playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ระดมพล “ กลาง – บน ” จัดทัพรับภัยน้ำท่วม

         ภาคกลางตอนบนจัดทัพรับภัยน้ำท่วม ยึดขบวน ศตจ.ปชช.จังหวัด และขบวนทำงานลุ่มน้ำภาคกลาง จัดตั้งคณะทำงานรายจังหวัด ระดมพลังพี่น้องภาคกลาง - บน เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเบื้องต้น

     นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้จัดการสำนักงานปฎิบัติการภาคกลางตอนบน กล่าวในการจัดประชุม รวมพลังพี่น้องภาคกลางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคกลางตอนบน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุม 100 ปี วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ว่า ตามที่พี่น้องภาคกลางตอนบนกำลังประสบอุทกภัยอย่างหนัก ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อยุธยา และอ่างทอง สำนักงานปฎิบัติการภาคกลางตอนบนซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว จึงได้จัดประชุมระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยแบ่งเป็น 3 ขั้น 

        1. เร่งด่วน เริ่มจาก ขบวนงานศตจ.ปชช.จังหวัด และทีมงานลุ่มน้ำภาคกลางตอนบน ร่วม จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำ รวมถึงร่วมคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งของชาวบ้าน

        2.เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยน้ำท่วม

        3. เร่งพัฒนาพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

  โดยในเบื้องต้นจะเร่งดำเนินการขั้นที่ 1 อย่างเร่งด่วน ส่วนขั้นที่ 2 และ 3 สำนักงานภาคฯ จะจัดประชุมหารือร่วมกันกับคณะกรรมการภาคอีกครั้งในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม นี้

ในการประชุมได้ระดมความคิดเห็นถึงความต้องการเบื้องต้นที่จะขอรับความช่วยเหลือประกอบด้วย

  • วัสดุเพื่อใช้ป้องกันน้ำ เช่น กระสอบทราย
  • เงินช่วยเหลือเบื้องต้น
  • การคลี่คลายความขัดแย้งของชาวบ้าน

สำนักงานภาคฯได้ตั้งเป็นศูนย์ประสานงานของแต่ละจังหวัด พร้อมรับแจ้งเหตุขอรับ

          ความช่วยเหลือเบื้องต้น และรวมถึงรับบริจาค โดยศูนย์กลางตั้งอยู่ที่ สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน 76 / 48 ม. 5 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร. 036-524450

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter