สื่อสิ่งพิมพ์
playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

สภาองค์กรชุมชน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
สมัชชาสภาพลเมืองอีสาน“ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน อีสานหนึ่งเดียว” ขบวนองค์กรชุมชนอีสานกับการพัฒนา
เอกสารอ้างอิง :
30 เมษายน 2561 73
คู่มือประชาชน 23 กันยายน 2559 714
คู่มือ การจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เอกสารอ้างอิง :
18 สิงหาคม 2559 1199
ชุดความรู้ การจัดทำธรรมนูญตำบลสู่การจัดการตนเอง
เอกสารอ้างอิง :
18 สิงหาคม 2559 639
คู่มือการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
เอกสารอ้างอิง :
18 มีนาคม 2559 1306
สมัชชาพลเมือง กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เอกสารอ้างอิง :
29 ตุลาคม 2558 1169
การดำเนินการสภาองค์กรชุมชนตำบลที่สมาชิกครบวาระ 4 ปี
เอกสารอ้างอิง :
30 มิถุนายน 2558 1099
คู่มือการรับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
17 มีนาคม 2558 584
ก้าวย่างทางเดินชีวิต ของคนอำนาจเจริญ
เอกสารอ้างอิง :
27 กุมภาพันธ์ 2558 560
การพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
20 กุมภาพันธ์ 2558 895
รายงานผลการทบทวนตนเองของสภาองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
03 มกราคม 2557 1502
แผ่นพับสภาองค์กรชุมชนตำบล
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1205
รายงานผลการดำเนินงาน การส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนากิจของสภาองค์กรชุมชนตำบล
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1129
สมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชน สานพลังชุมชนท้องถิ่นและภาคีสู่การจัดการตนเอง และการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1228
คู่มือ จดแจ้งการจัดตั้งชุมชนและสภาองค์กรชุมชนตำบล
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1412
คู่มือ การจัดตั้งชุมชนและสภาองค์กรชุมชนตำบล ฉบับที่ 2
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1196
ขวบปีที่ผ่านกับการสานสร้างสภาองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1145
แผ่นพับเผยแพร่เรื่องสภาองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1193
รายงานผล การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง และการพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตำบล
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1211
คู่มือการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาอง ค์กรชุมชนตำบล
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1229