playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

     พังงา  :    นางราตรี  คงวัดใหม่  แกนนำชาวบ้านชุมชนแหลมป้อม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา   เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ได้นัดตนกับชาวบ้านจำนวน 30 ครอบครัว และบริษัท ฟาร์อีสต์เทรดดิ้ง แอนด์คอนสตรั่คชั่น จำกัด ไปทำการไกลเกลี่ยและทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ในคดีที่ทางบริษัท ฟาร์อิสต์ฯ เป็นโจทย์ยื่นฟ้องแพ่งต่อตนและชาวบ้านทั้งชุมชน เพื่อขับไล่และเรียกค่าเสียหาย

      สำหรับรายละเอียดของคดีนั้น  คู่กรณีทั้งโจทย์และจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยโจทย์ยินยอมให้จำเลยที่พิพาทในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ นส.๓ ก. เลขที่ ๙๒๑ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวนเนื้อที่รวมประมาณ 84    ไร่  จากที่ดินทั้งหมดประมาณ 110 ไร่  ตามแผนที่ท้ายสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยโจทย์จะไปดำเนินการยื่นของรังวัดแบ่งแยกที่ดินให้ชาวชุมชนครอบครองเป็นรายบุคคลภายใน 30 วัน เมื่อรังวัดแบ่งแยกเสร็จแล้วโจทย์จะไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลย ภายในกำหนด 6 เดือน หากโจทย์ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนา  ในการดำเนินการรังวัดที่ดินนั้นจำเลยจะเป็นฝ่ายประสานงานกับเจ้าพนักงานที่ดิน กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ปกครองท้องที่ เพื่อการรับรองแนวเขต และเพื่อให้การดำเนินการรังวัดลุล่วง  และหากมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือฟ้องร้องเป็นคดีอาญา โจทย์และจำเลยตกลงยินยอมถอนฟ้องทุกคดี นับตั้งแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป

     “ตอนนี้ปัญหาเรื่องที่ดินของชุมชนแหลมป้อมได้ยุติลงแล้ว หลังจากที่ยืดเยื้อมานาน ทำให้สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายลงไปมาก  แต่ก็ยังมีปัญหาบางอย่างที่จะต้องพูดคุยทำความเข้าใจกันภายในชุมชนด้วยกันเอง ถึงทิศทางและอนาคตของชุมชนว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป  เนื่องจากในการทำสัญญาประนีประนอมหน้าศาลครั้งนี้ ทางโจทย์ได้เสนอให้มีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ชาวบ้านครอบครองเป็นรายบุคคล ไม่ได้ให้เป็นโฉนดรวมหรือกรรมสิทธิ์ของชุมชนเหมือนอย่างที่พวกเราได้ต่อสู้เรียกร้องมาตั้งแต่ต้น สำหรับตอนนี้ อะไรที่ทำได้ เราก็จะพากันทำไปก่อน เช่น การปรับภูมิทัศน์ชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ชุมชนมีความน่าอยู่และมีความมั่นคงมากขึ้น หลังจากที่บอบช้ำมาเป็นเวลานานจากมหันตภัยสึนามิ ”   นางราตรี กล่าว

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter