playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

เมื่อเอ่ยถึงยะลา บทเพลงอับดุลเลาะห์ ของวงซูซูก็ดังแว่วมา...สุดใต้ชายแดนมาเลย์ ถิ่นนี้แดนสนธยา ปัตตานี ยะลา นรา จดอันดามัน สงขลา สตูล...

yala

หากพูดถึงจังหวัดยะลา หลายคนอาจจะรู้จักว่าเป็น 1 ใน 5 จังหวัดกลุ่มชายแดนภาคใต้ หรือจังหวัดที่ปลูกส้มโชกุนแสนอร่อย และจังหวัดที่ไม่ติดทะเลเพียงจังหวัดเดียวของภาคใต้ แต่ในอีกด้านหนึ่งจังหวัดยะลา ยังมีจุดเด่นในเรื่องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์มากมาย ทั้งกล้วยหินแปรรูป ทุเรียนทอด กาแฟโบราณ ปลาส้มคอกช้าง จนถึงไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมรายได้ ให้กับเกษตรกร

yala1.jpg

ตำบลตาชี เมื่อก่อนเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า มีป่าไม้ใหญ่ปกคลุมไปทั่ว  มีภูเขาล้อมรอบ ทำเลเหมาะสมแก่การอยู่อาศัย ทั้งมีพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก การตั้งถิ่นฐานระยะแรกจะเป็นชาวสงขลาและปัตตานี ที่มาบุกเบิกสถานที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ มีแม่น้ำตาชีไหลผ่าน มีประชากรประมาณ 1,800 คน ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทั้งลองกองและทุเรียน มีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เด่น คือ ทุเรียนกวน กล้วยฉาบ ส้มแขกตากแห้ง และผลิตภัณฑ์จากยางพารา

ตาชี มีพื้นที่ปลูกยางพาราเกินครึ่งของที่ดินทำสำหรับการทำเกษตรกรรม แต่ในระยะที่ผ่านมาด้วยราคายางที่ตกต่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมีการตัดโค่นต้นยางพาราไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ทั้งทุเรียน มังคคุด และปาล์มน้ำมัน แต่ยังมีเกษตรกรมอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังมีความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาและต่อยอดน้ำยางพาราให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ จึงเกิดการรวมตัวกันในนาม กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี มีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน 24 คน เป็นการรวมตัวเพื่อรวบรวมน้ำยางสดเพื่อทำยางแผ่นรมควัน ทำให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 5-7 บาท

yala2.jpg

นายทรงวุฒิ ดำรงกุล ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี เล่าให้ฟังถึงที่มาของการทำงานว่า ช่วงแรกรวมตัวกัน เพื่อแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควัน การทำยางแผ่นรมควัน จะได้ยางชั้นดี ยางครัชชิ่ง และยางฟอง  ยางชั้นดีมีตลาดรองรับและราคาดี แต่ยางฟอง ยางครัชชิ่ง ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาถูก ประกอบกับราคายางลดลงก็ยิ่งขายไม่ได้ราคา ทางกลุ่มมานั่งประชุมหารือกันว่าจะทำอย่างไรให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงช่วยกันเสนอความคิดที่จะทำผลิตภัณฑ์จากยางฟอง ยางครัชชิ่ง ขึ้นมา”

เมื่อได้ข้อสรุปรวมกัน ทางกลุ่มจึงได้ประสานความร่วมมือไปยัง ศอ.บต.และได้รับงบประมาณสนับสนุนเครื่องมือการแปรรูป โดยในระยะแรกทำผลิตภัณฑ์แผ่นสนามฟุตซอล แต่ตลาดยังมีจำกัดทำให้ไม่สามารถขายออกได้ ประกอบกับมีปัญหาการตรวจสอบสนามฟุตซอลที่เอกชนทำจำหน่าย จึงยิ่งมีผลกระทบกับการทำงานของกลุ่ม

yala3.jpg

นายยศธร ศศิธรสนธิ ผู้จัดการฝ่ายผลิตฯ กล่าวว่า เรามีแผ่นพื้นฟุตซอลเยอะที่ขายไม่ออก และเรามีเครื่องมือ เครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศอ.บต. จึงได้ไปปรึกษากับสภาเกษตรกร จังหวัดยะลา จนกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการ ของ มอ.ปัตตานี เพื่อให้คำปรึกษาในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ที่ออกสู่ตลาด คือ สะตอแดนใต้ ซึ่งเป็นความร่วมมือของกลุ่มกับ มอ.ปัตตานี ที่ร่วมคิดค้นและทดลองจนได้ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นคนใต้และสามารถใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ ที่มีราคาไม่แพงมากนัก ตกชิ้นละ 250-300 บาท”

จากการลุกขึ้นต่อสู้อีกครั้ง ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี มีผลิตภัณฑ์จากยาง พารา แล้ว 5 ชิ้น  ประกอบด้วย แผ่นปูพื้นฟุตซอลและแผ่นปูพื้นศูนย์เด็กเล็ก แผ่นอเนกประสงค์คนพิการ ผลิตภัณฑ์ช่วยขจัดในคราบเสื้อผ้ามะเฟืองมหัศจรรย์ พวงกุญแจ และผลิตภัณฑ์ล่าสุด คือ สะตอแดนใต้ สายรัดยางยึดเอลท์ตี้

yala4.jpg

ราคาน้ำยางพาราสด ยังอยู่ที่กิโลกรัมละ 30-40 บาท และเกษตรกรชาวสวนยางอีกจำนวนมากที่มีปัญหารายได้และหนี้สิน แต่เกษตรกรในตำบลตาชีไม่น้อยกว่า 177 ครัวเรือน สมาชิกในครอบครัวประมาณ 750 กว่าคน  ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่ม ทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์ จากต้นทุนการผลิต 50 บาทสามารถจำหน่ายในราคา 100 กว่าบาท นี่คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นของสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 177 คน มีเงินทุนของกลุ่มกว่า 2,000,000 บาท มีตลาดส่งจำหน่ายห้างร้านในภาคใต้และภาคอื่นๆ ตลาด อ.ต.ก.เชียงใหม่ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปและบรู๊ธงานต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ

  การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของเกษตรกร สามารถพัฒนาจากโอกาสที่เอื้อ หรือวิกฤติที่เกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือ การไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้น แต่ช่วยกันมองหาโอกาสที่จะก้าวต่อ บนฐานของศักยภาพ ทุนที่มีอยู่ พร้อมกล้าที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจชุมชนต่อไป

yala5.jpg

 

บทความโดย พอช.สำนักงานภาคใต้

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter