playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ชาวชุมชนหลักสี่ เฮ ผอ.เขตสนับสนุนบ้านมั่นคงเต็มที่       วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2545 เครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคูคลองบางบัว ร่วมกันจัดงานพิธียกเสาเอก และเปิดชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 เพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่นคงในเขตหลักสี่ โดยมีนายสุทธิสันต์ ศิวพิทักษ์ ผู้แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และ นายกำธร เลิศสินไทย ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และขบวนองค์กรชุมชนบ้านมั่นคงกรุงเทพ - ปริมณฑล ประมาณ 200 คน      นายประพาส แสงประดับ ประธานเครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว ได้เปิดเผยว่า ชุมชนบางบัวสะพานไม้ 1 ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตหลักสี่ ชาวบ้านปลูกบ้านอยู่ริมคลองบางบัว ซึ่งเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 43 ตารางวา กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร อยู่มาประมาณ 20...
     วันที่19 พฤษภาคมที่ผ่านมา พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาความยากจนด้านที่ดิน ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) พร้อมคณะ เดินทางมาเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ดินสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยของชุมชนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย พร้อมตัวแทนชาวชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต      พล.อ.สุรินทร์ กล่าวว่า ปัญหาที่ดินของจังหวัดภูเก็ตที่ได้เข้สู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ มีจำนวน 18 ชุมชน ขณะนี้สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว 4 ชุมชน ยังคงเหลืออีก 14 ชุมชนที่ยังแก้ปัญหาไม่สำเร็จ การประชุมครั้งนี้ได้ข้อยุติแล้วว่า ที่ดินของรัฐที่ประชาชนเข้าไปอาศัยอยู่นั้น จะให้เช่าตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องมีการวางผังการอยู่...
      เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) กรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง(อตก.) และสหพันธ์ อบต. จัดสัมมนา เรื่อง “องค์กรชุมชนท้องถิ่นกับการอภิวัฒน์สังคมและการเมือง” ขึ้น ณ โรงแรมดีลักษ์ เพลส กทม. โดยมีแกนนำองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ 250 คน การเมืองต้องตอบสนองความต้องการของชุมชน       นายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์  ประธานกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม และผู้นำชุมชนอาวุโส กล่าวในการเปิดสัมมนาว่า การแลกเปลี่ยนเรื่องการอภิวัฒน์สังคมและการเมืองในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันหาแนวทางในการจัดการตนเองของชุมชน เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน ซึ่งคาดหวังว่าจะได้เห็...
ขบวนภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน       ศูนย์อำนายการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.)ร่วมกับคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน จัดสัมมนา “ ขบวนภาคประชาชนกับการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน” ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการแก้ปัญหาที่ดิน โดยนำกรณีรูปธรรมที่ดำเนินการโดยภาคประชาชนมาหารือและขยายผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันให้กว้างขวางทั่วประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาที่ดินในวันที่ 15 พฤษภาคม ผู้เข้าร่วมการอบรมและการสัมมนาทั้งสองช่วงประกอบด้วยแกนนำชุมชนที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ดินทั่วประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ...
     วันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรมวันบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ภาคประชาชน จ.พัทลุง ซึ่งเป็น 1 ในจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องบูรณาการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับจังหวัด และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจังหวัดนำร่องในโครงการจังหวัดบูรณาการที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อสรุปการเคลื่อนงานที่ใช้แผนแม่บทชุมชนเป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาความยากจน เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานแผนแม่บทชุมชนภาคประชาชน และเพื่อเชื่อมประสานยุทธศาสตร์ภาคประชาชนกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัดCEO พัทลุง      นายฉิ้น บัวบาน ตัวแทนศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง กล่าวสรุปการทำงานของการจัดทำแผนแม่บทชุมชนจังหวัดพัทลุงว่า...
    วันพุธที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 3/2549 ได้อนุมัติโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสังคมของชุมชน ตามโครงการบ้านมั่นคง ประจำเดือนพฤษภาคม 2549 ดังนี้         1. โครงการสหกรณ์เทศบาลเมืองชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท จำนวน 50 ครัวเรือน งบประมาณ 1,250,000 บาท รูปแบบการพัฒนาย้ายที่อยู่ใหม่        2. ชุมชนข้างวัดโตนด เขตภาษีเจริญ กทม. จำนวน 72 ครัวเรือน งบประมาณ1,800,000 บาท รูปแบบการพัฒนารื้อสร้างใหม่ในที่ดินเดิม         3. ชุมชนมิตรประชาพัฒนา เขตหลักสี่ กทม. จำนวน 128 ครัวเรือน งบประมาณ 3,200,000 บาท รูปแบบการพัฒนา รื้อและปรับปรุงในที่ดินเดิม    &nb...
  ข่าวชุมชนฉบับอภิวัฒน์สังคมและการเมือง (พ.ค. - มิ.ย.2549) ขนาดไฟล์ 2,074 Kb ...
ภาพการทำงานของบัณฑิตคืนถิ่น จ.ตราด ภาพการทำงานของบัณฑิตคืนถิ่น จ.ลำพูน ภาพการทำงานของบัณฑิตคืนถิ่น จ.บุรีรัมย์ ภาพการทำงานของบัณฑิตคืนถิ่น จ.ร้อยเอ็ด ...