playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอำเภอปายได้จัดพิธีสืบชะตาแม่น้ำปายตอนบนขึ้น ณ ริมแม่น้ำปาย บ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ 3 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำปาย เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำยวม เครือข่ายเสริมความเข้มแข็งชุมชนอำเภอปาย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด เจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอปาย และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจัดงานครั้งนี้กว่า 300 คน          นายศักดิ์ชัย เลิศมงคล ที่ปรึกษาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำปาย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากอุทกภัยในปี 2548 ที่ผ่านมาทำให้ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชุมชน ในเขตอำเภอปาย ปา...
          พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนามหกรรมสวัสดิการชุมชนคนไม่ทิ้งกัน ที่จัดโดยเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 7 ภาคเมื่อวันที่ 4-5 ก.พ.2550 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี โดยกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้แสดงถึงพลังของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ในการจัดระบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม ในส่วนของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการสร้างระบบสวัสดิการที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางเช่นเดียวกัน และพร้อมจะให้การสนับสนุนสิ่งที่เป็นผลสรุปจากการสัมมนาในวันนี้ แม้รัฐบาลจะเหลือเวลาไม่มากนัก ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับรัฐบาล แต่สิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังคือ เรื่องงบประมาณที่จะลงไปสู่ท้องถิ่นนั้น ขอให้มีการจ่ายเงินให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวมอย่างแท้จร...
          เมื่อวันที่ 11 -13 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา แกนนำภาคประชาชนทั่วประเทศจำนวน 67 คน ได้จัดสัมมนา “ คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาองค์กรชุมชน” ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาของขบวนชุมชนในระดับต่าง ๆ ที่ผ่านมา และนำมาออกแบบการขับเคลื่อนขบวนภาคประชาชนในระยะต่อไป อาจารย์สุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้แทนองค์กรชุมชนภาคกลางตอนบน กล่าว           นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า การที่ขบวนชุมชนได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ มิใช่เป็นการสัมมนาของ พอช. แต่ พอช. มีบทบาทในการหนุนเสริมเท่านั้น ซึ่งการสัมมนานี้จะเน้นที่การสร้างระบบจากข้างล่างขึ้นบน โดยมีคณะอนุกรรมการประสานงานฯ เป็นกลไกกลาง ซ...
          สนง.ปฏิบัติการภาคกลางตอนบน ได้เดินหน้าจัดเวทีทำความเข้าใจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลายจังหวัด เช่น จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี และล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกัน ภายใต้ “ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข” ณ ห้องประชุมราชภัฎนครสวรรค์ มีหน่วยงานเข้าร่วม อาทิเช่น พมจ.จังหวัด, อบต. และผู้เดือนร้อนในพื้นประสบภัยน้ำท่วม รวมจำนวน 1,000 คน โดยมีคุณวิริยะ แต้มแก้ว ผู้ประสานงานกลุ่มจังหวัด ได้นำเสนอถึงชุดประสบการณ์การทำงานในการสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย รวมตัวกัน เชื่อมโยงกันเพื่อเข้าถึงชาวบ้านที่มีปัญหาในพื้นที่ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เร่งด่วนร่วมกั...
รวมพลังขบวนชุมชน ขับเคลื่อนคุณธรรม สู่สังคม รู้ รัก สามัคคี           งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2550 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) และองค์กรภาคี มีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรภาคีและภาคประชาชนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการเรื่องคุณธรรม (ความดี คนดี) และเป็นการสร้างกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี ในครั้งนี้มีการกล่าวเปิดการประชุมโดย ฯพลฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และ ฯพลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ปาฐกถาเรื่อง “ สังคมคุณธรรม” โดยสรุปว่าคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสังคมไม่อาจดำรงความก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงถ้าปราศจากคุณธรรม ซึ่งคุณธรรมตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพร...
เปิดโครงการบ้านมั่นคงชนบทบ้านหัวคู   เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านมั่นคงชนบทบ้านหัวคู ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 700 คน ประกอบด้วยตัวแทนชาวบ้านจากโครงการบ้านชนบท 13 โครงการทั่วประเทศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายก อบต. อบจ. สจ. และหน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาครัฐ รวมถึงท่านพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็ให้เกียรติเข้าร่วมในงาน โครงการบ้านมั่นคงชนบท ชุมชนบ้านหัวคู เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของ ศตจ.ปชช. ซึ่งมีการพัฒนาโครงการมาจากการทำแผนชุมชน และพบว่ามีคนจนที่ไม่มีที่ดิน...
          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนงานด้านการพัฒนาชุมชน และสังคมระหว่างสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ณ. ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ รักษาการประธานกรรมการ พอช. และ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สนง.ทรัพย์สินฯ เป็นตัวแทนลงนามและสักขีพยาน          โดยบันทึกความร่วมมือนี้เป็นการร่วมกันพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดตามโครงการบ้านมั่นคงของ พอช. ซึ่งอยู่ในที่ดินของ สนง.ทรัพย์สินฯ ที่ได้สิทธิการเช่าที่ดินจากสนง.ทรัพย์สินฯ จำนวน 34 ชุมชน ใน 11 เขตครอบคลุมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้คนจนในเมืองได้มีที่อย...
"3 ส่วน" ผนึกกำลังยกระดับการบริหารจัดการ "การเงิน" เน้นเก็บหลักฐานนาน 5 ปี สนง.ภาคกลาง - บน จับมือ ส่วนตรวจสอบฯ ส่วนวางแผน ร่วมจัดสัมมนายกระดับการบริหารจัดการโดยชุมชน ส่วนการเงินร่วมหนุนเน้นเอกสารต้องถูกต้องและจัดเก็บอย่างมีระบบนาน 5 ปี           นางสาวจิริกา นุตาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) กล่าวในการสัมมนาการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุมวังยาง รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี ว่า “ สถาบันฯ ภายใต้การเคลื่อนงานของสำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน ส่วนตรวจสอบภายใน และส่วนวางแผนงานและงบประมาณ ให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการซึ่งจัดทำโดยชุมชนเอง ภาคกลางตอนบนเป็นภาคที...