playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ปราจีนบุรี : ‘กอบศักดิ์  ภูตระกูล’  รมต.สำนักนายกฯ เยี่ยมชุมชนต้นแบบ ‘ตำบลดงขี้เหล็ก’ จ.ปราจีนบุรี  จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์มีเงินกว่า 103 ล้านบาท  นำเงินไปช่วยสมาชิกไถ่ถอนโฉนด  ปลดหนี้  ซื้อที่ดินสร้างบ้านให้ผู้เดือดร้อน  โดย รมต.กอบศักดิ์เป็นประธานมอบบ้านมั่นคงให้ชาวบ้าน 47 หลัง  เผยผลักดัน พ.ร.บ.สถาบันการเงินชุมชนเพื่อปลดล็อคให้กลุ่มองค์กรการเงินของชาวบ้านมีสถานะเป็นนิติบุคคลและถูกกฎหมาย  นอกจากนี้ยังร่าง พ.ร.บ.ต่างๆ เช่น  ป่าชุมชน  ธนาคารป่าไม้  ฯลฯ  เตรียมเสนอ สนช.พิจารณาให้ทันรัฐบาลชุดนี้  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ วันนี้ (27 ตุลาคม 2561)  ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเยี่ยมชมชุมชนต้นแ...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ / ผอ.พอช.ชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องเรียนบ้านมั่นคงบ่อบัว  จ.ฉะเชิงเทรา   เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง  เนื่องจากไม่มีการวางท่อระบายน้ำ   เพราะงบประมาณสาธารณูปโภค  4.2  ล้านบาทหายไป  ยืนยันชุมชนใช้งบทำสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น  ถมดิน  ปรับพื้นที่  ทำถนน  ท่อระบายน้ำ  ฯลฯ  ในพื้นที่ 13 ไร่ไปแล้ว  แต่ไม่เพียงพอ  จึงไม่ได้ทำสาธารณูปโภคทั้งระบบ  จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง  ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ฉะเชิงเทรา  เสนอชาวบ้านทำประชาคมเพื่อให้ อบต.ในพื้นที่จัดงบประมาณสนับสนุน ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อออนไลน์  กรณีชาวบ้านบ่อบัวได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังภายในโครงการสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว ตำบลชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากไ...
  ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคมนี้   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  หรือ ‘พอช.’ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่ดำเนินงานมาครบ 18 ปี  โดยมีกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลทางพุทธศาสนา  การสวดดุอาอ์ขอพรต่อพระเจ้าตามหลักศาสนาอิสลาม  การไหว้ศาลพระพรหมเจ้าที่  การเสวนา “เหลียวหลัง  แลหน้า  18 ปี พอช.”  โดยมีผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศ  คณะกรรมการสถาบันฯ  อดีตผู้บริหารสถาบันฯ ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายสุทธิ  จันทรวงษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  และเจ้าหน้าที่ พอช.เข้าร่วมประมาณ 200 คน นายสมพร  ใช้บางยาง  ประธานกรรมการสถาบันฯ กล่าวว่า  ระยะเวลา 18 ปี  หากเป็นช่วงวัยรุ่นก็จ...
จ.นครสรรค์ / พอช.และขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตกจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกที่จังหวัดนครสวรรค์คึกคัก  ยกเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาโดยนำที่ดินของรัฐให้ชุมชนเช่าปลูกสร้างบ้านในระยะยาว  โดยทำโครงการบ้านมั่นคงไปแล้ว  9  เมือง  รวม  43  โครงการ  จำนวน  4,854  ครัวเรือน   ด้าน พอช.ทำบ้านมั่นคงเมืองแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้วกว่า  100,000  ครัวเรือน  ขณะที่ศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยเอเชีย (ACHR) เสนอจัดตั้งกองทุนที่อยู่อาศัยเอเซียเพื่อระดมทุนแก้ปัญหาระดับภูมิภาค องค์การสหประชาติกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสม  และหามาตรกา...
จ.สระแก้ว/ สานพลัง พม. และหน่วยงานภาคีแก้ไขปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินใน จ.สระแก้ว  มอบที่ดินนิคมสร้างตนเอง  100  ไร่ให้ประชาชน  79 ครอบครัว  เพื่ออยู่อาศัยและทำกิน  เตรียมขยายผลที่ดินนิคมฯ ทั่วประเทศ  และนำที่ดิน ส.ป.ก.ที่ยึดคืนจากผู้ครอบครองที่ไม่ถูกต้องในจังหวัดกว่า 3,000 ไร่  นำมาจัดสรรให้ประชาชนที่ขาดแคลนที่ดินทำกินครอบครัวละ 6 ไร่  โดย พอช.สนับสนุนงบสร้างบ้านและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวละ 72,000 บาท  ด้าน ผช.รมต.พม.เผยจะนำเรื่องที่ดินของหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช้ประโยชน์มาให้ประชาชนได้ทำกินเสนอเข้าคณะกรรมการจัดการที่ดินแห่งชาติเพื่อพิจารณาเดือนหน้า วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี  องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World  Habitat  Day’  มีเป้าหมายเ...
ตลอดช่วงเดือนตุลาคมนี้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ  และขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศจัดงาน “สร้างไทยไปด้วยกัน :  สร้างบ้าน  สร้างชุมชน  ไทยทุกคนมั่นคง  เข้มแข็ง”  เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก) เพื่อรณรงค์ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย  และให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา  โดยในปีนี้มีผู้แทนจากประเทศเอเซียที่ทำงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ประเทศ  รวม 57 คน  เช่น  อินเดีย  ปากีสถาน  บังคลาเทศ  เวียดนาม  พม่า  กัมพูชา  ฟิลิปินส์ ฯลฯ  มาร่วมประชุมและศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย   รวมทั้งเข...
วันนี้ 17 ตุลาคม  เวลา 13.30 น.  พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และคณะ  ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะกรรมการสถาบันฯ ที่ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ 2561  รวมทั้งแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  รายงานผลการดำเนินการของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ 2561   ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทว่า  บ้านมั่นคง  มีเป้าหมาย  6,710   ครัวเรือน  แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในเมือง  รวม  6,080  ครัวเรือน   ชุมชนชนบทในที่ดิน ส.ป.ก.  รวม  1,510 ครัวเรือน  ...
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด/  ชูบ้านหาดเล็กเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยของกรมเจ้าท่า                 5 หน่วยงาน  เทศบาล-ชุมชนตำบลหาดเล็ก  จังหวัดตราด  พอช.  กรมเจ้าท่า  ฯลฯ  ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย  โดยกรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำแก่ชาวบ้านเพื่อซ่อมสร้างบ้านเฟสแรกแล้ว  60 หลัง  และอยู่ในระหว่างการพิจารณารวมทั้งหมด 738  หลัง  ขณะที่ พอช.มอบงบสนับสนุนชุมชน 31 ล้านบาท  และจะร่วมกับกรมท่าแก้ปัญหาทั่วประเทศ ความไม่มั่นคงในที่ดินที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนในที่ดินกรมเจ้าท่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานหลายสิบปี  เนื่องจากที่...