playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
134992.jpg

 

วันนี้(7 ธ.ค. 2559) นายพลากร วงค์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องค์การมหาชน) ในเวลา 10.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างและติดตามการตอกเสาเข็มก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำ ณ ชุมชนวังหิน พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงาน เฟส 2 ที่จะดำเนินการรื้อย้ายแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไป

134988.jpg

 

ในเวลา 13.30 น. ศปก.คคช.(พอช.) พื้นที่ 4 เขตจตุจักร ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร จัดประชุมการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนพหลโยธิน 32 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร โดยมี หน่วยงานภาคีเข้าร่วม โดยมีนายพลากร วงค์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) และคณะจาก พอช. ผู้แทนจาก พม. , ผู้แทนจากสำนักระบายน้ำ กทม. , ผู้แทนจาก สนง.เขตจตุจักร , ร.ต.อ.วุฒิ ไตรยวงค์ สน.พหลโยธิน , ผู้แทนจากบ้านเอกชน , ผู้แทนจากสหกรณ์ฯ 32 , ผู้แทนจากเครือข่าย สกทช 5 ภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อสรุปร่วมของผู้ทั่เกี่ยวข้องในเรื่องการอยู่อาศัยของพื้นที่ดังกล่าว ตามโครงการพัฒนามี่อยู่อาศัยริมคลอง อาทิ ขนาดบ้าน ผังชุมชน รวมถึงการชี้แจงแนวทางแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวฯ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ประกอบในเอกสารการขอเช่าพื้นที่กับราชพัสดุ และการขอสร้างอาคารที่อยู่อาศัยต่อไป

134991.jpg

44340.jpg

1309204.jpg


ในเวลาต่อมา เวลา 18.00 น. นายพลากร วงค์กองแก้ว ผอ.พอช. ลงพื้นที่ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ เพื่อเจรจาทำความเข้าใจกับบ้านหลังแรกที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการฯ รวมถึงการจัดผังและสิทธิ์ประโยชน์ จากการเจรจาบ้านหลังดังกล่าวยอมรื้อย้ายออกจากแนวเขื่อน พร้อมเข้าร่วมโครงการฯ ต่อจากนั้นได้พบปะ และให้กำลังใจกับชาวชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์

1309178.jpg

1309177.jpg

134730.jpg


รายงานโดย งาน ศปก.ทชค.พอช. และงานสื่อสารองค์กร พอช.

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter