playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

                                                                                                                     โดย สุวัฒน์  คงแป้น

 ตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่ราบสูงแห่งหนึ่งของทิวเขาหลวง มีเขาต่าง ๆ เช่น เขายอดเหลือง เขากลบ เขาวังไฟ รายล้อม จึงเรียกที่ราบนี้ว่า "อ่าวกรุงชิง" มีเนื้อที่ประมาณ 100,000 ไร่ น้ำตกกรุงชิงเป็นน้ำตกที่สวยงามและสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง สถานที่ท่องเที่ยวที่เลื่องชื่อคือ น้ำตกกรุงชิง ตั้งอยู่ในตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อ "กรุงชิง" มาจากคำว่า "ต้นชิง" ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่มีอยู่มากในเขตนี้ น้ำตกกรุงชิงมีอยู่หลายชั้น เช่น หนานมัดแพ หนานฝนแสนห่า หนานปลิว หนานจน หนานโจร หนานต้นตอ หนานวังเรือบิน ชั้นที่สวยที่สุด ได้แก่ "หนานฝนแสนห่า" เพราะน้ำตกจากหน้าผาสูงชันประมาณ 100 เมตร กระแสน้ำแผ่เป็นผืนกว้างกระจายออกเป็นละออง เหมือนม่านฝน ไม่จับกันเป็นเกลียวน้ำดังน้ำตกทั่วไป จีงเรียกว่า "ฝนแสนห่า"

          จากศักยภาพของพื้นที่ตำบลกรุงชิงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มีการดูแลและการอนุรักษ์ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและวิถีชุมชน ซึ่งมีขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว และชุมชนมีความสนใจและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว จึงมีกลุ่มชาวบ้านสนใจทำการท่องเที่ยว  โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทดลองทำแบบลองผิดลองถูกโดยมีศูนย์เรียนรู้คุ้มตาหนุ่ยเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร นิศิษย์นักศึกษาต่างๆ ที่มาเรียนรู้ เช่น วิชาการวางแผนชีวิต การวางแผนชุมชน  โดยทางศูนย์มีโปรแกรมให้เลือก เช่น โปรแกรม 2 คืน 3 วัน,2 วัน 1 คืนและเมื่ออบรมเสร็จทุกคนก็จะกลับไปรวมกลุ่มที่บ้านของตัวเองและค้นหาศักยภาพของตัวเองเพื่อให้เกิดขบวนการขึ้นในชุมชนของตัวเอง ทางศูนย์มีการติดตามไปดูที่บ้านของคนที่มาประชุม และบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ก็ให้ตั้งกลุ่มเลย เช่น กลุ่มกล้วยไข่บานลดสารเคมี หมู่ที่ 3  ,กลุ่มผลิตเครื่องแกงหมู่ที่ 2 บ้านห้วยพาน และทางศูนย์ประสานงานได้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ มีการของบประมาณต่อยอดจากการเรียนรู้

จากนั้นกลุ่มต่างๆก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่นกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลหมอกเขาเหลี้ยม เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีใจสำนึกรักบ้านเกิด โดยร่วมกับสมาชิกที่มีแนวความคิดเดียวกัน เพื่อร่วมกันทำขนม กาแฟ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้จิบกาแฟ ไปพร้อมกับบรรยากาศ สายหมอกอันสดชื่นในยามเช้า  ทะเลหมอกสีขาวนวลตัดกับบรรยากาศยอดเขาเขียวขจี ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย

krung ching07022562

Krung Ching1.jpg

กลุ่มบ่อน้ำร้อน จัดกิจกรรมแช่ตัว และแช่เท้า และนวดเพื่อสุขภาพไว้บริการผ่อนคลาย โดยทางกลุ่มจะจัดผสมน้ำธรรมดาและน้ำจากบ่อน้ำร้อนเพื่อให้อุณหภูมิสำหรับการแช่พอดี     โดยคิดอัตราค่าบริการแช่ตัวท่านละ 30 บาท  ทางกลุ่มบ่อน้ำร้อนจะจัดเครื่องดื่มสมุนไพร  หรือขนมหวานลอดช่องไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ค่าบริการแช่เท้าท่านละ 10 บาทนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตร กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนรวมอยู่ด้วย

Krung Ching2.jpgKrung Ching3.jpg

ในการทำงานโดยผู้นำธรรมชาติบางครั้งผู้นำที่เป็นทางการในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. ที่อยู่ในตำบลนั้นๆ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโครงการต่างๆ บางครั้งผู้นำทางธรรมชาติก็จะท้อ  และเสียความตั้งใจแต่มีศักยภาพในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้งานเคลื่อนต่อไปได้ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นทดแทนรายได้จากอาชีพเก่าคือราคายางตกต่ำ ทำให้เกิดรายได้เสริม ทำให้เกิดการเรียนรู้ ใหม่ๆกระตือรือร้น สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น  ขยะในชุมชนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม  และกลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็งขึ้น

       

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter