playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

12 พฤศจิกายน 2560 การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 136 ตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาคี เข้าร่วมประมาณ 150 คน ซึ่งนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ พอช. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครั้งนี้ ประธานที่ประชุม อ.สังคม เจริญทรัพย์ ดำเนินการประชุม เริ่มจากเรื่องแจ้งเพื่อทราบ การรายงานผลการดำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนสุรินทร์ การคัดสรรคณะอนุกรรมการภาคอีสาน กลไกการบริหาร แนวทางการขับเคลื่อนอีสานหนึ่งเดียว ให้ที่ประชุมได้รับทราบ นายวิชัย นะสุวรรณโน ผช.ผอ.พอช.ภาคอีสาน กล่าวให้ที่ประชุมทราบถึงทิศทางการเคลื่อนสภาฯปี 2561 ที่จะมุ่ง 1) การจัดตั้งสภาฯให้ครบทุกตำบลภายใน 2 ปี เพื่อให้เป็นพื้นกลางในการแก้ปัญหา 2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสภาฯ เพราะมีแต่ปริมาณไม่...
พอช. ร่วมกับเครือข่ายคนไร้บ้าน จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือช่างคนไร้บ้านจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถาปนิก วิศวกร พอช. และทีมช่างอาสาจากโครงการบ้านมั่นคง ภาคกลาง ตะวันตก และอีสาน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน วันนี้ (8 พ.ย. 2560) วันแรกของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมช่างในการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฝึกอบรมด้านอาชีพให้กลุ่มคนไร้บ้านในการเป็นช่างฝีมือที่มีคุณภาพและมีอาชีพที่มั่นคงผ่านการปฏิบัติในพื้นที่จริง รวมถึงวางแผนและออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกันของทีมช่างอาสาจากภาคต่างๆ และกลุ่มคนไร้บ้าน ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อให้งานก่อสร้างศูน...
สุรินทร์/ 12 พฤศจิกายน 2560 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, ประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข, ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สุรินทร์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดงานมหกรรมขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560 สู่ทศวรรษใหม่ “โนวเจีย เมียนเซาะ” กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด เพื่อสานพลังเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน สร้างพื้นที่กลางในการเรียนรู้ และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเสนอต่อหน่วยงานและองค์กรภาคี ณ ตลาดน้ำราชมงคล ม.เทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากสภาองค์กรชุมชน 120 ตำบล 17 อำเภอ ประมาณ 700 คน ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดประชุมสามัญสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสุรินทร์, การเสวนา “บูรณาการภาคี” “ทิศทา...
ถนนราชดำเนิน/ เครือข่ายสลัม 4 ภาคชี้ผลกระทบที่อยู่อาศัยคนจนทั้งในเมืองและชนบท  ยื่น 5 เสนอ ให้รัฐบาลสนับสนุนที่ดินของรัฐนำมาแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนมือง เช่น ที่ดินสาธารณะ  ที่ดินการรถไฟฯ  ที่ดินการท่าเรือ  นำมาแบ่งปันให้ชุมชนได้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคงระยะยาว  ให้สนับสนุนงบประมาณ   และกระบวนการในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายโครงการบ้านมั่นคงที่ชุมชนมีส่วนร่วม  ขณะที่ปลัดกระทรวง พม.และ ผอ.พอช.ออกมาพบผู้ชุมนุมพร้อมนัดหมายประชุมกับตัวแทนสลัม 4 ภาคเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยต่อไป สหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World Habitat Day’  เริ่มขึ้นในปี  2532  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงส...
เขตหลักสี่ / วันนี้ (10 พ.ย.2560) เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 10 คน พร้อมด้วยพี่น้องขบวนองค์กรชุมชน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 'เราทำความดี  ด้วยหัวใจ' ที่จัดขึ้นโดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา  โดยมีข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ  และประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 900 คน  เช่น  กองทัพบก  กองทัพอากาศ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สน.ทุ่งสองห้อง)  สำนักงานเขตหลักสี่  สำนักการระบายน้ำ กทม.  สำนักงานการโยธา การประปานครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  กรมที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  การเคะแห่งชาติ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่  ฯลฯ  กิจกรรมจิตอาสาเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 9.00 น. ณ  จุดรวมพลโรงเรียนวัดหลักสี่  เ...
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีการจัดเวทีการทบทวนและพัฒนาศักยภาพขบวนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่พอช. รวมจำนวน 30 คน นายธนชัย  อาจหาญ  ผู้จัดการสำนักเชื่อมโยงขบวนชุมชนและภาคี ได้นำเสนอภาพรวมการพัฒนาขบวนสวัสดิการชุมชนที่สำคัญ ณ ปัจจุบันสถานการณ์เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน มีหลายหน่วยงานในระดับนโยบายเป็นที่รับรู้ เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนดำเนินการตามเจตนารมย์ “ให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี” และมีความพร้อมในการเชื่อมโยงงานกับหน่วยงานต่างๆ  นำมาสู่เรื่องการสอบทานกองทุนสวัสดิการ  เพื่อให้เห็นพื้นที่รูปธรรมที่ดีของกองทุนต่างๆ ในจังหวัด การตรวจเช็คความซ้ำซ้อนของกองทุน และแผ...
ภาคประชาสังคมภาคอีสาน เสนอการปฏิรูปทรัพยากรฯ ต้องกระจายอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนกำหนดการใช้ฐานทรัพยากร อย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดูแล เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน และต้องปฏิรูประบบราชการอย่างเร่งด่วน ขอนแก่น/ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรง...
วันนี้เวลา 10.30 น.พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้เดินทางมาที่ตำบลบ้านคลัง  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา   เพื่อเยี่ยมและให้กำลังประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม  โดยมีนายเรวัต  ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ  มีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ  500 คน  พล.ต.อ.อดุลย์  กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม  โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 49,371 ครัวเรือน  ซึ่งตนได้สั่งการให้...