playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เขตบางซื่อ / พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดโครงการ “สานพลังประชารัฐ  พัฒนาบึงบางซื่อ” ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและรัฐ  โดย SCG. มอบที่ดิน  10 ไร่  เพื่อสร้างบ้านมั่นคงให้ชาวชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่รอบบึง 197 ครอบครัว  และพัฒนาพื้นที่รอบบึง 51 ไร่ให้เป็นสถานที่พักผ่อน  พื้นที่สีเขียว  เป็นปอดใหม่ของกรุงเทพฯ  โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 600 ล้านบาท  เริ่มโครงการกลางปีนี้และจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 พื้นที่บึงบางซื่อมีเนื้อที่ทั้งหมด 61 ไร่  เป็นที่ดินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCG. ขุดดินเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซิเมนต์  จนกลายเป็นบึงหรือบ่อน้ำขนาดใหญ่  ส่วนพื้นที่รอบบ่อ  บริษัทฯ  สร้างบ้านให้พนักงานอยู่อาศัย  ต่อมามีการขยายครอบ...
จ.ชัยภูมิ / เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  2561  ได้มีพิธีฌาปนกิจศพนายวิวัฒน์  เจนชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่วัดสุวรรณาราม  ต.บ้านเขว้า   อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ   โดยมีญาติมิตร  ขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน  สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดต่างๆ  รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช.เข้าร่วมพิธีประมาณ  500   คน นายวิวัฒน์ เจนชัย เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2520 ที่บ้านคลองไผ่งาม  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  เป็นบุตรของพ่อหล่า และแม่รัชนี  เจนชัย  มีพี่น้องรวมวิวัฒน์ 3 คน   ประกอบด้วย  นายทวีศักดิ์   เจนชัย (เป้ด) นายวิวัฒน์ เจนชัย  และนางสาวภัทราดาศิริ (พัชร...
เขตบางซื่อ / โครงการ “สานพลังประชารัฐ การพัฒนาบึงบางซื่อ” ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและรัฐ โดย SCG. มอบที่ดิน 10 ไร่ เพื่อสร้างบ้านมั่นคงให้ชาวชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่รอบบึง 197 ครอบครัว และพัฒนาพื้นที่รอบบึง 51 ไร่ให้เป็นสถานที่พักผ่อน โดยมีเครือข่ายบ้านมั่นคงทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดกว่า 200 คนเข้าร่วมงานและแสดงความยินดีกับชาวชุมชนบ่อฝรั่ง พื้นที่บึงบางซื่อมีเนื้อที่ทั้งหมด 61 ไร่ เป็นที่ดินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCG. ขุดดินเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซิเมนต์ จนกลายเป็นบึงหรือบ่อน้ำขนาดใหญ่ ส่วนพื้นที่รอบบ่อ บริษัทฯ สร้างบ้านให้พนักงานอยู่อาศัย ต่อมามีการขยายครอบครัว รวมทั้งคนจากภายนอกบุกรุกเข้ามาปลูกบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นชุมชนแออัด บ้านเรือนทรุดโทรม บริษัท SCG ในฐานะเจ้าของที่ดินจึงมีแผนงานพัฒนาบึงบางซื่อขึ้นมา ...
พลโทธรรมนูญ   วิถี  แม่ทัพน้อยที่  1 ในฐานะตัวแทน คสช.สำรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและการสร้างเขื่อนระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม  จากชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  เขตสายไหม  มายังชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา  เขตดอนเมือง  - ชุมชนร้อยกรอง  เขตบางเขน  -ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา – ชุมชนวัดบางบัว  เขตจตุจักร  เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา  สำหรับความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยขณะนี้  พอช.สนับสนุนการสร้างบ้านเสร็จแล้ว  1,158  หลังใน 18 ชุมชน  กำลังก่อสร้าง 1,224  หลัง   ส่วนการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม   ขณะนี้ตอกเสาเข็มไปแล้วกว่า 19,000 ต้น  จากจำนวนทั้งหมด 60,000 ต้น   ระยะทางทั้...
    ตามที่ได้มีการร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสโดยนายยุทธพล กาสิงห์ และผู้เดือดร้อน กรณีโครงการบ้านมั่นคงชนบท  ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด นำงบประมาณปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ไปให้ชาวบ้านกู้ยืมหมุนเวียน  โดยไม่ได้มีการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ที่เดือดร้อนตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น  โดยมีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเมื่อช่วงค่ำของวันที่ ๒๘  มีนาคมที่ผ่านมานั้น นายปฏิภาณ  จุมผา ผู้อำนวยการภาค  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริง  ดังนี้ เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงชนบท ฯ ในพื้นที่ตำบลบัวแ...
บุรีรัมย์/ 15 มีนาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างบูรณาการ  ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เพื่อประสานความร่วมมือภาคี 3 ฝ่าย ในการพัฒนาแกนนำชุมชน พัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดทำข้อมูล การพัฒนาโครงการ พัฒนาฐานข้อมูล พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ตำบล และจังหวัดของภาคประชาชน รวมทั้งพัฒนางานวิจัยชุมชนร่วมกัน  โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการภาค และเจ้าหน้าที่ พอช.ภาคอีสาน เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนตั้งมา 10 กว...
  สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน ร่วมกับสำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก  จัดกระบวนการ Workshop การจัดการพื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและชุมชน ณ  ศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยชาวนา ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี   วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีกว่า 50 คน ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนจากพื้นที่รูปธรรม 8 พื้นที่ เจ้าหน้าที่พอช. และคณะกรรมการภาคฯ  เริ่มต้นด้วยการตอบคำถามที่สนุกสนาน ผ่าน Google forms  โดยหัวหน้างานวิชาการภาคได้เกริ่นนำวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่ พอช. ในการถอดบทเรียน จัดการความรู้พื้นที่ของตนเองผ่านการทดลองปฏิบัติจริง ได้แก่ ตำบลบึงกาสาม และตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี  นางสาวสุวิมล  มีแสง หัวหน้างานพัฒนาองค์ความร...
อุดรธานี/ 9-10 มีนาคม 2561 สำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน และสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานจัดการป่าไม้สำนัก 6 กรมป่าไม้ จัดประชุม “ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับสภาองค์กรชุมชนตำบล ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ถ้ำสิงห์ บ้านหนองเจริญ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสภาองค์กรชุมชนตำบล ที่มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานจัดการป่าไม้ 6 โดยมีผู้นำสภาองค์กรชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัดๆ ละ 2 ตำบล ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี บึงกาฬ และหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม   นายสมเด็จ จำปี ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหน...