พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: โครงการสนันสนุนการจัดการสวัสดิการชุมชน
ฮิต: 3560
ลำดับ รายชื่อกองทุน สมาชิก
ครบ1ปี
สมาชิก
ทั้งหมด
เงินกองทุนทั้งหมด
จังหวัดภูเก็ต
1 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาคู 210 442 244,120.00
2 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองกระทู้ 55 416 222,702.67
3 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแก้ว 105 130 76,650.00
4 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง 130 196 128,630.00
5 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรัษฎา 227 258 251,985.00
6 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 206 270 100,800.00
7 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเชิงทะเล 52 105 30,500.00
8 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าคลอก 1,104 1,148 601,808.00
9 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะรน 120 134 48,910.00
10 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต 351 371 146,515.00
11 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเทพกระษัตรี 824 824 300,760.00
12 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิชิต 364 383 139,795.00
13 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลราไวย์ 630 815 303,950.00
14 กองทุนสวัสดิการสัจจะตำบลศรีสุนทร 470 470 181,405.00
15 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไม้ขาว 151 252 91,250.00
16 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกมลา 149 199 72,635.00
17 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองป่าตอง 80 114 125,810.00
จังหวัดพังงา
18 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าอยู่ 625 655 498,353.84
19 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายเหมือง 263 263 273,480.00
20 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งมะพร้าว 408 418 282,300.00
21 กองทุนสวัสดิการภาคประชาชน
(สัจจะวันละ1บาท)ตำบลรมณีย์
361 513 342,901.00
22 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเหรียง 432 512 458,700.00
23 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่านา-กะปง 276 391 281,741.00
24 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่นางขาว 487 541 480,844.75
25 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะยาวน้อย 565 581 244,550.00
26 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางทอง 670 713 1,120,200.00
27 กลุ่มกองทุนสวัสดิการธนาคารชุมชนบ้านน้ำเค็ม 1,052 1,141 731,377.00
28 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนบปริง 1,582 1,812 384,684.00
29 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางไทร-ตำตัว 118 123 124,158.00
30 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตากแดด 416 416 253,750.00
31 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำภี 796 825 946,800.00
32 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ตำบลเกาะยาวน้อย 194 224 117,720.00
33 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองเคียน 383 383 408,000.00
34 กองทุนสวัสดิการชุมชนคนรักษ์บางเตย 291 586 170,000.00
35 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางวัน 228 281 101,565.00
36 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกกลอย 375 375 136,875.00
37 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหล 148 160 59,200.00
38 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเจริญ 328 329 120,450.00
จังหวัดกระบี่
39 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกลาง 220 222 80,300.00
40 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน 250 350 91,250.00
41 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาคราม 1,369 1,595 657,685.00
42 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะศรีบอยา 230 230 267,315.00
43 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินแดง 394 394 190,110.00
44 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาพนม 255 397 140,395.00
45 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสินปุน 311 362 156,345.00
46 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคีรีวง 320 1,012 232,675.00
47 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองพน 410 450 178,395.00
48 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกระบี่น้อย 574 598 270,327.00
49 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทรายขาว 163 168 114,395.00
50 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยน้ำขาว 143 151 123,857.00
51 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะกลาง 898 898 327,770.00
52 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกยาง 1,200 1,200 438,000.00
53 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปกาสัย 889 919 385,202.00
54 กองทุนสวัสดิการชุมชนครบวงจรชีวิตตำบลเขาเขน 1,519 1,550 196,000.00
จังหวัดชุมพร
55 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าข้าม 64 223 23,000.00
56 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนยาง 130 151 15,100.00
57 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าหิน 395 476 55,948.00
58 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลครน 122 671 57,892.00
59 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากคลอง 258 280 28,000.00
60 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่องไม้แก้ว 206 362 95,400.00
61 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะโก 291 316 63,200.00
62 กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตำบลมาบอำมฤต 451 471 167,906.00
63 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดยาย 275 323 132,080.00
64 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากทรง 1,267 2,054 126,700.00
65 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านควน 391 409 59,170.00
66 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถ้ำสิงห์ 125 151 23,300.00
67 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่ามะพลา 551 568 312,363.00
68 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโพธิ์ 396 511 51,100.00
69 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางน้ำจืด 1,022 1,187 1,257,200.00
70 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่ายาง 982 1,131 3,918,570.00
71 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดพันไกร 227 317 308,130.00
72 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปังหวาน 458 468 170,820.00
73 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพ้อแดง 359 575 251,640.00
74 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาพญา 170 182 455,992.00
75 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน 260 440 190,600.00
76 กองทุนสวัสดิการระดับตำบลบางมะพร้าว 412 503 301,610.00
77 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาสัก 610 625 143,300.00
78 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางสน 460 460 167,900.00
79 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลชุมโค 317 350 35,000.00
80 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาทะลุ 176 176 73,200.00
81 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหินแก้ว 190 270 176,904.00
82 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรับร่อ 1,675 1,705 1,285,625.00
83 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากน้ำ 138 192 439,095.00
84 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนากระตาม 439 439 219,275.00
85 กองทุนเอื้ออาทรเพื่อคุณธรรมเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ 147 192 123,735.00
86 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนา 972 972 409,780.00
87 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลขุนกระทิง 276 292 146,000.00
88 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังไผ่ 230 795 345,175.00
89 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิสัยเหนือ 130 162 56,330.00
90 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำ 125 173 35,275.00
91 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาชะอัง 321 350 82,500.00
92 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าแซะ 325 341 183,993.72
93 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละแม 320 320 106,800.00
94 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสะพลี 640 781 246,963.55
95 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร 381 400 272,300.00
96 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางลึก 1016 1021 194,850.00
97 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกอ 229 252 67,000.00
98 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพะโต๊ะ 200 236 127,000.00
99 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตากแดด 110 110 20,504.00
100 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังไผ่ 206 216
จังหวัดนครศรีธรรมราช
101 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาแว 439 531 193,815.00
102 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลการะเกด 370 686 226,094.00
103 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเสาเภา
สัจจะลดรายจ่ายวันละ1บาท
383 533 193,762.34
104 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต.สิชล
(องค์กรสวัสดิการชุมชน)
564 1,004 319,666.14
105 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโมคลาน 471 701 224,460.00
106 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งปรัง 175 200 128,680.00
107 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะปาง 590 644 307,294.00
108 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาน้อย 147 335 107,788.00
109 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนทะเล 1,262 1,679 707,028.00
110 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาโร 241 241 122,250
111 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์ทอง 188 352 132,760.00
112 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา 256 256 104,687.28
113 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าซอม 131 248 154,817.76
114 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ 646 646 241,068.00
115 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าดี 781 800 509,072.00
116 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางจาก 1,581 1,705 1,369,699.00
117 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาทราย 454 545 429,350.00
118 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถ้ำพรรณรา 157 196 126,929.00
119 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระทอง 197 217 67,560.00
120 กองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน 4,756 7,123 3,753,860.00
121 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถ้ำใหญ่ 154 570 158,920.00
122 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกำแพงเซา 36 142 75,056.00
123 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนกรด 509 612 185,785.00
124 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเรียง 320 500 204,010.00
125 กลุ่มสัจจะวันละบาทสวัสดิการชุมชนตำบลกะหรอ 1,769 1,932 2,065,837.00
126 กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลนาเขลียง 277 277 101,105.00
127 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าไร่ 175 457 177,611.00
128 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนิคม 154 171 86,990.00
129 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้องลำเจียก 163 179 134,610.00
130 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาสาร 619 619 225,935.00
131 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเรือ 1,364 1,364 497,860.00
132 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉวาง 106 119 145,090.00
133 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชียรใหญ่ 166 243 138,472.95
134 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา 363 740 286,299.00
135 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาไม้ไผ่ 240 268 26,800.00
136 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางค้อม 236 404 92,680.00
137 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนากะชะ 125 130 47,450.00
138 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดุสิต 209 209 76,285.00
139 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายสำเภา 225 672 245,280.00
จังหวัดตรัง
140 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองตรุด 841 1,013 201,840
141 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไม้ฝาด 423 423 154,395
142 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน 490 490 178,850
143 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลควนกุน 600 600 324,000
144 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้าหวี 666 666 66,600.00
145 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนา 405 405 147,825.00
146 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสะบ้า 511 600 219,000.00
147 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากแจ่ม 319 426 415,000.00
148 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะสุกร 548 548 200,020.00
149 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในเตา 1,806 1,972 353,119.00
150 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาชุมเห็ด 313 321 123,500.00
151 กองทุนสวัสดิการฃุมฃนเทศบาลตำบลย่านตาขาว 500 500 287,700.00
152 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดสำราญ 220 220 79,200.00
153 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าสะบ้า 151 153 55,115.00
154 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำผุด 1,050 1,050 756,000.00
155 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างแล่น 1,209 1,209 441,285.00
156 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังวิเศษ 311 311 113,515.00
157 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปราง 267 267 97,455.00
158 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง 130 130 182,500.00
159 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาไม้แก้ว 500 513 187,245.00
160 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยนาง 1,050 1,050 47,450.00
161 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากคม 500 500 44,320.00
162 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยยอด 500 500 14,964.00
163 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งกระบือ 600 600 219,000.00
จังหวัดสตูล
164 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขอนคลาน 536 536 43,809
165 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองขุด 116 154 13,920
166 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปาล์มพัฒนา 245 451 240,141.00
167 กองทุนสวัสดิการฃชุมชนตำบลละงู 125 376 45,000.00
168 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนกาหลง 650 750 130,000.00
169 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าแพ 334 481 90,180.00
170 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาขาว 158 235 62,909.00
171 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งหว้า 700 700 109,200.00
172 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเรือ 512 512 186,880.00
173 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกตรี 770 790 277,200.00
174 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งบุหลัน 141 348 57,410.00
175 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสตูล 96 248 54,560.00
176 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย 219 219 26,280.00
177 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนโพธิ์ 1,357 1,422 684,990.00
178 กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ตำบลเจ๊ะบิลัง 1,784 1,784 356,800.00
179 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมพัฒนา 1,236 1,236 451,140.00
180 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาทอน 659 1,203 119,650.00
181 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากน้ำ 196 390 98,150.00
182 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตันหยงโป 210 315 120,600.00
183 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแหลมสน 779 880 188,060.00
184 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปูยู 144 201 116,950.00
185 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาคร 115 132 41,910.00
186 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังประจัน 160 222 136,520.00
187 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะสาหร่าย 1,025 1,153 263,138.00
จังหวัดพัทลุง
188 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน 342 355 71,000
189 กองทุนสวัสดิการวันละ1บาทตำบลเกาะหมาก 727 727 265,355
190 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านพร้าว 172 313 62,981.14
191 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าทอม 235 315 63,000
192 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขยาด 100 155 36,500
193 กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงเขตเทศบาลเมืองพัทลุง 119 119 43,435
194 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำสินธุ์ 511 561 168,300.00
195 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตำนาน 740 740 270,100.00
196 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนมะพร้าว 246 246 89,790.00
197 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างทอง 470 470 159,800.00
198 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะกอกเหนือ(ทต.บ้านสวน) 300 340 68,000.00
199 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนขนุน 295 327 107,675.00
200 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะมวง 107 107 21,400.00
201 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาเจียก 347 518 103,600.00
202 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองทรายขาว 151 370 55,115.00
203 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนทราย 475 518 173,375.00
204 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพนางตง 201 205 74,825.00
205 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากพะยูน 357 369 130,305.00
206 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าแค 964 1,054 351,860.00
207 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่ามิหรำ 300 500 182,500.00
208 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลร่มเมือง 1,700 1,720 750,000.00
209 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกชะงาย 574 607 221,555.00
210 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนา 589 603 220,095.00
211 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกงหรา 202 202 73,730.00
212 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนขนุนเทศบาลหนองพ้อ 3,279 3,401 1,196,835.00
213 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนทราย 206 219 79,935.00
214 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแพรกหา 5,285 5,285 1,173,270.00
215 กองทุนสวัสดิการวันละบาทหมู่ที่5บ้านปลายตรอก 259 259 94,535.00
216 กองทุนสวัสดิการชุมชนชุมพลสัมพันธ์ 1,148 1,238 451,870.00
217 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหานโพธิ์ 106 112 95,880.00
218 กองทุนสวัสดิการชุมชนอสม.บ้านปากเหมือง 1,813 1,867 681,455.00
219 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจองถนน 2,030 2,030 740,950.00
220 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนประดู่ 740 740 135,420.00
221 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน 379 390 142,350.00
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
222 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดอนสัก 350 851 454,530
223 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกรูด 260 260 100,400
224 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ 350 367 55,050
225 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าชนะ 210 210 42,000
226 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโมถ่าย 295 313 109,180
227 กองทุนสวัสดิการชุมชนนครสุราษฎร์ธานี 709 982 705,103
228 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพนม 356 532 118,495
229 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองปราบ 204 282 159,800
230 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัง 115 115 23,000
231 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลย่านดินแดง 157 171 49,900
232 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญคามวารี 246 246 35,800
233 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนศรี 303 424 50,880
234 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำพุ 456 542 99,200
235 กองทุนสวัสดิการสัจจะวันละ1บาทตำบลป่าเว 475 729 196,697
236 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งเตา 239 355 59,400
237 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางมะเดื่อ 169 169 61,685
238 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาหัวควาย 178 193 144,462
239 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางไทร 102 140 128,835
240 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางโพธิ์ 397 432 195,610
241 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียง 207 226 79,113
242 องค์กรสวัสดิการชุมชนตำบลท่าอุแท 259 259 74,200.00
243 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าร่อน 305 676 148,720.00
244 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพรุพี 593 593 59,300.00
จังหวัดสงขลา
245 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเทพา 395 600 127,236.00
246 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสะกอมอ.จะนะ 266 632 49,583.00
247 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากบาง 105 182 29,639.00
248 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประกอบ 267 500 76,860.00
249 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากรอ 390 665 187,090.00
250 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแค 455 509 377,927.00
251 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าข้าม 1,657 1,657 1,402,023.38
252 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านขาว 445 560 195,905.00
253 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านหาร 238 238 115,980.00
254 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลักหนู 207 215 121,851.00
255 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขามีเกียรติ 375 500 152,205.00
256 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านไร่ 102 179 141,920.00
257 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลคูเต่า 214 276 264,039.00
258 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคอหงส์ 1,009 1,876 505,580.00
259 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองอู่ตะเภา 202 686 187,324.00
260 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะสะบ้า 223 257 186,981.00
261 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าขาด 474 701 188,589.00
262 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาหม่อม 111 283 89,980.00
263 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปริก 119 439 237,584.00
264 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉาง 258 298 390,400.00
265 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจะทิ้งพระ 143 295 101,292.00
266 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าช้าง 461 563 304,454.00
267 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสะเดา 993 2,533 717,895.00
268 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ 661 674 298,884.00
269 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ 800 874 452,452.00
270 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองควนลัง 387 878 413,352.00
271 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งพอ 259 429 132,228.00
272 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพะตง 118 413 120,162.00
273 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทำนบ 270 370 141,208.00
274 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสะพานไม้แก่น 1,096 1,206 400,040.00
275 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ทอม 551 668 345,986.00
276 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำขาว 1,794 1,871 654,810.00
277 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองเปียะ 2,527 2,527 1,577,971.00
278 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาหมอศรี 1,504 1,504 1,250,514.00
279 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองทราย 822 1,300 529,843.00
280 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าม่วง 1,734 1,857 1,235,625.00
281 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาหว้า 2,113 2,200 2,276,249.00
282 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดสน 845 911 1,097,600.00
283 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองกวาง 1,122 1,292 696,025.00
284 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสะท้อน 1,059 1,300 755,727.00
285 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบเขาแดง 2,435 2,435 1,761,165.00
286 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าชิง 2,229 2,375 1,707,614.00
287 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งหวัง 4,746 4,959 2,735,593.00
288 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรัตภูมิ 3,852 3,921 2,121,197.00
289 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลควนเนียง 334 356 270,278.00
290 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคู 447 464 362,967.00
291 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ 4,267 4,267 1,820,865.00
292 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิจิตร 469 517 494,046.00
293 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังใหญ่ 378 881 290,045.00
294 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชิงโค 2,337 3,119 1,007,404.00
295 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเหรียง 3,893 4,474 2,975,000.00
296 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านโหนด 928 939 683,299.00
297 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ 3,061 3,451 1,712,234.00
298 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเทศบาลเชิงแส 863 942 430,670.00
299 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพังยาง 845 952 467,586.00
300 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโรง 957 1,045 645,990.00
301 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกม่วง 2,007 2,007 1,097,322.00
302 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสะกอมอ.เทพา 200 266 128,246.00
303 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาทวี 753 976 403,690.00
304 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนา 3,202 3,302 1,168,730.00
305 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนตัดหวาย 950 1,095 382,468.00
306 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแดง 628 729 588,950.00
307 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชุมพล 309 639 198,646.00
308 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกำแพงเพชร 736 879 268,640.00
309 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลกำแพงเพชร 969 1,742 353,685.00
310 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคูหาใต้ 1,297 1,866 1,305,137.00
311 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลจะนะ 1,000 1,000 378,615.00
312 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองแดน 170 170 217,758.00
313 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งลาน 1,610 1,665 598,415.00
314 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลำไพล 365 1,014 598,415.00
315 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลระวะ 222 222 106,000.00
316 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งขมิ้น 575 728 404,604.00
317 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนโส 1,127 1,430 569,407.00
318 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะยอ 1,674 1,923 1,318,095.00
319 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ่อตรุ 830 1,522 302,950.00
320 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลระโนด 950 1,025 544,118.00
321 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองคลองแห 2,000 2,000 1,377,750.00
322 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะใหญ่ 1,451 1,451 529,615.00
323 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะเครียะ 646 899 446,804.00
324 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคูหา 316 370 446,807.00
325 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดจันทร์ 419 546 187,859.00
326 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับช้าง 119 377 109,906.00
327 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจะโหนง 903 1,515 666,528.00
328 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสงขลา 637 795 378,315.00
329 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางกล่ำ 412 695 307,716.00
330 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพังลา 110 186 83,738.00
331 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าหิน 638 1,324 437,487.00
332 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อดาน 123 720 205,515.00
333 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเขียด 485 704 234,687.00
334 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนาสีทอง 1,400 1,400 779,847.00
335 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสิงหนคร 954 2,200 348,210.00
336 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยลึก 1,140 1,465 675,334.00
337 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองหลา 912 912 567,336.00
338 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเปียน 812 979 414,641.00
339 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขารูปช้าง 433 534 239,637.00
340 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแต้ว 1,378 1,833 967,467.00
341 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย 276 276 257,660.00
342 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพะตง 740 820 405,694.00
343 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลุง 223 554 155,059.00
344 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาทับ 1,218 1,644 860,079.00
345 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งใหญ่ 1,268 1,268 462,820.00
346 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบาโหย 328 344 119,720.00
347 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดีหลวง 697 1,006 254,689.00
348 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าหมอไทร 497 517 181,405.00
349 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนรู 1,780 1,845 1,024,617.00
350 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 360 564 309,284.00
351 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปาดังเบซาร์ 664 799 242,360.00
352 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าประดู่ 553 843 201,845.00
353 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปริก 527 649 447,217.00
354 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสทิงพระ 700 751 377,748.00
355 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองหอยโข่ง 157 258 161,396.00
356 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนาทวี 1,332 2,181 687,468.00
357 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน 336 457 122,640.00
358 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าชะมวง 910 1,888 332,150.00
359 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลระโนด 750 1,097 195,866.00
360 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าโพธิ์ 1,062 1,687 682,863.00
361 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าบอน 1,438 1,438 768,416.00
362 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสะบ้าย้อย 239 358 278,149.00
363 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแดนสงวน 712 1,168 468,031.00
364 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ 208 353 152,851.00
365 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งตำเสา 267 697 303,588.00
366 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพะวง 1,500 3,500 1,055,030.00
367 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงงาม 479 564 174,835.00
368 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรำแดง 497 520 321,254.00
369 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกระดังงา 418 971 390,552.00
370 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองหรัง 358 539 224,025.00
371 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดขนุน 392 1,161 319,513.00
372 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลชะแล้ 697 715 254,405.00
373 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคูขุด 233 441 146,287.00
374 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลน้ำน้อย 2,733 3,441 3,715,200.00
375 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งหมอ 520 531 155,166.00
จังหวัดนราธิวาส
376 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบาเระเหนือ 165 352 160,040.00
377 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลยี่งอ 149 230 56,100.00
378 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไพรวัน 146 146 83,790.00
379 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศาลาใหม่ 125 152 83,750.00
380 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองนราธิวาส 135 131 141,480.00
381 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละหาร 122 122 117,270.00
382 กลุ่มสัจจะวันละบาทกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตำบลตันหยงมัส
299 449 147,410.00
383 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแว้ง 195 235 177,574.00
384 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะลุวอ 300 460 1,656,600.00
385 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 251 373 273,608.00
386 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางปอ 170 240 77,734.00
จังหวัดระนอง
387 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขานิเวศน์ 577 638 221,377.00
388 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางบอน 265 265 124,578.00
389 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น 339 339 141,835.00
390 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากจั่น 160 185 77,790.00
391 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางริ้น 465 525 169,725.00
392 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในวงเหนือ 379 458 138,335.00
393 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพระเหนือ 320 320 116,800.00
จังหวัดปัตตานี
394 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสะนอ 315 625 241,915.00
395 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาแกะ 161 215 77,410.00
396 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาลีอายร์ 229 290 85,000.00
397 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางปู 188 224 101,380.00
398 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะโละ 198 249 120,060.00
399 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยามู 79 155 45,260.00
400 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลยะหริ่ง 130 214 99,760.00
401 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปิยามุมัง 183 334 65,880.00
402 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประจัน 39 170 38,000.00
403 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าไร่ 279 326 121,439.89
404 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช้างให้ตก 163 174 160,000.00
405 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางโกระ 181 191 68,760.00
406 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ 167 167 120,240.00
407 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกโพธิ์ 120 234 74,295.00
408 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแรต 100 100 35,500.00
409 กองทุนซารีกัตตำบลสาบัน 229 270 170,450.00
410 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลราตาปันยัง 62 120 30,648.00
411 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลุโบะยิไร 1,786 1,786 642,960.00
412 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตรัง 180 180 64,800.00
413 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปะนาเระ 200 280 100,800.00
414 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบาราโหม 200 200 79,000.00
415 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทรายขาว 212 491 106,999.15
416 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งพลา 53 150 54,000.00
417 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าบอน 147 147 52,920.00
418 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากล่อ 78 104 177,600.00
419 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาตูม 296 296 106,560.00
420 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปุลากง 58 191 83,570.00
จังหวัดยะลา
421 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบันนังสตา 178 178 105,160.00
422 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบือมัง 302 305 397,500.00
423 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกาตอง 190 300 120,500.00
424 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังพญา 250 250 90,000.00
425 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบาโงยซิแน 1,320 1,560 570,200.00
426 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกรงปินัง 358 358 128,880.00
427 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยะต๊ะ 160 185 166,800.00
428 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละแอ 179 210 128,880.00
429 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบุดี 172 172 92,000.00
430 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกาลูปัง 188 206 71,980.00
รวมทั้งหมด 255,031 312,560 145,935,132
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter