playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

timeline 20190513 191606

เมื่อวันที่​ 13 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์​บุรี​ คณะทำงานขบวนองค์กร​ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่​สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคกลางและตะวันตก​ ได้เข้าพบ​นายสรกฤช​ เทียนถาวร​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี​ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี

timeline_20190513_191611.jpg

timeline_20190513_191612.jpg

ร.ท.บุญชอบ​ สมัครวงษ์​ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดสิงห์บุรี​ ได้นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล​ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในปี 2563​ จำนวน 318,900​ บาท ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลทั้ง 43 ตำบล

จากการหารือร่วมกันดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ  งห์บุรี (อบจ.) มีความยินดีในการให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการที่ขบวนองค์กุมชนนำเสนอ โดยจะนำเข้าบรรจุในแผนของหน่วยงานใน ปีงบประมาณ 2563 นอกจากนี้ อบจ.ยังมีงบประมาณ​ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปี​ 2562​ ที่พร้อมสนับสนุน​การขับเคลื่อนงานภาคประชาชน​ โดยให้ทางคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี​ ทำโครงการมาเสนอโดยเร่งด่วน​ ทั้งนี้​ คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และ อบจ.สิงห์บุรี​ จะดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโครงการ ปี 2563​ เพื่อบรรจุในแผนงบประมาณ​ และจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในปี​ 2562​ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ต่อไป

ฐิติพงศ์  นวรัตน์  รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter