playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

chachoengsao1_resize.JPG

ตามที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ จัดหาของขวัญให้แก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561   ซึ่งในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมอบของขวัญ ‘บ้านพอเพียงชนบท’  ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน  บ้านเรือนมีสภาพชำรุดทรุดโทรม  จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมทั่วประเทศ  รวม 2,561  หลังคาเรือน  โดยในจังหวัดฉะเชิงเทรามีครัวเรือนที่จะได้รับมอบของขวัญ รวม 358 หลังคาเรือน 

chachoengsao2_resize.JPG

             ล่าสุดวันนี้ (10 มกราคม) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา   มีพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบทเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2561 ให้แก่ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา    โดยมีนายสุวิทย์  คำดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี  และมีนายอัมพร  แก้วหนู  รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน

                นายอัมพร  แก้วหนู  รอง ผอ.พอช.กล่าวว่า  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ พอช. ได้จัดทำงานโครงการบ้านพอเพียงชนบทมาตั้งแต่ปี 2559  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ  และให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสเข้าถึงสิทธิด้านการอยู่อาศัย  มีกลุ่มเป้าหมายคือครัวเรือนในชนบทที่มีฐานะยากจน  บ้านเรือนมีสภาพทรุดโทรม  ให้สามารถซ่อมแซมบ้านเรือนให้มีสภาพที่ดีขึ้น  เหมาะสมกับการอยู่อาศัย  มีเป้าหมายทั่วประเทศจำนวน  325,000 ครัวเรือน  ระยะเวลา 5 ปี  คือตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2563  ซึ่งในช่วงปี 2559-2560 ที่ผ่านมา  ดำเนินการไปแล้วจำนวน   754 โครงการ  76 จังหวัด  747 ตำบล  รวม 10,369  ครัวเรือน   โดยในปีนี้จะดำเนินการอีก 15,000  ครัวเรือนทั่วประเทศ  งบประมาณสนับสนุนไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท

                “ทุกโครงการที่ พอช.ดำเนินงาน  เจ้าหน้าที่ พอช.จะไม่แตะต้องเงินของชาวบ้าน  แต่จะสนับสนุนผ่านขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่  เพื่อให้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ  นอกจากนี้งบประมาณบ้านพอเพียงที่ไม่มากนัก  คือไม่เกินครัวเรือนละสองหมื่นบาท  ถือเป็นเรื่องที่ดี  เพราะทำให้การดำเนินโครงการบ้านพอเพียงจะต้องไปแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น”  นายอัมพรกล่าว

นายเกรียงศักดิ์  ทรัพย์สมบูรณ์  ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า  พอช.และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  เริ่มดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบทในปีงบประมาณ 2560  ใน 3 อำเภอ 10 ตำบล  คือ  อ.บางคล้า  อ.คลองเขื่อน  และ อ.บางน้ำเปรี้ยว  รวม 358   หลังคาเรือน  ใช้งบประมาณ 6.4 ล้านบาทเศษ  โดยมีพิธีมอบของขวัญบ้านพอเพียงในวันนี้  และ พอช.ได้มอบงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพอเพียงในปี 2561 อีก  20 ตำบล  รวม 288 หลังคาเรือน  รวมงบประมาณทั้งหมด 5.1 ล้านบาทเศษ   นอกจากนี้ พอช.ยังมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2561  จำนวน  1,740,000 บาท

ขณะเดียวกันในงานวันนี้  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้มอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ  จำนวน  193  หลังคาเรือน   มอบทุนการศึกษา จำนวน 65 ทุนให้แก่เด็กนักเรียน  มอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการ  ฯลฯ

ส่วนจังหวัดอื่นๆ  ในภาคตะวันออก คือ  ตราด จันทบุรี  ระยอง  สระแก้ว  ชลบุรี  นครนายก  พอช.มีแผนจะมอบงบประมาณบ้านพอเพียงชนบทที่จะซ่อมแซมในปีนี้  รวม 103 ตำบล  จำนวน  2,081 หลังคาเรือน(รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา)งบประมาณไม่เกินจังหวัดละ 5   ล้านบาท

chachoengsao3_resize.JPG

chachoengsao4_resize.JPG

chachoengsao5_resize.JPG

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter