playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

     ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล (ทั่วไป) เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 3)จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ซึ่งได้เปิดรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ตามปาระกาศของสถาบัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นั้น 
     

     สถาบันจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และหนกวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Attachments:
Access this URL (http://www.codi.or.th/downloads/job/job180960.pdf)job180960.pdf1688 kB
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter