playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เพชรบุรี / ระหว่างวันที่  4-6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา  สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน "โซนทะเล” ที่บ้านพิงภูแพรว    รีสอร์ท  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทนชุมชนจากจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี จำนวน 21 คน เป้าหมายในการจัด Work Shop  ในครั้งนี้ คือการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการสื่อสารสู่สาธารณะและนำไปใช้ได้จริง  สามารถพัฒนาศักยภาพแกนนำขบวนชุมชนให้มีทักษะในการจัดการความรู้เพื่อการสื่อสาร  รวบรวมข้อมูล  ชุดความรู้  เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง  สนับสนุนให้พื้นที่เกิดการเรียนรู้ ทำสื่อให้เกิดประโยชน์ และใช้ประโยชน์จากสื่อ  เพื่อจัดการความรู้ของชุม...
จ.ชัยนาท/ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 ขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก  จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ "สร้างนักสื่อสารจัดการความรู้ " โดยมีผู้เข้าร่วมจากจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี  และเจ้าหน้าที่ พอช. จำนวน 35 คน ณ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท การจัดกิจกรรม “Workshop นักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน”  โซนเจ้าพระยา – ป่าสักครั้งนี้  จัดโดย พอช.สำนักงานภาคกลางและตะวันตกและขบวนองค์กรชุมชน  มี  3 หลักสูตร  โดยทีมวิทยากรจากสำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน  คือ 1.หลักการเขียนสารคดีเพื่องานพัฒนา  โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้โครงสร้างของการเขียนสารคดี ซึ่งมีอยู่ 4 ด้าน คือ  1) ชื่อเรื่อง  2) การเปิดเรื่องหรือเกริ่นนำ  3...
นครศรีธรรมราช/ เครือข่ายประชาชนภาคใต้จัดงานสมัชชาประชาชนฯ  ‘คนทุกข์ลุก-รุกสร้างสุข’ และจัดทำข้อเสนอ ‘ยุทธศาสตร์ภาคประชาชน’ เสนอต่อพรรคการเมืองเพื่อให้นำไปจัดทำเป็นนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ  เน้นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน  คือ ‘ความมั่นคงด้านชีวิต-อาหาร-เศรษฐกิจ-ชุมชนเข้มแข็ง’ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม  เครือข่ายภาคประชาชนในภาคใต้  ในนาม ‘สมัชชาประชาชนภาคใต้’ ได้จัดงาน สมัชชาประชาชนภาคใต้ครั้งที่ 1 ‘คนทุกข์ ลุก-รุกสร้างสุข’ ที่ห้องประชุมเมืองสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อเป็นเวทีกลางให้ประชาชนได้เรียนรู้สถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อประชน  ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนกำหนดอนาคตตนเอง  และยกระดับเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยคุกคามภาคใต้  รวมทั้งร่วมเสนอยุทธศาสตร์ภาคประชาชน...
กาญจนบุรี/ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่าจอมยุทธ์ของภาคกลางและตะวันตก โซนกลาง ได้นัดหมายมารวมตัวกัน ณ รีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมาเข้าฝึกวิทยายุทธ์ เคล็ดวิชา “สื่อสารจัดการความรู้” เป้าหมายสูงสุดเมื่อฝึกฝนจนสำเร็จจะได้เป็น “นักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน”  และจะนำไปเป็นกระบอกเสียงของชุมชน  ประกาศให้ “จักวาลสั่นสะเทือน” รับรู้เรื่องราวของชุมชน             โดยมีนักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน  จำนวน 20   คน  จากจังหวัดต่างๆ  เช่น  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  นครปฐม  สุพรรณบุรี  และกาญจนบุรี  ทีมงานวิชาการจากสำนักงานภาคกลางและตะวันตก  และทีมวิทยากรจากสำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน  สถ...
ตามที่รัฐบาลโดยนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี  มีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ   โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจัดทำแผนแม่บท (master plan) การพัฒนาที่ดินท่าเรือกรุงเทพ  เนื้อที่  2,353 ไร่  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนงาน  ขณะเดียวกันก็มีโครงการ Smart  Community เพื่อรองรับชาวชุมชนคลองเตยที่อยู่อาศัยในพื้นที่การท่าเรือประมาณ 13,000 ครอบครัว  ซึ่งจะต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิม  โดยมีข้อเสนอ 3 แนวทางให้ชาวชุมชนเลือก  คือ 1.รื้อย้ายแล้วเข้าอยู่ในอาคารสูงที่การท่าเรือจะสร้างให้  2.ย้ายไปสร้างชุมชนใหม่ที่บริเวณหนองจอก  และ3.รับเงินชดเชยแล้วย้ายออกจากพื้นที่  โดยการท่าเรือแห...
กาญจนบุรี / เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองจัดสัมมนาสรุปบทเรียนงานดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว  และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน   เป้าหมายมีแกนนำที่เข้มแข็ง  มีกลไกการจัดการ  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ฯลฯ  เพื่อนำไปสู่การ   “คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้เมือง” อย่างแท้จริง ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง (คพสค.) ได้จัดสัมมนาสรุปบทเรียนการทำงาน  และพัฒนาศักยภาพผู้นำของเครือข่ายฯ ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี งานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลาดพร้าวจตุจักร จำกัด สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพหลโยธิน32 จำกัด สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัย จำกัด  และคณะกรรมการเคร...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ / พอช.ชี้แจงข่าวชาวชุมชนริมคลองร้องเรียนสภาทนายความว่าโครงการบ้านมั่นคงเลือกปฏิบัติ  ไม่เป็นธรรม ฯลฯ   และขอเงินชดเชยค่ารื้อย้ายบ้านหลังละ 450,000-650,000 บาท  ยืนยันโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  แก้ปัญหารุกล้ำคลอง  เพื่อให้ กทม.สร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ ได้  โดย พอช.สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านใหม่และสนับสนุนสินเชื่อ  ทำให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยใหม่ที่มั่นคง  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีอนาคตให้ลูกหลาน  แต่ชาวชุมชนจะต้องเห็นประโยชน์ของส่วนรวมด้วย   โดยขณะนี้สร้างบ้านไปแล้ว 32 ชุมชน  รวม 3,036 ครัวเรือน   ตามที่ชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว  ชุมชนพหลโยธิน  46 บางส่วน  ได้ร้องเรียนต่อสภาทนายความและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพ...
วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้จัดเวทีสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เหลียวหลังแลหน้า ร่วมพัฒนาระบบธรรมาภิบาล” ณ ชั้น 1 ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม โดยมีขบวนองค์กรชุมชนทั้ง 16 จังหวัดเข้านร่วม 136 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 5 ประเด็นงาน ยุทธศาสตร์จังหวัด และกองเลขา รวมจำนวนตัวแทนขบวนองค์กรชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานภาคกลางและตะวันตก           ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก นายปฏิภาณ จุมผา กล่าวเปิดเวทีและกล่าวถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลที่ดี และชี้ให้เห็นถึงการนำระบบธรรมาภิบาล มาใช้ในการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้เกิดการยกระดับการทำงานของพี่น้องขบวนสภาองค์กรชุมชนให้มีประสิทธิ...