playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

Social_Development_.jpg

เขตสายไหม / พลเอกอนันตพร รมว.พม. เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองอีก 280 หลัง รองรับชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว 7 ชุมชนในเขตสายไหม ใช้งบประมาณ 134 ล้านบาทเศษ คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นจะรื้อบ้านที่รุกล้ำคลองออกเพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ส่วนความคืบหน้าการสร้างบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองขณะนี้สร้างเสร็จไปแล้ว 1,158 หลังใน 18 ชุมชน กำลังสร้าง 1,224 หลัง ขณะที่ กทม.จี้บริษัทรับเหมาเร่งตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมอีก 5,000 ต้น


ตามที่รัฐบาลมีนโยบายบริหารจัดการสิ่งรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครสร้างเขื่อนคอนกรีตระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ และให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ จัดทำแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่จะต้องรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวก่อสร้างเขื่อน โดยก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในชุมชนเดิม (กรณีที่มีพื้นที่เหลือจากแนวก่อสร้างเขื่อน) หรือจัดหาที่ดินแปลงใหม่รองรับนั้น

 

Social_Development_.1.jpg

ล่าสุดวันนี้ (9 มีนาคม) เวลา 9.00 น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาที่สถานที่ก่อสร้างบ้านมั่นคง ซอยพหลโยธิน 54/1 เขตสายไหม เพื่อเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างบ้านมั่นคงของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี จำกัด โดยมีตัวแทนหน่วนงานที่เกี่ยวข้องและชาวชุมชนริมคลองเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน หลังจากนั้นพลเอก อนันตพรและคณะได้ลงเรือสำรวจชุมชนริมคลองสอง (คลองลาดพร้าว) เขตสายไหม และเยี่ยมเยียนชาวชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบชุมชนที่รื้อบ้านจำนวน 65 หลังออกจากแนวก่อสร้างเขื่อนเพื่อก่อสร้างบ้านใหม่แล้วเสร็จเป็นชุมชนแรก

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. กล่าวว่า ประเทศไทยมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 21 ล้านครัวเรือน แต่มีครัวเรือนที่มีรายได้น้อยต้องการที่อยู่อาศัยประมาณ 1 ล้านครัวเรือน รัฐบาลจึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนรับผิดชอบครัวเรือนที่เดือดร้อนจำนวน 1 ล้านครัวเรือน ตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) หรือทำได้ประมาณปีละ 50,000 หลัง ซึ่งถือว่ายังน้อย เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจ เช่นเดียวกับประชาชนที่ปลูกสร้างบ้านรุกล้ำลำคลอง ทำให้คลองมีความแคบและเกิดปัญหาน้ำท่วม

“รัฐบาลต้องทำตามกฎหมาย แต่ก็ใช้คุณธรรม เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง โดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเข้ามาให้การช่วยเหลือชาวบ้าน โดยให้เงินกู้ระยะยาว ดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 4 บาทต่อปี เช่นที่ชุมชนเลียบคลองสองผ่อนเดือนละประมาณ 2,700 บาท โดยมีสหกรณ์มาให้การดูแล เมื่อก่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว กระทรวง พม.และหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาดไทย กทม. ก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องชุมชนริมคลองเข้าใจนโยบายของรัฐบาล และขอให้เสียสละ เพื่อให้คลองระบายน้ำได้เร็วเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม” รมว.พม.กล่าว

นายประเวศร์ วัลลภบรรหาร ประธานสหกรณ์เคหสถานฯ กล่าวว่า สหกรณ์ฯ เกิดจากการรวมตัวของชาวชุมชนริมคลองสอง (คลองลาดพร้าว) ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 7 ชุมชน เช่น ชุมชนเลียบคลองสอง ชุมชนประชานุกูล ชุมชนสายไหมพัฒนา ชุมชนหลังซอยแอนเน็กซ์ ฯลฯ รวม 280 ครอบครัว โดยตัวแทนชาวชุมชนได้ร่วมกันจัดหาที่ดินแปลงใหม่ที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชนเดิม เนื่องจากชุมชนเดิมอยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อน ไม่สามารถอยู่อาศัยในชุมชนเดิมได้ โดยจัดซื้อที่ดินบริเวณซอยจิระมะกร (พหลโยธิน 54/1) เขตสายไหม เนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างบ้านจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รวมทั้งหมด 280 หลัง เป็นบ้านแถว 2 ชั้น ขนาด 4X6 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างบ้านตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คาดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้จะแล้วเสร็จทั้งโครงการ หลังจากนั้นทั้ง 7 ชุมชนจะรื้อย้ายบ้านเรือนเพื่อเปิดพื้นที่ให้ กทม.เข้าไปก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำ และย้ายเข้ามาอยู่อาศัยที่นี่

Social_Development_.2.jpg

สำหรับการสนับสนุนของ พอช.นั้น นายประเวศร์กล่าวว่า พอช.สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค ทั้งโครงการ รวม 21,500,000 บาท งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสรวม 20,160,000 บาท สินเชื่อสร้างบ้าน จำนวน 48,720,000 บาท และสินเชื่อที่ดิน จำนวน 43,680,000 บาท รวมทั้งหมด 134,060,000บาท ส่วนราคาที่ดินและบ้านหลังละ 330,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 2,784 บาท ระยะเวลา 20 ปี ขณะที่ชาวบ้านได้ออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการสร้างบ้านครัวเรือนละ 1,500 บาทต่อเดือน

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ พอช. กล่าวว่า พอช. เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยคลองลาดพร้าวในปี 2558 ในรูปแบบให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น ร่วมออกแบบบ้านตามความต้องการ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการสร้างบ้าน จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบและบริหารงาน เช่น มีกรรมการฝ่ายบัญชี/การเงิน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสืบราคา ตรวจสอบงวดงานก่อสร้าง ฯลฯ

 

Social_Development_.3.jpg

 

ส่วนรูปแบบการสร้างบ้านจะมี 2 แบบ คือ 1.หากเป็นพื้นที่ที่ชุมชนสามารถอยู่อาศัยในชุมชนเดิมได้ จะต้องทำสัญญาเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ ช่วงแรก 30 ปี (อัตราตารางวาละ 1.50-2.00 บาท/เดือน) หลังจากรื้อย้ายบ้านพ้นจากแนวคลองและแนวก่อสร้างเขื่อนแล้ว จะมีการปรับผังชุมชนใหม่ โดยแบ่งที่ดินก่อสร้างบ้านให้ทุกครอบครัวเท่ากัน เพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถอาศัยอยู่ในที่ดินเดิมได้ ขนาดบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านแถว 2 ชั้น ขนาด 4X6 และ 4X7 ตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้างบ้านประมาณหลังละ 250,000—350,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้างบ้านประมาณ 8 เดือน

2.หากอาศัยอยู่ในชุมชนเดิมไม่ได้ ชาวชุมชนอาจรวมตัวกันไปหาที่ดินใหม่ (ซื้อที่ดินจากเอกชนในราคาที่ชุมชนสามารถรับภาระได้) แล้วก่อสร้างบ้านใหม่ เช่น ชุมชนเลียบคลองสองโซน 1, ชุมชนเลียบคลองสองโซน 2, ชุมชนเลียบคลองสองโซน 3 ซึ่งซื้อที่ดินและขณะนี้กำลังก่อสร้างบ้านใหม่ในเขตสายไหม (ขนาดบ้านประมาณ 4X8 ตารางเมตร โดย พอช.สนับสนุนสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างบ้านใหม่ ผ่อนชำระเดือนละประมาณ 2,500-2,800 บาท)

ทั้งสองกรณี พอช.จะสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง โดยแยกเป็น 1.งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ครัวเรือนละ 50,000 บาท 2.อุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย (สมทบปลูกสร้างบ้าน,ซื้อที่ดิน) ครัวเรือนละ 25,000 บาท 3.งบช่วยเหลือแบ่งเบาผู้ได้รับผลกระทบ (ค่าที่พักชั่วคราว,ลดภาระหนี้สินในการกู้เงินสร้างบ้าน ฯลฯ) ครัวเรือนละ 72,000 บาท 4.งบบริหารจัดการ ชุมชนละ 50,000-500,000 บาท 5.งบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน 330,000-360,000 บาท ชำระคืนภายใน 20 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาทต่อปี


ส่วนความคืบหน้าในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อนั้น นายสมชาติกล่าวว่า ขณะนี้มีบ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 1,158 หลังใน 18 ชุมชน และกำลังก่อสร้าง จำนวน 1,224 หลัง พื้นที่พร้อมก่อสร้าง จำนวน 161 หลัง

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม รายงานข่าวจากกรุงเทพมหานครระบุว่า ขณะนี้บริษัทริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทรับเหมาตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างเขื่อนไปแล้วประมาณ 18,123 ต้น จากเป้าหมายทั้งหมด 60,000 ต้น หรือคิดเป็นเนื้องานประมาณ 30.21 % ซึ่งถือว่าล่าช้ากว่าแผนงานมาก ดังนั้น กทม.จึงเร่งให้บริษัทรับเหมาตอกเสาเข็มเพิ่มอีก 5,000 ต้นภายในเดือนเมษายนนี้

ทั้งนี้การก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำในคลองลาดพร้าว (คลองบางบัว-คลองถนน-คลองสอง) และคลองบางซื่อ จะเริ่มจากบริเวณอุโมงค์เขื่อนพระราม 9 เขตวังทองหลาง ไปยังประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ เขตสายไหม เพื่อระบายน้ำลงสู่อุโมงค์คลองบางซื่อ อุโมงค์เขื่อนพระราม 9 ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และลงสู่ทะเลต่อไป
รูปแบบเป็นเขื่อนคอนกรีต ค.ส.ล.(สมอยึดด้านหลัง) ความยาว 40,000 เมตร และ 5,300 เมตร รั้วเหล็กกันตกความยาว 43,000 เมตร และประตูระบายน้ำ 1 แห่ง ระยะเวลาก่อสร้าง 1,260 วัน โดยบริษัทริเวอร์ เอนจิเนียร์ริ่ง จำกัด ประมูลงานได้ในวงเงิน 1,465 ล้านบาท เริ่มการก่อสร้างเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562


ขณะที่ข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำ กทม. ระบุว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีคูคลองถูกรุกล้ำทั้งหมดจำนวน 1,161 คลอง จำนวนครัวเรือนที่รุกล้ำ 23,500 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 94,000 คน ทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำในคลองลดลง และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ส่วนคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ มีจำนวนบ้านที่ปลูกสร้างรุกล้ำลำคลองทั้งหมด 6,841 หลัง ชุมชนที่รุกล้ำ 50 ชุมชน อยู่ในพื้นที่ 7 เขต คือ เขตวังทองหลาง ห้วยขวาง จตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และสายไหม ส่วนเป้าหมายในการสนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รวมทั้งหมด (รวมครอบครัวขยาย) 7,081 ครัวเรือน

Social_Development_.4.jpg

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter