playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

     วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา เครือข่ายผู้หญิงที่สูญเสียผู้นำครอบครัวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดการประชุมสมาชิกกว่า 50 ครัวเรือน เพื่อประชุมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนเงินทุน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม ประจำจังหวัดปัตตานี

     นางรอสือนิง สาและ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงที่สูญเสียผู้นำครอบครัว กล่าวว่า เครือข่ายผู้หญิงที่สูญเสียผู้นำครอบครัว ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จำนวน 2,200,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมาชิกของเครือข่าย 100 ครัวเรือน ในการช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพ โดยงบประมาณดังกล่าวเป็นกองทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก 2,000,000 บาท อีก 200,000 บาท จัดไว้สำหรับงบบริหารจัดการ เช่น การประชุมเครือข่าย ค่าเดินทาง เป็นต้น

     สำหรับกองทุนหมุนเวียนนั้น จะจัดสรรให้กับครอบครัวที่สูญเสียผู้นำครอบครัว หรือผู้นำครอบครัวต้องโทษ ต้องคดี และได้รับบาดเจ็บ ซึ่งไม่สามารถทำมาหากินได้เป็นปกติ ครอบครัวละไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว จะให้สมาชิกทยอยส่งคืนเครือข่าย เพื่อที่จะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปช่วยเหลือครอบครัวอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ในที่ประชุมเครือข่าย ได้พิจารณาโครงการของสมาชิกที่เสนอมายังเครือข่ายแล้ว จำนวน 56 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีแผนที่จะนำเงินทุนดังกล่าวไปค้าขาย ทำการเกษตร ตัดเย็บเสื้อผ้า และซื้ออุปกรณ์การประกอบอาชีพ

     นอกจากกลุ่มผู้หญิงที่สูญเสียผู้นำครอบครัวแล้ว ยังกลุ่มผู้ชายที่ต้องคดีจากเหตุการณ์การประท้วงที่สถานีตำรวจภูธร อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากหลังจากต้องคดีแล้ว ทำให้ต้องเดินทางไปรายงานตัว หรือถูกเรียกตัวสอบสวนเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้เช่นเดิม ขาดรายได้ ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก  และยังมีผู้ที่สูญเสียผู้นำครอบครัวจากเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ อ.เมือง จ.ปัตตานี รวมถึงครอบครัวของผู้ที่ถูกสังหารรายวันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter