขาม 141 165  51,465.00
32 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังก์พง 258 325 94,170.00
33 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกำเนิดนพคุณ 117 123  42,705.00
34 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่เก่า 157 157  57,305.00
35 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับใต้ 223 235  81,395.00
36 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศาลาลัย 143 169  52,195.00
37 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะหลัก 109 111  39,785.00
38 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศิลาลอย 349 349 127,385.00
39 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตำบลแสงอรุณ 498 641  181,770.00
40 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทองมงคล 458 524  167,170.00
41 กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลตำบล กม.5 140 156 51,100.00
42 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองวาฬ 126 198 267,196.29
43 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองพลับ 248 293 105,850.00
44 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่าวน้อย 1466 1525 729,270.00
45 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไชยราช 239 239 223,015.00
46 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชัยเกษม 235 351  152,214.00
47 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทรายทอง 372 388 189,000.00
48 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 132 142 113,920.00
49 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงนคร  95 159 103,424.00
50 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหินเหล็กไฟ 515 534 190,109.00
51 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่ใหม่ 127 203 202,458.25
52 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาล้าน 438 754 515,980.00
53 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุยเหนือ 125 125  84,827.00
54 กองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไร่เก่า 356 421 155,760.00
55 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากแพรก 120 175 150,209.00
จังหวัดลพบุรี
56 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดตาเพชร 436 548 200,020.00
57 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขันหมาก 654 930 339,450.00
58 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองผักแว่น 485 637 254,800.00
59 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขารวก 256 401 146,365.00
60 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำสนธิ 113 152  80,665.00
61 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม 68 681 248,565.00
62 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพตลาดแก้ว 436 531  63,720.00
63 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองยายโต๊ะ 278 345 125,925.00
64 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหินปัก 233 247 123,500.00
65 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลซับสมบูรณ์ 135 419 152,935.00
66 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าตาล 197 207  75,555.00
67 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขม 540 540  54,000.00
68 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกตูม 55 149  54,385.00
69 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสลุด 205 217  79,205.00
70 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาสามยอด 175 205  73,800.00
71 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมสร้างตนเอง 123 144  52,560.00
72 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดสาลี่ 281 300 109,500.00
73 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสลุง 135 166  60,590.00
74 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวสำโรง 1241 1927 703,355.00
75 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสี่คลอง 553 793 289,445.00
76 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกลำพาน 615 746 824,535.00
77 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำนารายณ์ 100 125  45,625.00
78 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมลำนารายณ์ 398 566 169,800.00
79 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหลุมข้าว 105 105  74,825.00
80 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางคู้ 369 369 189,685.00
81 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพุคา 91 715  84,556.00
82 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อทอง 225 295 237,350.00
83 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชอนม่วง 215 291 184,095.00
84 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่ามะนาว 195 388  141,620.00
85 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองรี 218 250 91,250.00
86 กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลช่องสาริกา 217 320 116,800.00
87 กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลทุ่งท่าช้าง 113 124 45,260.00
88 กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลกกโก 415 415 41,500.00
89 กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลวังจั่น 130 130 47,450.00
90 กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลทองเหล็ก 120 120 43,800.00
91 กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลช่องสาริกา 335 350 127,750.00
92 กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบางงา 178 230 83,950.00
93 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงดินแดง 245 274 100,010.00
94 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนโพธิ์  68 139 40,150.00
95 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเต่า 356 368 134,320.00
96 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแก้ว  110 110 40,150.00
97 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองทรายขาว 274 534 194,910.00
98 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าวุ้ง 281 414 103,748.00
99 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์เก้าต้น 155 184 193,785.00
100 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทะเลวังวัด 303 326 150,053.00
จังหวัดราชบุรี
101 กองทุนกลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการชุมชนตำบลเบิกไพร 914 1043 618,840.00
102 กองทุนสวัสดิการกองบุญวันละบาท 
"ช่วยราษฎร์เสริมชุมชน"ตำบลบ้านไร่
239 336 290,220.00
103 กองทุนทำบุญวันละบาทตำบลปากแรต 562 1120 354,480.00
104 กองทุนวันละบาทเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านสิงห์ 548 548 498,372.00
105 กลุ่มกองทุนสัจจะ "ชุมชนรู้รัก"
ชุมชนวัดศรีสุริยวงศารามเทศบาลเมืองราชบุรี
208 328 465,805.00
106 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเบิกไพร 300 313 141,900.00
107 กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการชุมชนตำบลลาดบัวขาว 392 455 165,600.00
108 กลุ่มสวัสดิการชุมชนกองบุญวันละ 1 บาท ตำบลดอนกระเบื้อง 547 547 448,667.00
109 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากท่อ 56 150 70,000.00
110 กองทุนสวัสดิการชุมชนคนไม่ทิ้งกันตำบลสวนผึ้ง 282 300 132,580.00
111 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านม่วง 250 351 347,480.00
112 กองทุนสวัสดิการออมบุญวันละบาทเพื่อคนบ้านฆ้อง 2133 2133 1,066,730.00
113 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด่านทับตะโก 152 231 62,546.00
114 กองทุนสวัสดิกการออมบุญชุมชนสามแยกกระจับตำบลหนองอ้อ 207 861 363,608.00
115 กลุ่มสัจจะเมตตาธรรมวันละบาทตำบลเจดีย์หัก 482 623 275,491.00
116 กองทุนสวัสดิการชุมชนคนไม่ทิ้งกันตำบลตะนาวศรี 110 376 272,500.00
117 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากช่อง 240 240 112,317.00
118 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนแร่ 1364 1364 1,073,332.51
119 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองโพ 1058 1058 373,658.00
120 กองทุนสวัสดิการชุมชนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ห้วยทรายทองเทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย
415 415 24,900.00
121 กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนออมวันละบาท
เทศบาลตำบลบางแพ
811  1,022 318,126.00
122 กองทุนเพื่อสวัสดิการเทศบาลตำบลสวนผึ้ง 209 217 79,817.00
123 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างหิน 233 364 125,519.80
124 กองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละ 1 บาท ตำบลดอนตะโก 100 199 36,000.00
125 กองบุญสวัสดิการวันละบาท ตำบลทุ่งหลวง  1,092 1,365 459,324.00
126 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางหัก 138 153  60,207.00
127 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าหวาย 115 138 77,740.00
จังหวัดสุพรรณบุรี
128 โครงการสวัสดิการชุมชน ต.เขาดิน 241 481 254,035.00
129 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางนอน 268 349 169,050.00
130 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนปรู 98 141 62,190.00
131 กองทุนสวัสดิการชุมชนโพธิ์พระยาร่วมใจ 103 277 113,567.00
132 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งคลี 113 113  82,490.00
133 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดโบสถ์ 270 270  98,550.00
134 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับหลวง 126 130  47,450.00
135 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีสำราญ 107 107  39,055.00
136 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพลับ 173 173  63,145.00
137 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกุ่ม 125 125  45,625.00
138 กองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการสวัสดิการ ต.ดอนคา  114 114 41,610.00
139 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดดาว 200 200  73,000.00
140 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม 175 175  63,875.00
141 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางตะเคียน 125 125  45,625.00
142 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งคอก 356 356 129,940.00
143 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบ่อ 123 143 51,480.00
144 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับตีเหล็ก 210 351 126,360.00
145 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหญ้าไซ 102 140  50,400.00
146 กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลจรเข้ใหญ่ 550 702 256,230.00
147 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะขามล้ม 306 327  117,720.00
148 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสาหร่าย 195 266  95,760.00
149 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังยาง 596 984 359,160.00
150 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่รถ  1,189  1,497 538,920.00
151 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางปลาม้า 175 273  98,280.00
จังหวัดอุทัยธานี
152 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุทัยเก่า 264 536 192,960.00
153 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านไร่ 269 745 268,200.00
154 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคอกควาย 158 500 180,000.00
155 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหมกแถว 189 228 167,685.00
156 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่ยืน 2276 2361 6,032,355.00
157 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งพง 278 278 149,290.00
158 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกหม้อ 108 176  74,909.00
159 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยคต 325 430 396,164.00
160 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาขี้ฝอย 226 331 198,600.00
161 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองฉาง  72 120 108,739.00
162 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาหย่าง 613 774 675,900.00
163 กองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อคน
ตำบลหนองไผ่แบน ตำบลโนนเหล็ก ตำบลทุ่งใหญ่
  1,214 1,963 716,495.00
164 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำรอบ 232  1,623 592,395.00
165 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองยาง 400 652 234,720.00
166 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่เขียว 286 463 166,680.00
จังหวัดกาญจนบุรี
167 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด่านมะขามเตี้ย 262 262  52,925.00
168 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองนกแก้ว 2083 2083   1,900,310.31
169 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเสา 155 401 20,060,806.00
170 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสาหร่าย 804 830 686,231.00
171 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองประดู่ 641 641 618,000.00
172 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเลาขวัญ 213 338  85,451.00
173 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไทรโยค 531 602 219,730.00
174 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลห้วยเขย่ง 102 238 11,553.00
175 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพังตรุ 252 280  159,101.00
176 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีมงคล 190 256  51,554.00
177 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะสำโรง  1,272  1,631
จังหวัดนครสวรรค์
178 กองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลหนองกระเจา 309 330  79,200.00
179 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางมะฝ่อ 109 109  97,820.00
180 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังบ่อ 98 247  88,900.00
181 กองทุนสวัสดิการชุมขนตำบลสระแก้ว 2203 3053 77,105.00
182 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวดง 510 510 186,510.00
183 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธารทหาร 163 181 78,710.00
184 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชุมตาบง 245 245  89,425.00
185 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดไทรย์ 157 157  75,060.00
186 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหูกวาง 73 116  33,240.00
187 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกหม้อ 148 302  110,230.00
188 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาดิน 323 382 217,330.00
จังหวัดอยุธยา
189 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านขวาง 182 182  66,430.00
190 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองสระบัว 153 153  86,402.00
191 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเสาธง 201 201  73,365.00
192 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประตูชัย 112 112  40,880.00
193 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านขล้อ 122 122  44,530.00
194 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ 847 847 304,920.00
195 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางนมโค 125 125  45,625.00
196 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางหลวง 205 205  90,200.00
197 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางนา 149 149  54,385.00
198 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะทุ่ม 275 275 100,375.00
199 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าวาสุกรี 120 120  43,800.00
200 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางชะนี 207 207  74,520.00
201 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางบาล 123 123  84,580.00
202 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองสวนพลูวัดพนัญเชิง 107 107  39,055.00
203 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองจิก 110 110 40,150.00
204 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน 109 109  39,785.00
205 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามเรือน 105 105  38,325.00
206 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชียงรากน้อย 115 115 41,975.00
207 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะเกิด 125 125  45,625.00
208 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านชุ้ง 138 138  50,370.00
209 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านโพ 104 104  37,960.00
210 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตานิม 124 124  45,260.00
211 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางหัก 150 150  54,750.00
212 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดยม 117 117  42,705.00
213 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำไทร 131 131 47,815.00
214 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกุ่ม 125 150  73,975.00
215 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไทรน้อย 315 315  55,920.00
216 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองตะเคียน 347 347 126,655.00
217 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขนอนหลวง 125 125  45,625.00
218 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านพลับ 174 174  63,510.00
219 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางกระสั้น 187 187  68,255.00
220 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคู้สลอด 139 139  50,735.00
221 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ 150 150  54,750.00
222 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพยอม 129 129  47,085.00
223 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสนับทึบ 161 161  58,765.00
224 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะแมบ 126 126  45,990.00
225 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกบเจา 107 107  38,520.00
226 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางหลวงโดด  110 110 40,150.00
227 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมหาพราหมณ์ 140 140 51,100.00
228 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทางช้าง 120 120  43,800.00
229 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดตะกู 136 136  49,640.00
230 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านคลัง 159 174  64,240.00
จังหวัดชัยนาท
231 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสรรพยา 642 1064 388,360.00
232 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่พัฒนา 173 210  34,600.00
233 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดจอก 204 279 100,440.00
234 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเสือโฮก 378 410 149,650.00
235 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท(กองทุนวันละบาท) 331 644 235,060.00
236 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสะพานหิน 214 264  95,040.00
237 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าฉนวน 103 150 15,000.00
238 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะเคียน 195 195 70,200.00
239 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยกรด 333 350 126,000.00
240 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้อย 138 138 148,555.00
241 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแซง 218 295 106,200.00
242 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนกำ 359 371 133,560.00
243 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเที่ยงแท้ 174 217 78,120.00
244 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแพรกศรีราชา 362 375 135,000.00
245 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงคอน 120 188  67,680.00
246 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพงาม 414 422 151,920.00
247 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยกรดพัฒนา 168 181  65,160.00
248 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางหลวง 500 653  65,300.00
249 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขุด 739 813 292,680.00
250 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังหมัน 151 250 91,250.00
จังหวัดนครปฐม
251 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกพระเจดีย์ 123 688 212,820.00
252 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดสำโรง 244 286  101,640.00
253 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางระกำ 208 475  231,701.00
254 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกู 262 307 146,025.00
255 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองจินดา 282 620 229,570.00
256 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองนกกระทุง 269 344 160,937.00
257 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ้อมใหญ่ 139 159 59,414.00
258 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยพลู 184 276  35,000.00
259 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหลวง 210 370 88,566.00
260 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางแก้วฟ้า 91 147 70,817.00
261 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองโยง 281 457  191,912.00
262 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางหลวง 332 502 271,933.00
263 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางภาษี 29 131  68,460.00
264 กองทุนบุญวันละบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลบางช้าง 155 340  85,810.00
265 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลธรรมศาลา 128 566 132,343.00
266 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยด้วน 526 724 257,986.00
267 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าตลาด 159 212  66,402.00
268 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบัวปากท่า 1229 1251 672,138.00
269 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางระกำ 1732 1949  1,785,000.00
270 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธรรมศาลา 105 105  48,916.00
271 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนข่อย 106 168  73,309.00
272 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพะเนียด 216 233  142,310.00
273 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหินมูล 107 386  77,023.00
274 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสนามจันทร์  43 176 48,130.00
275 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทัพหลวง 225 368 167,624.00
276 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังน้ำเขียว 131 154  32,937.00
277 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทรงคนอง 102 132  65,620.00
278 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางหลวง 132 197 69,668.00
279 กองทุนเงินสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม
และการศึกษาตำบลลานตากฟ้า
 101 214  95,789.00
280 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกระทุ่ม 200 213  92,270.00
281 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ  22 126  28,000.00
282 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยายชา  72 113  31,528.00
283 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางไทรป่า 120 190 72,351.00
284 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนพุทรา 280 360 135,654.00
285 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีษะทอง 374 579 134,737.00
286 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่ากระชับ 218 530 206,144.00
287 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมาบแค 153 267  58,192.00
288 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางเลน 128 329 163,636.00
289 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสระสี่มุม 299 399 133,920.00
290 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรางพิกุล 100 124  69,000.00
291 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิลเพชร 1,840 1,840 798,303.00
จังหวัดเพชรบุรี
292 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองปรง 176 310 123,930.00
293 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงคอย 165 256  34,080.00
294 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่ส้ม 125 237  72,779.00
295 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองกระแชง 91 130  30,645.00
296 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา 131 223  98,080.00
297 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขุนไทร 722 1100 451,805.00
จังหวัดสิงห์บุรี
298 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวไผ่ 479 794 289,810.00
299 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับยา 520 641 233,965.00
300 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านจ่า 382 534 194,910.00
301 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงหมู่ 371 614  224,110.00
302 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพสังโฆ 235 337 123,005.00
303 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพักทัน 528 629 229,585.00
304 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชีน้ำร้าย 147 148  54,020.00
305 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลต้นโพธิ์ 209 382 139,430.00
306 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าข้าม 139 214 78,110.00
307 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพทะเล 188 227  82,855.00
308 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางน้ำเชี่ยว 111 123  44,895.00
309 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพชนไก่ 134 148  54,020.00
310 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอินทร์บุรี 328 448 163,520.00
311 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทองเอน 491 712 259,880.00
312 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแป้ง 172 258 94,170.00
313 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประศุก 286 617 225,205.00
314 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิกุลทอง 174 225 82,125.00
315 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยชัน 137 263 95,995.00
316 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถอนสมอ 559 640 233,600.00
317 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคอทราย 196 335 122,275.00
318 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์ชัย 125 444 162,060.00
319 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพประจักษ์ 517 579  1,065,296.00
320 กองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายชุมชนเมืองสิงห์บุรี 792 1126   885,855.00
321 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม 388 672 386,900.00
322 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไม้ดัด 502 573 836,525.00
323 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางกระบือ 624 773 987,140.00
324 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิหารขาว 434 476 714,305.00
325 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชิงกลัด 182 199  72,635.00
326 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจักรสีห์ 122 235  85,775.00
327 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำตาล 201 201  73,365.00
328 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโรงช้าง  141 141  51,465.00
329 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพรหมบุรี 178 178  64,970.00
330 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพระงาม 102 102  37,230.00
331 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ลา 116 146  53,290.00
332 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลงิ้วราย  110 195 71,175.00
333 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพกรวม 179 198 72,270.00
334 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสิงห์ 159 159  58,035.00
335 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสระแจง 256 283 103,295.00
336 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหม้อ 183 198 72,270.00
337 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางมัญ 129 199  72,635.00
338 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกระทุ่ม 203 316 105,799.00
จังหวัดสมุทรสาคร
339 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านบ่อ 239 239  121,910.00
340 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสองห้อง 209 209 112,785.00
341 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโคก 150 150  54,000.00
342 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว 120 120  69,350.00
343 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองมะเดื่อ 165 165 19,800.00
344 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเสา 115 166 47,400.00
345 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ้อมน้อย 300 316  79,600.00
346 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโกรกกราก 49 409  66,159.00
347 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางโทรัด 154 154 56,410.00
348 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองตัน 512 539  400,116.00
จังหวัดอ่างทอง
349 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองวัว 114 134 48,910.00
รวมทั้งหมด 106,848   139,815   86,236,550
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter