ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter