playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2554

ลำดับ งานซื้อ/จ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
ส่วนบริหารสำนักงาน
1 จัดจ้างพัฒนาระบบสารบรรณการเงิน  600,000.00 ตกลงราคา บจ.เมนซา บิสิเนส แอนด์โซลูชั่น บจ.เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 600,000.00 บาท  
2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Firewall  260,000.00 ตกลงราคา บจ.แอดอิน บิสิเนส บจ.แอดอิน บิสิเนส ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 222,560.00 บาท  
3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ปลั๊กคอม  18,000.00 ตกลงราคา หจก.เอส.พี.พารากอน หจก.เอส.พี.พารากอน ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 13,649.99 บาท  
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เม้าส์ ถ่านคอม  24,000.00 ตกลงราคา หจก.เอส.พี.พารากอน หจก.เอส.พี.พารากอน ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 23,929.48 บาท  
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ  6,000.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 4,516.47 บาท  
6 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ   ตกลงราคา หจก.เอส.เอม.การไฟฟ้าและโยธา หจก.เอส.เอม.การไฟฟ้าและโยธา ทำสัญญาบำรุงรักษากับสถาบันฯ
          เป็นเงิน 90,201.00 บาท  
7 จัดจ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย,ซองน้ำตาลโลโก้  40,000.00 ตกลงราคา หจก.อุดมโชคการพิมพ์ หจก.อุดมโชคการพิมพ์ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 36,112.50 บาท  
8 จัดจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าห่มฯ  8,300.00 ตกลงราคา นางสาวสุภาพ  ธาตุเสียว นางสาวสุภาพ  ธาตุเสียว ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 8,250.00 บาท  
9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สวิทซ์ฮับ 8 พอร์ต  2,500.00 ตกลงราคา บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 2,461.00 บาท  
10 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ   ตกลงราคา หจก.เอส.เอม.การไฟฟ้าและโยธา หจก.เอส.เอม. การไฟฟ้าและโยธา ทำสัญญาบำรุงรักษากับสถาบันฯ
          เป็นเงิน 24,000.00 บาท  
10 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ   ตกลงราคา หจก.เอส.เอม.การไฟฟ้าและโยธา หจก.เอส.เอม. การไฟฟ้าและโยธา ทำสัญญาบำรุงรักษากับสถาบันฯ
          เป็นเงิน 29,746.00 บาท  
12 จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกพิมพ์  คีย์บอร์ด แผ่นซีดี  21,000.00 ตกลงราคา หจก.เอส.พี.พารากอน หจก.เอส.พี.พารากอน ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 15,001.40 บาท  
12 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์  200,000.00 ตกลงราคา หจก.เอส.พี.พารากอน หจก.เอส.พี.พารากอน ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 181,365.00 บาท  
14 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน 2 รายการ  1,900,000.00 คัดเลือก บจ.ริโก้(ประเทศไทย) บจ.ริโก้ (ประเทศไทย) ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 1,454,130.00 บาท  
15 จัดจ้างบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ปีงบประมาณ 2555  426,000.00 ตกลงราคา บจ.เอ็ม.เอ็กซ์เพรส บจ.เอ็ม.เอ็กซ์เพรส จ้างต่อเนื่อง
          เป็นเงิน 414,000.00 บาท  
16 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด  40,000.00 ตกลงราคา บจ.พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ บจ.พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
          เป็นเงิน 36,380 บาท  
17 จัดจ้างบริการสุขอนามัยเครื่องฆ่าเชื้อและเครื่องจ่ายสบู่  80,000.00 ตกลงราคา บจ.ซันนี่ ซานีทารี่ ซัพพลาย บจ.ซันนี่ ซานีทารี่ ซัพพลาย ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 73,188 บาท  
18 จัดจ้างบำรุงรักษาตู้เมนไฟและหม้อแปลงไฟฟ้า  35,000.00 ตกลงราคา บจ.อาซีฟา บจ.อาซีฟา ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 29,960.00 บาท  
19 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  500,000.00 ตกลงราคา บจ.พีซีไอ (1992) บจ.พีซีไอ (1992) เช่าต่อเนื่อง 
          เป็นเงิน 500,000.00 บาท  
20 จัดจ้างบริการน้ำดื่ม  165,000.00 ตกลงราคา แก้วทิพย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ แก้วทิพย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้างบริการต่อเนื่อง
          เป็นเงิน165,000.00 บาท  
21 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาตู้การ์ดโทรศัพท์  132,000.00 ตกลงราคา บจ.อินฟินิตี้ เนทเวิร์ค โซลูชั่น บจ.อินฟินิตี้ เนทเวิร์ค โซลูชั่น เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
          เป็นเงิน 132,000.00 บาท  
22 จัดจ้างบริการซักผ้า  120,000.00 ตกลงราคา นางสาวสุภาพ  ธาตุเสียว นางสาวสุภาพ  ธาตุเสียว จ้างบริการต่อเนื่อง
          เป็นเงิน 120,000.00 บาท  
23 จัดจ้างบริการกำจัดปลวก ฯ อาคารถนนนวมินทร์  61,000.00 ตกลงราคา บจ.ซีมอร์ เซอร์วิส บจ.ซีมอร์ เซอร์วิส จ้างบริการต่อเนื่อง
          จำนวน 61,000.00 บาท  
23 จัดจ้างบริการกำจัดปลวก ฯ อาคารจังหวัดสิงห์บุรี  26,883.75 ตกลงราคา บจ.ซีมอร์ เซอร์วิส บจ.ซีมอร์ เซอร์วิส จ้างบริการต่อเนื่อง
          จำนวน 26,883.75 บาท  
25 จัดเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและวงจร MPLS  1,700,000.00 คัดเลือก บมจ.กสท.โทรคมนาคม บมจ.กสท.โทรคมนาคม ราคาต่ำสุดและจ้างบริการ
          จำนวน 1,468,255.00 บาท ต่อเนื่อง
26 จัดจ้างบำรุงรักษาลิฟท์  169,980.00 ตกลงราคา บจ.ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ บจ.ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ จ้างบริการต่อเนื่อง
          เป็นเงิน 169,980.00 บาท  
27 จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  100,000.00 ตกลงราคา ร้าน บ.สัน เซอร์วิส ร้าน บ.สัน เซอร์วิส ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 98,868.00 บาท  
28 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและ  150,000.00 ตกลงราคา บจ.แอนตี้ไฟร์ บจ.แอนตี้ไฟร์ จ้างบริการต่อเนื่อง
  ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้       เป็นเงิน 150,000.00 บาท  
29 จัดซื้อวัสดุคอมฯ หมึกพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ  10,000.00 ตกลงราคา หจก.เอส.พี. พารากอน หจก.เอส.พี. พารากอน ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 8,814.66 บาท  
30 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน กระดาษเช็ดมือและกระดาษชำระ  47,000.00 ตกลงราคา หจก.เบอเดนซัพพลาย หจก.เบอเดนซัพพลาย ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 46,705.50 บาท  
31 จัดซื้อวัสดุคอมฯ สวิทซ์ฮับ  12,500.00 ตกลงราคา บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 12,305.00 บาท  
32 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร  5,000.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง  บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 4,868.50 บาท  
33 จัดซื้อน้ำดื่ม  10,785.60 ตกลงราคา แก้วทิพย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ แก้วทิพย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ส่งมอบทันใช้งาน
          เป็นเงิน 10,785.60 บาท  
34 จัดจ้างพิมพ์ซองธุรกิจตอบรับ  6,000.00 ตกลงราคา หจก.อุดมโชคการพิมพ์ หจก.อุดมโชคการพิมพ์ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 2,182.80 บาท  
35 จัดซื้อวัสดุคอมฯ สวิทซ์ฮับ  2,500.00 ตกลงราคา บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ ราคาต่ำสุด
          เป็นเงิน 2,461.00 บาท  
36 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 20 เครื่อง  900,000.00 คัดเลือก บจ.คอมมีเดีย พลัส =873,120 บาท บจ.คอมมีเดีย พลัส ราคาต่ำสุด
        บจ.ไอโซเทค =877,400 บาท เป็นเงิน 873,120.00 บาท  
37 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall  250,000.00 ตกลงราคา บจ.แอด อิน บิซิเนส =222,560 บาท บจ.แอด อิน บิซิเนส ราคาต่ำสุด
        บจ.ไทยบิส =223,095 บาท เป็นเงิน 222,560.00 บาท  
        บจ.มินเทอร่า =259,475 บาท    
38 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 14 คน  1,980,000.00 เปรียบเทียบ บจ. ที.อาร์.เซอร์วิส บจ. ที.อาร์.เซอร์วิส อยู่ใหนเกณฑ์ที่กำหนด
          เป็นเงิน 1,920,000.00 บาท  
39 จ้างเหมารักษาความสะอาด 10 คน 2,200,000.00 คัดเลือก องค์การทหารผ่านศึก องค์การทหารผ่านศึก อยู่ใหนเกณฑ์ที่กำหนด
          เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท  
40 เช่ารถยนต์ตู้และพนักงานขับรถ 15 คัน 5,520,000.00 คัดเลือก เช่าเป็นรายคัน 15 คัน เช่าเป็นรายคัน 15 คัน อยู่ใหนเกณฑ์ที่กำหนด
          เป็นเงิน 5,520,000.00 บาท  
             
สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบนและตะวันตก
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แฟ้มแขวน+แฟ้มกระดาษ  2,000.00 ตกลงราคา บจก.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง บจก.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แฟ้มแขวน+แฟ้มกระดาษ       เป็นเงิน 1,674.55 บาท  
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่อพิมพ์  10,000.00 ตกลงราคา บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) บจก. ออฟฟิซ คลับ (ไทย) ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
          เป็นเงิน 9,280 บาท  
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter