playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

124595.jpg

วันที่ 30 ธค.50 เวลา 14.00 น.นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผอ.พอช. ลงพื้นที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ เพื่อตรวจเยี่ยมชุมชนร่วมกับเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารบก ประธานบอร์ด ธอส.กรรมการ ผจก.ธอส. อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้อำนวยการเขตสายไหม โดยมีประธานสหกรณ์บ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบุญและสมาชิกชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญประมาณ 30 คนเข้าร่วมในกิจกรรมการตรวจเยี่ยมครั้งนี้
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการ ผจก.ธอส.กล่าวว่า การมาเยี่ยมชุมชนในวันนี้ เป็นการมาติดตามความคืบหน้าของชุมชนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมพบว่ามีความคืบหน้าไปค่อนข้างมาก นอกจากการติดตามความคืบหน้าแล้ว ยังต้องการมาสอบถามว่าชุมชนขาดหรือต้องการอะไรเพิ่มเติม จึงได้เรียนเชิญประธานบอร์ด ธอส.มาร่วมในการตรวจเยี่ยมวันนี้ด้วย
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานบอร์ด ธอส.กล่าวเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมของ ธอส.หรือ CSR ว่าที่ผ่านมา ธอส.ได้สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ทั้งวัด โรงเรียน ฯลฯ โดย ธอส.จะมีงบส่วนหนึ่งมาสนับสนุน บางส่วนอาจขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ประกอบการอื่น ในส่วนของชุมชนศาลเจ้าพ้อสมบุญ ธอส.อาจจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้างสวนหย่อมสำหรับการนั่งพักผ่อน จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังสำหรับคนในชุมชน บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ ธอส.อาจจะพิจารณาในเรื่องการปล่อยสินเชื่อ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้ อยากให้สหกรณ์ ประสานงานกับ ธอส.โดยตรง เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้
นางวันดี สิงห์เพชร ผอ.เขตสายไหมกล่าวรายงานความคืบหน้า ในการดำเนินการว่าโครงการนี้เป็นรูปธรรมของความสำเร็จสำหรับชุมชนอื่นที่เหลือ การเข้ามาสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ จะช่วยให้การโครงการสร้างเขื่อนดำเนินการได้สำเร็จรวดเร็วขึ้น
พลตรีธนาธิป บุนนาค เสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารบก โครงการนี้นับเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งเนื่องจากคนในชุมชนให้ความร่วมมือทุกคน สร้างบ้านที่มากกว่าคำว่าบ้าน ดังคำกล่าวที่ว่า "คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง"
นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รองผู้อำนวยการ พอช.กล่าวว่า กระบวนการทำงานของโครงการ เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทั้งการสำรวจผู้อยู่อาศัย การรวมกลุ่มออมทรัพย์ จัดตั้งสหกรณ์ ออกแบบบ้านเอง หลังจากโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว คนในชุมชนต้องร่วมมือ ร่วมใจกันสร้างชุมชนของเราให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้ได้มากกว่าบ้าน
นายอวยชัย สุขประเสริฐ ประธานสหกรณ์ฯ กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัย รวมถึงการพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆ
ทั้งนี้ คาดว่าประมาณปลายเดือนมกราคม 2560 จะเรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบบ้านให้แก่สมาชิกโครงการชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญต่อไป

124593.jpg

124592.jpg

124594.jpg

 

จันทนา เบญจทรัพย์ สำนักอำนวยการกลาง พอช. รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter