playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

IMG_20180530_110020 - Copy_resize.jpg

สืบเนื่องจาก  ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีการหารือร่วมกันมาแล้ว 4 ครั้ง  วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เขาใหญ่ รวมถึงหน่วยงานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พอช.ฯลฯ โดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นหน่วยขับเคลื่อนหลัก ตามภารกิจส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี  นครนายก ปราจีนบุรี และนครราชสีมา รวม 25 ตำบล มีการยก(ร่าง)แผนงานจัดทำยุทธศาสตร์ ปี 2561 “เรา ใหญ่ กว่า เขา” โดยใช้ DATA Tour   และพัฒนาแบบรวบรวมข้อมูลรอบอุทยานเขาใหญ่  กำหนดแผนการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้เห็นศักยภาพของพื้นที่ 25 ตำบล

sfdeffeg.jpg

“ข้อมูลทำเลย....ไม่รอ”  คำกล่าวของ นายวีรพงศ์ ทูคำมี    ประธานสภาองค์กรชุมชน ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  นำมาสู่การจัดเวที เมื่อวานวันที่ 21 มิถุนายน 2561  เวทีเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาพื้นที่สภาองค์กรชุมชนตำบล  9 ตำบล รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ณ ตำบลหนองแก้ว  อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  มีผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน ประกอบด้ววตัวแทน 9 ตำบล และเจ้าหน้าที่พอช.   เริ่มจากการนำเสนอความสำคัญ ความเป็นมาและความก้าวหน้าการสร้างความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  โดยแกนนำสำคัญในจังหวัดปราจีนบุรี ผู้จัดการสำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน และหัวหน้างานวิชาการภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก จากนั้นเป็นพูดคุยค้นหาศักยภาพและปัญหาของพื้นที่รายตำบล ต่อด้วยการสร้างความเข้าใจ แบบรวบรวมข้อมูลรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

16803_resize.jpg

สุดท้ายมีการคัดเลือกผู้ประสานงานตำบลและแผนการจัดเก็บข้อมูล   โดยกำหนดจัดเวทีสรุปข้อมูลร่วมกันของจังหวัดปราจีนบุรีเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ 4 จังหวัด ในระยะต่อไป

รายงานโดยสำนักเชื่อมโยงและสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน

Cr.ภาพจาก เครือข่าย 2 นคราบุรี

                                                                                                                      

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter