playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน-กรุงเทพฯ/ ผอ.พอช.ชี้แจงกรณี ‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง บก.ปปป. โครงการบ้านมั่นคงขัดคำสั่ง คสช. และสร้างบ้านไม่ผ่านความเห็นชอบของ สผ.  ยืนยันทำรายงานมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่ง สผ.ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 และผ่านความเห็นชอบตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว  ชี้โครงการบ้านมั่นคงทำตามนโยบายรัฐบาล   เพื่อแก้ไขชุมชนบุกรุกริมคลองและเพื่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ของ กทม. ตามที่นายศรีสุวรรณ  จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในฐานะที่ปรึกษาชาวชุมชนริมคลอง  นำชาวบ้านเข้าร้องเรียนต่อกองบังคับการการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.)  กล่าวหาว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าว 15 ชุมชน  โดยไม่ผ่านควา...
สุรินทร์/ 12 พฤศจิกายน 2560 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, ประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข, ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สุรินทร์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดงานมหกรรมขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560 สู่ทศวรรษใหม่ “โนวเจีย เมียนเซาะ” กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด เพื่อสานพลังเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน สร้างพื้นที่กลางในการเรียนรู้ และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเสนอต่อหน่วยงานและองค์กรภาคี ณ ตลาดน้ำราชมงคล ม.เทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากสภาองค์กรชุมชน 120 ตำบล 17 อำเภอ ประมาณ 700 คน ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดประชุมสามัญสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสุรินทร์, การเสวนา “บูรณาการภาคี” “ทิศทา...
สุพรรณบุรี/วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานที่ประชุมการประชุมและรับฟังข้อเสนอของชุมชน ในการประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมจากสภาองค์กรชุมชน 114 ตำบล และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งตัวแทนหน่วยงานภาคีสนับสนุน รวม 180 คนโดยที่ประชุมระดับจังหวัดได้นำเสนอข้อเสนอที่ได้รวบรวมความคิดเห็นจากพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรับไปดำเนินการในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน รวม 4 ข้อ (1) ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) การจัดการพลังงาน (3) การจัดการเศรษฐกิจและทุนชุมชน (4) ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด 1) บูรณาการทำงานกันอย่างเป็นรูปธรรม จะทำให้การประสานงาน การเสนอแนะปัญหาเพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของปร...
เขตหลักสี่ / วันนี้ (10 พ.ย.2560) เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 10 คน พร้อมด้วยพี่น้องขบวนองค์กรชุมชน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 'เราทำความดี  ด้วยหัวใจ' ที่จัดขึ้นโดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา  โดยมีข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ  และประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 900 คน  เช่น  กองทัพบก  กองทัพอากาศ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สน.ทุ่งสองห้อง)  สำนักงานเขตหลักสี่  สำนักการระบายน้ำ กทม.  สำนักงานการโยธา การประปานครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  กรมที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  การเคะแห่งชาติ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่  ฯลฯ  กิจกรรมจิตอาสาเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 9.00 น. ณ  จุดรวมพลโรงเรียนวัดหลักสี่  เ...
นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าว ในงานมหกรรมสู่ทศวรรษใหม่ “โนวเจีย เมียนเซาะ” กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดน้ำราชมงคล ม.เทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผอ.พอช. ชี้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี ภายในปี 2579 คนไทยทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัย เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย พอช.ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี 2561 มีเป้าหมายที่จะดำเนินการ โครงการบ้านพอเพียงชนบท 15,000 ครัวเรือน โครงการบ้านมั่นคง 6,700 ครัวเรือน ในกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว 7,000 ครัวเรือน ชุมชนริมเจ้าพระยา 400 ครัวเรือน รวมถึงที่ปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒ...
ภาคประชาสังคมภาคอีสาน เสนอการปฏิรูปทรัพยากรฯ ต้องกระจายอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนกำหนดการใช้ฐานทรัพยากร อย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดูแล เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน และต้องปฏิรูประบบราชการอย่างเร่งด่วน ขอนแก่น/ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรง...
12 พฤศจิกายน 2560 การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 136 ตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาคี เข้าร่วมประมาณ 150 คน ซึ่งนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ พอช. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครั้งนี้ ประธานที่ประชุม อ.สังคม เจริญทรัพย์ ดำเนินการประชุม เริ่มจากเรื่องแจ้งเพื่อทราบ การรายงานผลการดำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนสุรินทร์ การคัดสรรคณะอนุกรรมการภาคอีสาน กลไกการบริหาร แนวทางการขับเคลื่อนอีสานหนึ่งเดียว ให้ที่ประชุมได้รับทราบ นายวิชัย นะสุวรรณโน ผช.ผอ.พอช.ภาคอีสาน กล่าวให้ที่ประชุมทราบถึงทิศทางการเคลื่อนสภาฯปี 2561 ที่จะมุ่ง 1) การจัดตั้งสภาฯให้ครบทุกตำบลภายใน 2 ปี เพื่อให้เป็นพื้นกลางในการแก้ปัญหา 2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสภาฯ เพราะมีแต่ปริมาณไม่...
พอช. ร่วมกับเครือข่ายคนไร้บ้าน จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือช่างคนไร้บ้านจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถาปนิก วิศวกร พอช. และทีมช่างอาสาจากโครงการบ้านมั่นคง ภาคกลาง ตะวันตก และอีสาน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน วันนี้ (8 พ.ย. 2560) วันแรกของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมช่างในการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฝึกอบรมด้านอาชีพให้กลุ่มคนไร้บ้านในการเป็นช่างฝีมือที่มีคุณภาพและมีอาชีพที่มั่นคงผ่านการปฏิบัติในพื้นที่จริง รวมถึงวางแผนและออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกันของทีมช่างอาสาจากภาคต่างๆ และกลุ่มคนไร้บ้าน ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อให้งานก่อสร้างศูน...