playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน-กรุงเทพฯ/ เปิดฉากประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติครั้งที่ 10   ‘1 ทศวรรษสภาองค์กรชุมชน  น้อมนำศาสตร์พระราชา  เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย’  เพื่อนำข้อเสนอที่ได้จากการประชุม  ทั้งปัญหาการจัดการน้ำ-ที่ดิน-ป่าไม้-ทะเล-ความมั่นคงทางอาหาร  ฯลฯ  เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย  ขณะที่พลเอกอนันตพร  รมว.พม. จะเดินทางมารับฟังและนำข้อเสนอทางนโยบายจากที่ประชุมสภาฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป สภาองค์กรชุมชนตำบลเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ   โดยการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขึ้นมาในแต่ละตำบล  เพื่อเป็นเวทีในการปรึกษาหารือ  เวทีในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญห...
กระทรวง พม./ ผู้บริหาร พอช.และตัวแทนชุมชนร่วมงาน ‘คนดีไม่มีวันตาย’ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  อดีต รมว.พม.ก่อนรับตำแหน่งใหม่เป็น รมว.แรงงาน   โดยมีข้าราช-เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.และประชาชนจากเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน   วันนี้ (30 พ.ย.2560) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  ได้มีการจัดงาน ‘คนดีไม่มีวันตาย’ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว  (อดีต) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   โดยมีผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เช่น  นายสมพร  ใช้บางยาง  ประธานสถาบันฯ  นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ/  วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) เวลา 13.00 น. พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้ตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  พร้อมทั้งมอบนโยบายในการบริหารงาน  โดยมีนายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันฯ  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ รวมทั้งตัวแทนเครือข่ายชาวชุมชนจากโครงการบ้านมั่นคง  ชุมชนริมคลอง  สภาองค์กรชุมชน  สวัสดิการชุมชน  คนไร้บ้าน  ฯลฯ  ประมาณ 100 คนให้การต้อนรับ  ทั้งนี้พลเอกอนันตพรได้เดินชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันฯ และเครือข่ายองค์กรชุมชน  และซักถามด้วยความสนใจ   หลังจากนั้นจึงรับ...
เขตสายไหม/ ประธานบอร์ด พอช.เป็นประธานในพิธียกเสาเอกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง  สร้างบ้าน   130 หลัง  ใช้งบประมาณรวม 66 ล้านบาทเศษ  คาดแล้วเสร็จกลางปีหน้า  ขณะเดียวกัน ส.ส.ส.และม.ราชภัฏพระนครจับมือ พอช.สร้าง ‘เครือข่ายชุมชนริมคลอง  น่ามอง  น่าอยู่’ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนคลองลาดพร้าว                                                                     &n...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ / ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยทั้งเรื่องเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภาพชีวิต  ทำให้กลุ่มคนจนเมืองที่ทำโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น ‘สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ’ หรือ ‘สอช.’  โดยทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนในทุกๆ ด้าน  มีสมาชิกร่วมกันจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวม 40 เมืองทั่วประเทศ  ในโอกาสที่ทำโครงการมาได้ 4 ปี  สอช.และเครือข่ายจึงได้ร่วมกันจัดงาน ‘มหกรรมที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง-ชนบท  มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่สร้างสรรค์  อย่างเท่าเทียม’  โดยมีปลัดกระทรวง พม.ร่วมงาน    วันที่ 5 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00  น. นายพุฒิพัฒน์  เลิศเชาวสิทธิ์  ปลัดก...
ปทุมธานี :  ผวจ.ปทุมธานีเปิดงาน ‘บ้านประชารัฐร่วมใจเดินหน้าคืนคลองน้ำใสให้แผ่นดิน’ ครั้งที่ 2 เริ่มรื้อบ้านชุมชนแก้วนิมิตริมคลองหนึ่ง  35 หลัง  และจะทยอยรื้อเพิ่มอีกเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวก  ขณะที่ชุมชนแก้วนิมิตย้ายเข้าอยู่ในบ้านใหม่แล้ว  ส่วนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 30 ไร่กำลังก่อสร้างเฟสแรก 23 ห้อง  คาดแล้วเสร็จมีนาคม 2561 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในจังหวัดปทุมธานีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม  โดยเฉพาะที่บริเวณคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ซึ่งมีชาวบ้านปลูกบ้านเรือนรุกล้ำลำคลองมานานหลายสิบปี  จำนวน  16 ชุมชน  รวม 1,084 ครัวเรือน  โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร...
            วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดยะลา ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ม.ราชภัฎยะลา และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน "สมัชชายะลาแห่งความสุข ประจำปี 2560" เพื่อสร้างความร่วมมือในการในพัฒนาชุมชน และสังคม สู่ยะลาแห่งความสุข ที่โรงแรมยะลาแกรนพาเลช มีผู้นำชุมชนและผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 300 คน ในงานมีการเสวนา "ทิศทางและปัจจัยหนุนเสริมภาคประชาสังคมจ.ยะลา " เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผอ.สำนักพัฒนาบุคลากร (ศอ.บต.) พ.อ.ฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผอ.ภาคใต้ พอช. และนายอานนท์ มุสิกวรรณ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมเสวนา พร้อมทั้งมีการ...
ริมคลองลาดพร้าว / ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมงาน ‘แต้มฝันปันสีริมคลอง กสบ.หมู่ 5’  ระดมเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองร่วมกันทาสีบ้านให้ชาวชุมชน กสบ.หมู่ 5  เขตสายไหม  ที่สร้างบ้านเสร็จแล้วจำนวน 40 หลัง  โดยบริษัทเอกชนร่วมสนับสนุนสีทาบ้านจำนวน 60   ถัง  ยืนยันแม้จะเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการฯ  แต่กระทรวงและ พอช.จะขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองต่อไป  ตั้งเป้าสิ้นปีนี้ดำเนินการได้รวม 2,983 ครัวเรือน  ขณะที่ กทม.เตรียมประสานกับ พอช.เพื่อหารือแนวทางรื้อย้ายบ้านเรือนที่อยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำ   วันนี้ ( 25   มีนาคม  2560)  เวลา 10.00  น.  ที่ชุมชน กสบ.หมู่ 5  ริมคลองลาดพร้าว  เขตสายไหม  มีการจัดงาน ‘แต้มฝันปันสีริมค...