playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

     วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะทำงานฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำคลองชี อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จัดพิธีบวชสายน้ำคลองชีและบวชป่า ที่บริเวณริมคลองชี เทศบาลตำบลวังวิเศษ โดยมีนายสุรพล วิชัยดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและชุมชน ร่วมในพิธีราว 200 คน

     นางอารียา แก้วสำรวม แกนนำเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองชี กล่าวว่า ในปี 2548 เครือข่ายอนุรักษ์ฯ ได้ร่วมกันสำรวจข้อมูลชุมชน และสภาพคลองชีตั้งแต่ต้นน้ำที่หมู่ 4 ต.อ่าวตง อ.วังวิศษ ซึ่งพบว่าคลองชีไม่มีระบบการจัดการน้ำที่ดี มีการบุกรุกป่าและลำคลอง มีสิ่งกีดขวางหลายจุด ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชุมชนริมคลองหลายชุมชนมีความเดือดร้อน เช่น ชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน ขาดงบประมาณที่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อน

     ต่อมาได้มีการรวมกันเป็นเครือข่ายตำบลริมคลองชี จำนวน 3 ตำบล และขยายเป็น 5 ตำบลในปัจจุบัน ครอบคลุมตลอดทั้งสายน้ำ คือ ต.วังมะปราง ต.เขาวังวิเศษ ต.อ่าวตง ต.วังมะปรางเหนือ และต.ท่าสะบ้า ซึ่งได้เสนอแผนเป็นตำบลฟื้นฟู ได้รับงบประมาณสนับสนุนตำบลละ 4 แสนบาท และมูลนิธิศุภนิมิตรให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาเยาวชน

     “กิจกรรมการบวชสายน้ำคลองชีและบวชป่าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ปลูกจิตสำนึกของคนริมคลองให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองชี ผ่านกิจกรรมการปล่อยปลา ปลูกต้น ขอขมาพระแม่คงคา และบวชป่า รวมถึงการแสดงพลังของความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ และคนริมคลองในการอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองชี”

     แกนนำเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองชี กล่าวอีกว่า ตำบลต่างๆ ริมลุ่มน้ำคลองชี มีการวางเป้าหมายการดำเนินงานฟื้นฟูชุมชน โดยภายใน 5 ปี ประชาชนใน ต.วังมะปรางเหนือ และวังมะปราง 70% ต้องตื่นตัวต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าใจหลักการพัฒนาพึ่งตนเอง มีการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนและจัดให้มีสวัสดิการใน 2 ตำบล ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากร ผลผลิต ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มีการถือหุ้น ปันผล และจัดสวัสดิการ และมีการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ทั้งนี้คลองชีมีต้นกำเนิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม  ในท้องที่อ.วังวิเศษ ซึ่งเป็นป่าไม้ ต้นน้ำให้กำเนิดคลองสำคัญหลายสาย คือ คลองลำลุง คลองช่างงาย คลองทรายขาว และคลองชี   โดยแต่ละคลองจะไหลมารวมกับคลองชีที่ ต.อ่าวตง ก่อนไหลผ่านตำบลต่างๆ ลงสู่แม่น้ำตรัง  ได้แก่ อ่าวตง วังมะปรางเหนือ-วังมะปราง-เขาวิเศษ-ท่าสะบ้า ในอ.วังวิเศษ และ  ต.นาท่ามใต้ หนองตรุด อำเภอเมืองตรัง
          

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter