playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

            หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ  10 กว่าปีก่อน   ชาวบ้านแม่ยางหลวง  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่  ต่างรู้สึกหวาดหวั่นทุกครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน  เนื่องจากพวกเขาเคยประสบกับภัยจากน้ำป่าที่พัดพาเอาดินโคลนและต้นไม้ใหญ่ถล่มเข้าใส่หมู่บ้านมาแล้วหลายครั้ง             ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ำซาก  แม้จะไม่ทำให้มีผู้เสียชีวิต  แต่ก็ทำลายน้ำพักน้ำแรงที่ชาวบ้านเก็บสะสมเอาไว้เกือบทั้งชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน   ข้าวของเครื่องใช้  ยุ้งข้าว   สัตว์เลี้ยง  และทรัพย์สินต่างๆ ทำให้ชาวบ้านแม่ยางหลวงส่วนหนึ่งต้องอพยพครอบครัวขึ้นมาอยู่บนสันดอย ‘ม่อนบ่อเฮ...
  วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สำนักงานภาคกลางและตะวันตก พอช. โดยรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคฯ (ปฏิบัติการพื้นที่) พร้อมด้วยหัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน และงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ร่วมกับคณาจารย์ ขบวนชุมชน และหน่วยงานในจังหวัด ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี    ผศ.ดร.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี มรภ.เพชรบุรี กล่าวว่า การจัดประชุมในวันนี้ ถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่ 3 ของการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศดำเนินการ โดยเน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนายกระดับเพิ่มคุณค่าเป็นมูลค่า เพื่อสร้างรายได้และความสุขให้กับคนในชุมชน ขณะเดียวกันในส่...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /   พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รมว.พม.เยี่ยม พอช. และมอบนโยบาย  ย้ำต้องทำงานให้ได้ตามปรัชญาองค์กร คือ  “ทำอย่างไรให้ประชาชนเกิดพลัง  ขณะที่ ผอ.พอช.เสนอประเด็นหารือให้กระทรวง พม.ช่วยเจรจาขอใช้ที่ดินรัฐจากหน่วยงานเจ้าของที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจน  รวมทั้งการเสนอร่าง พ.ร.บ.สวัสดิการชุมชน  แก้ไข พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน  ฯลฯ เพื่อให้กระทรวงช่วยผลักดัน วันที่  14 มิถุนายน   เวลา 9.30  น.  พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  และคณะ  ได้เดินทางมาที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  ถนนนวมินทร์   เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  เพื่อ...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/ ผอ.พอช. ชี้แจงกรณี ‘พีมูฟ’ ขอให้ชุมชนบ้านมั่นคงใช้น้ำ-ไฟฟรีเหมือนคลองลาดพร้าว  ยืนยันทุกครัวเรือนต้องจ่ายค่าน้ำ-ไฟตามที่ใช้จริงในแต่ละเดือนตามมิเตอร์  ไม่ได้ใช้ฟรี  แต่ พอช.สนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณูปโภค  เพื่อให้ชุมชนใช้จ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปา -ไฟฟ้า  ขณะที่ กปน.และ กฟน.ร่วมสนับสนุนโครงการบ้านประชารัฐริมคลอง  โดยลดค่าดำเนินการติดตั้งให้ชุมชนริมคลอง 50 % กรณีข่าวที่นำเสนอโดยสำนักข่าวอิสราเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา   เกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มพีมูฟ (p-move หรือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม) ที่กระทรวงมหาดไทย  โดยนายจำนง หนูพันธ์ แกนนำกลุ่มพีมูฟ  กล่าวว่า  ตั้งแต่ครั้งที่พีมูฟมาชุมนุมที่กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ ...
         ความรู้คู่คุณธรรม ทำความดีด้วยหัวใจ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ตามคำปฏิญาณของประชาชน ที่ขอเป็นลูกที่ดีของแผ่นดิน นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนคนบุรีรัมย์เป็นกระบวนการสร้างหลักประกันความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือกันและกัน มีความรัก เอื้ออาทรกันและกัน โดยเป็นการออมเพื่อ “ให้” เป็นกองบุญที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน          นายสมชาย วิเชียรเลิศ ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า รอบปีที่มีโอกาสได้มาพบปะกันของกองบุญสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ พร้อมตักตัวแนวคิดเพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยังยืน การมีพื้นที่รูปธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นฐานการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความมั่...
วันนี้ 4 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ ศูนย์คุณธรรม( องค์การมหาชน)  จัดประชุมเวทีการทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน คุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมอาจารย์ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อออกแบบและทำความเข้าใจเกณฑ์คุณธรรม ที่จะเอาไปใช้ในการประเมินกับกองทุนสวัสดิการชุมชน ภายในระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2561-2563  และเพื่อให้ครอบคลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ทั้ง 5,949 กองทุนทั่วประเทศ ซึ่งในการดำเนินการปีแรกนั้น ให้เอาแบบประเมินในครั้งนี้ ถือเป็นแบบมาตรฐานกลางในการประเมินกองทุนสวัสดิการคุณธรรม ไปดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ได้รับรางวัล ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  กว่า 23 กองทุน  ที่ได้รับรางวัล 3 ปีที่ผ่านมา และใช้กับกองทุนที่มีความพร้อม ใ...
เมื่อวันที่ 7 – 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานภาคกรุงเทพและปริมณฑลตะวันออก  และคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลบึงกาสาม  ได้มีการจัดเวทีการจัดการความรู้พื้นที่รูปธรรม สภาองค์กรชุมชน ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน  ซึ่งกระบวนการครั้งนี้  เกิดจากความตั้งใจของแกนนำในชุมชนและประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบึงกาสาม  ที่ต้องการถอดบทเรียนสร้างการเรียนรู้  ในหัวข้อ “การบูรณาการทุนในชุมชน”  ซึ่งประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนทางการเงิน ทุนทางวัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ  โดยใช้เครื่องมือการถอดบทเรียนเส้นรอยเวลา Timeline บรรยากาศการแลกเปลี่ยนมีรูปแบบไม่เป็นทางการมากนัก ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดพอสมควร  ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ได้พบผู้นำ 3 รุ่น 3 คน พร้อมกันในการมาถ่ายทอดเรื่...
รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว  เร่งสร้างเขื่อนระบายน้ำคลองลาดพร้าวเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ –สร้างบ้านประชารัฐรองรับประชาชนที่รุกล้ำลำคลอง  ‘เสธ.ไก่อู’ ควง ‘สกลธี’ รองผู้ว่า กทม.  และผู้บริหาร พอช. ฯลฯ จัดกิจกรรม On Ground สร้างความเข้าใจกับพี่น้องริมคลองลาดพร้าว ขณะที่การสร้างเขื่อนฯ คืบหน้า 35.15 %  สร้างบ้านแล้ว   29  ชุมชน  รวม 2,656   ครัวเรือน  จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2554  ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการระบายน้ำในคลองสายหลักในเขตกรุงเทพฯ ไม่มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีบ้านเรือนปลูกสร้างรุกล้ำลงไปในคลองเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ  เริ่มที่คลองลาดพร้าวเป็นแห่งแรก  โดยมอบหมายให้...