playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน โดยเปิดรับสมัครทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จึงขอประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตำแหน่งที่รับสมัคร 

  1. ปฏิบัติการชุมชน 3 อัตรา (สำนักงานภาคเหนือ สำนักงานภาคกลาง และสำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน)
  2. นิติกร 1 อัตรา (สำนักผู้อำนวยการกลาง)
  3. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (สำนักนโยบายและแผน)
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter