playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ถนนราชดำเนิน/ เครือข่ายสลัม 4 ภาคชี้ผลกระทบที่อยู่อาศัยคนจนทั้งในเมืองและชนบท  ยื่น 5 เสนอ ให้รัฐบาลสนับสนุนที่ดินของรัฐนำมาแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนมือง เช่น ที่ดินสาธารณะ  ที่ดินการรถไฟฯ  ที่ดินการท่าเรือ  นำมาแบ่งปันให้ชุมชนได้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคงระยะยาว  ให้สนับสนุนงบประมาณ   และกระบวนการในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายโครงการบ้านมั่นคงที่ชุมชนมีส่วนร่วม  ขณะที่ปลัดกระทรวง พม.และ ผอ.พอช.ออกมาพบผู้ชุมนุมพร้อมนัดหมายประชุมกับตัวแทนสลัม 4 ภาคเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยต่อไป สหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World Habitat Day’  เริ่มขึ้นในปี  2532  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงส...
  นครพนม/ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2560 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนงาน การจัดกลไกและแผนปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ Core Team ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนการทำงานจากการสังเคราะห์ของทีมติดตามประเมินผลรับรู้สถานการณ์การปฏิรูปประเทศไทยและสถานการณ์โลก ทบทวนเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลลัพธ์ ออกแบบกลไกการทำงาน รวมถึงออกแบบกรอบงบประมาณการสนับสนุนของภาคอีสานในปี 2561 และสรรหาคณะทำงานฯ ชุดต่างๆ    นายถนอนสิน พลลาภ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศปส.มข.) กล่าวถึง ผลการสังเคราะห์กระบวนการทำงานที่ผ่านมาของขบวน...
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีการจัดเวทีการทบทวนและพัฒนาศักยภาพขบวนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่พอช. รวมจำนวน 30 คน นายธนชัย  อาจหาญ  ผู้จัดการสำนักเชื่อมโยงขบวนชุมชนและภาคี ได้นำเสนอภาพรวมการพัฒนาขบวนสวัสดิการชุมชนที่สำคัญ ณ ปัจจุบันสถานการณ์เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน มีหลายหน่วยงานในระดับนโยบายเป็นที่รับรู้ เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนดำเนินการตามเจตนารมย์ “ให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี” และมีความพร้อมในการเชื่อมโยงงานกับหน่วยงานต่างๆ  นำมาสู่เรื่องการสอบทานกองทุนสวัสดิการ  เพื่อให้เห็นพื้นที่รูปธรรมที่ดีของกองทุนต่างๆ ในจังหวัด การตรวจเช็คความซ้ำซ้อนของกองทุน และแผ...
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ/ เจ้าหน้าที่ พอช. 91 คนร่วมปฏิบัติงาน ‘จิตอาสา พม.’ เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดขึ้นที่บริเวณหน้ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์  โดยมีประชาชนหลั่งไหลต่อแถวถวายดอกไม้จันทน์ตลอดทั้งวันจนถึงเวลา 4 ทุ่มเศษ  มีผู้ถวายดอกไม้จันทน์รวมทั้งหมด 16,980 คน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2560  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดซุ้มวางดอกไม้จันทน์ขึ้นที่บริเวณหน้ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ซึ่งตั้งอยู่ภายในกระทรวง พม.  โดยมีประชาชนทยอยเดินทางมาตั้งแต่เวลาประมาณ 8.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ ‘จิตอาสา พม.’จากหน่วยงานต่างๆ  ในสังกัดกระทรวง พม. รวมทั้งจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) คอยให้บริการประชาชนในจุดต่างๆ&nb...
วันนี้เวลา 10.30 น.พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้เดินทางมาที่ตำบลบ้านคลัง  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา   เพื่อเยี่ยมและให้กำลังประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม  โดยมีนายเรวัต  ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ  มีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ  500 คน  พล.ต.อ.อดุลย์  กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม  โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 49,371 ครัวเรือน  ซึ่งตนได้สั่งการให้...
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข เครือข่ายองค์กรชุมชนจ.พังงา อบจ.พังงา หอการค้าจ.พังงา  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) มูลนิธิชุมชนไทย และภาคีหลายองค์กร ร่วมจัดงาน”สมัชชาพลเมืองจิตอาสา ขับเคลื่อนนโยบายประชาชน สู่พังงาแห่งความสุข” ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ต.เกาะปันหยี จ.พังงา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายกอบจ. หอการค้า เครือข่ายองค์กรชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน ร่วมงานกว่า 1,500 คน และรับรองยุทธศาสตร์ภาคประชาชน 10 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนพังงาแห่งความสุข          นางชาตรี มูลสาร ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนจ.พังงา กล่าวว่า  การจัดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข เพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาคประชาชน ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 สมัยที่ผู้ว่าราชกา...
พอช. : วันที่ 3 พ.ย. 2560 คณะกรรมการสถาบันฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พอช. ตามคำสั่งคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ 13/2560 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2560 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 วาระ(4 ปี) ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2560 - 2 พ.ย. 2564 ...
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งกุลา กองทุนวันละบาทชาวตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมจัดการเตรียมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เตรียมการ "ก่อตั้งชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน" ตำบลทุ่งกุลามีทั้งหมด ๑๔ หมู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกข้าวหอมมะลิ๑๐๕ จำหน่าย ตำบลทุ่งกุลาตั้งอยู่ทางทิศตอนใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร บริบทพื้นที่ภูมิสังคมเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูน ที่ตั้งรอยต่อติดชายแดนจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสุรินทร์ เวลาน้ำหลากชาวบ้านออกหาปลาเพื่อประกอบอาหาร เศรษฐกิจสำคัญอีกอย่าง คือ การสัมปทานดูดทรายแม่น้ำมูน มีกลุ่มขับเคลื่อนการเกษตรโดยคนรุ่นใหม่ หนุ่ม-สาว ภายใต้ชื่อ"โรงเรียนใต้ต้นตะขบ" ชักชวนกันทำเรื่องสุขภาพทางเลือกใหม่ เกษตรอินทรีย์ และมีกลุ่มผลิตผ้...