playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เขตสายไหม / พลเอกอนันตพร รมว.พม. เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองอีก 280 หลัง รองรับชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว 7 ชุมชนในเขตสายไหม ใช้งบประมาณ 134 ล้านบาทเศษ คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นจะรื้อบ้านที่รุกล้ำคลองออกเพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ส่วนความคืบหน้าการสร้างบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองขณะนี้สร้างเสร็จไปแล้ว 1,158 หลังใน 18 ชุมชน กำลังสร้าง 1,224 หลัง ขณะที่ กทม.จี้บริษัทรับเหมาเร่งตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมอีก 5,000 ต้น ตามที่รัฐบาลมีนโยบายบริหารจัดการสิ่งรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครสร้างเขื่อนคอนกรีตระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ และให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ จัดทำแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่...
  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บริหาร 3 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ 1.เพื่อร่วมกันดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นในภาคตะวันออก 2.เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรม 3.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล บุคลากร ทรัพยากร ฯลฯ จากนั้นส่วนงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้นำเส...
ธนาคารแห่งประเทศไทย/ รางวัล “ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์   “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3  มีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ รวม 8 กองทุน  โดยมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการฯ  ทั่วประเทศแล้วเกือบ 6,000   กองทุน  มีเงินรวมกันกว่า 13,244 ล้านบาท  ขณะที่รัฐบาลมอบงบสนับสนุนกองทุน 500 ตำบล  วงเงิน  127 ล้านบาท วันนี้ (9 มีนาคม)  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย   มีพิธีมอบรางวัล “ธรรมาภิบาลดีเด่น  ประจำปี 2561” ให้แก่ธุรกิจ SMEs  ที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นในการบริหารงาน   และพิธีมอบรางวัล “ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศ...
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานภาคกลางตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพกองเลขาขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก” ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกว่า 70 คน ได้แก่กองเลขาและตัวแทนจังหวัด 16 จังหวัด เจ้าหน้าที่พอช. และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ทีมงานพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน ได้ร่วมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้แก่ขบวนชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้ และการวางแผนเพื่อการจัดการความรู้ การถอดความรู้ : เรื่องเล่า story telling เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ เช่น 1)ลำดับเหตุการณ์ พัฒนาการ เส้นทางรอยเวลา 2)มุมมองความรู้ 4 องค์ประกอบ 3)สามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง และการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาการถอดบทเรียน ซึ่งทางพื้นที่...
ตั้งเป้า 3 ปี พัฒนาให้เกิดรูปธรรมตำบลจัดการตนเอง พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาสังคม ทางเลือกในงานพัฒนา ผ่านความร่วมมือด้านงานวิจัย การพัฒนานิสิต การบริการทางวิชาการในการสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม พอช.อีสานจับมือสภาฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม และ 3 คณะ มมส. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ เริ่มปฏิบัติการจากการพัฒนาแผนตำบล 13 ตำบล พร้อมกับการพัฒนานิสิต และพัฒนาขอบเขตความร่วมมือของแต่ละฝ่ายก่อนที่จะมีการทำบันทึกความร่วมมือในระยะต่อไป มหาสารคาม/ 8 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสภาฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม จัดประชุมเวทีสรุปบทเรียนและหารือการพัฒนาแนวทางความร่วมมือในการหนุนเสริมความเ...
วันนี้ (21 ก.พ. 2561)พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย พลโท วิบูลย์ ขยันกิจ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ ผช.รมว.ประจำพม.ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงน้ำดื่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม , ร้านกาแฟชุมชน, Banana solution การทำเกษตรอินทรีย์แบบกล้วยๆ และสุดท้ายได้เยี่ยมชม พูดคุยกับโรงเรียนผู้สูงอายุ นางเสาวนิต โกสุมา ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม เล่าว่า ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีสมาชิกครอบคลุม 11 หมู่บ้าน โดยมีสมาชิกเริ่มต้น จำนวน 397 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 1,523 คน ค...
เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ร่วมกับอำเภอปากพลี ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฝั่งคลอง และชุมชน ได้จัดงานเทศกาลบุญทานข้าวจี่ วิถีไทยพวนนครนายก ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งในงานมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายแสง สุขะทิวง เอกอัครรัฐทูตจาก สปป.ลาว ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงนางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมเปิดงานเทศบาลบุญข้าวจี่ วิถีไทยพวนนครนายก ในงานมีการออกร้านตลาดวิถีชุมชน ชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยพวน ที่สะท้อนจารีตประเพณีการดำเนินชีวิตทั้ง 12 เดือน ที่เรียกว่า ฮีต 12 และมีการแสดง แสงเสียง และสื่อผสม พร้อมไปกับการรับประทานอาหารเย็นที่เรียกว่า พาแลง บรรยากาศภายในงานส่...
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ที่บ้านห้วยหาน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน 5 ตำบล จำนวนกว่า 150 คน ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น อ.เทิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ร่วมกับคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย เปิดเวทีกลางในการเสวนาเพื่อหาความร่วมมือในการสร้าง "วิถีชีวิตมั่นคง เศรษฐกิจชุมชนมั่งคั่ง ทรัพยากรป่าไม้ยั่งยืน บนฐานการมีส่วนร่วม” กรณีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เป็นการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับ การขยายเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) และการสำรวจพื้นที่ป่า เพื่อเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติฯ ประมาณ 200,000 ไร่ ซึ่งมีประเด็นข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คือ  - ทำอย่างไรให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นจริง ระหว่างป่าไม้ ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง - ถ้าคนไปทำกินในเขตพื้นที่ป่า ซึ่งเป็...