playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดโครงการถอดบทเรียนการจัดการที่ดินทำกิน ตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมเทียนทอง โรงแรมสเตชัน วัน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้ร่วมงานจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ สมาชิกเกษตรกรนำร่อง 10 พื้นที่ , ภาคีวิชาการ , เครือข่าย คทช.  และเจ้าหน้าที่จากพอช. เข้าร่วม             โดยการถอดบทเรียนฯ จากการดำเนินงานเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. ทั้ง 10 พื้นที่ มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอข้อมูล และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานที่ผ่านมา กล่าวคือ “การเรียนรู้จากอ...
ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี/ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงาน  ‘Thailand Social Expo 2018’  ซึ่งเป็นมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ฮอลล์ 5-8  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  ขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และขบวนองค์กรชุมชนได้จัดเวทีวิชาการ “นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  มีการเสวนาในประเด็นต่างๆ  เช่น  เรื่อง  “Inslusive  City Development” โดยวิทยากรจากประเทศอาเซียน ศาสตราจารย์ Yap Kioe Sheng  (Urban Poverty and Housing Advisor)  จากประเทศสิงคโปร์กล่าวว่า  ก่อนหน้านี้ผู้คนอาศัยอยู่ในชนบท  แต่ปัจจุบันคนย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง   และตอนนี...
พัทลุง-นครศรีธรรมราช/ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์  รมว.พม.ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวใต้  ชู ‘พลังประชารัฐ’ ดึงชุมชนท้องถิ่น  หน่วยงานรัฐและเอกชนลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม  หนุนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้  ขณะที่ พอช.สนับสนุนงานพัฒนาทุกมิติในพื้นที่ 14  จังหวัดภาคใต้แล้ว  1,154 ตำบล/เทศบาล  ครอบคลุมพื้นที่เกือบ  100 % ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม  พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และคณะ  ได้เดินทางมาที่จังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช  เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาล  เช่น  กองทุนสวัสดิการชุมชนใน...
เมืองทองธานี/ พลเอกประยุทธ์  จันนทร์โอชา  นายกฯ เปิดงาน ‘Thailand Social Expo’  มหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย  รวมพลังประชารัฐกว่า 90  องค์กรโชว์ผลงานการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ชูผลงานรัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและที่ดินทำกินให้เกษตรกรที่ยากไร้  ขณะที่เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศเสนอพื้นที่รูปธรรมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนทุกมิติ  เช่น  ด้านเศรษฐกิจชุมชน  เกษตรอินทรีย์  ธนาคารต้นไม้ใช้หนี้ ที่อยู่อาศัย ภัยพิบัติ  สวัสดิการสังคม  ฯลฯ วันนี้ (3 สิงหาคม) เวลา 9.30 น.  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางมาที่ศูนย์ประชุมอิมแพค&nb...
เขตสายไหม/  ผอ.พอช.ชี้แจงกรณีนายศรีสุวรรณ  จรรยา  ร้องเรียนบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าว  ยืนยันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ สผ.  ด้านชาวบ้านกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงบุก สน.สายไหมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ  แฉศรีสุวรรณมีเจตนาขัดขวางโครงการของรัฐบาลโดยเอาชาวบ้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการมาร้องเรียนร่วมกับกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์  ขณะที่ กทม.เตรียมเสนอผู้ว่า พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ใช้ ปว.44 กลุ่มบุกรุกคลองที่ไม่ยอมย้ายบ้านออกจากแนวก่อสร้างเขื่อน  470 หลัง กรณีที่นายศรีสุวรรณ  จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  พร้อมด้วยชาวชุมชนริมคลองที่ไม่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงส่วนหนึ่งได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลสายไหม  เพื่อแจ้งความเอาผิดกับ...
เมื่อวานนี้ (31 กรกฎาคม 2561)  คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้พิจารณาอนุมัติโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  ตามที่คณะทำงานบ้านมั่นคงภาคเหนือได้เสนอ จำนวนทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ในการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว 6 หลัง จำนวน 60 ห้อง สถานการณ์ภัยพิบัติดินโคลนถล่มเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ มีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงมากที่สุด เวลา 03.00 น. เท่ากับ 103 มิลลิเมตร [ข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)] ซึ่งต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชนบริเวณบ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ โดยมีบ้า...
เมืองทองธานี/ ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศประกาศเจตนารมณ์ ‘ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ และยื่นหนังสือถึง ‘รมต.กอบศักดิ์’ เดินหน้ายุทธศาสตร์ 8 ด้าน  ตั้งเป้าชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเต็มแผ่นดินในปี 2579  โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง  องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก  เช่น  ส่งเสริมให้ชุมชนมี ‘ธรรมนูญชุมชน-สภาพลเมืองท้องถิ่น’  สร้างความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัย  จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนกว่า 7,800 แห่งทั่วประเทศ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  ฯลฯ  ขณะเดียวกันเสนอให้รัฐบาลผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านนโยบาย  เช่น แก้ไขกฎหมายต่างๆ และนำที่ดินสาธารณะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรรให้ประชาชนใช้อยู่อาศัยและทำกิน   ระหว่างวันที่ ...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/ เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานและพี่น้อง พอช.ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในลาว  โดยขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับหอการค้าจังหวัดและภาคีส่งสิ่งของจำเป็น  เช่น  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  น้ำดื่ม  เสื้อผ้า  มุ้ง ผ้าห่ม  ฯลฯ  ผ่านด่านช่องเม็กเข้าไปเมืองปากเซแล้ว 11   คันรถบรรทุก  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังเตรียมแผนซ่อมสร้างบ้านเรือนที่เสียหาย  โดยจะระดมช่างชุมชนเข้าไปในลาวช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมนี้ จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยที่กำลังก่อสร้างอยู่ในแขวงอัตตะปือ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พังทลายเนื่องจากเกิดฝนตกหนัก  ทำให้น้ำจากเขื่อนไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในเมืองสะหนามไซตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 23 ก...