playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     ตามที่ นายพิชัย รัตนพล ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขอลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2549 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 ทางคณะกรรมการสถาบันฯ ที่เหลือ จึงได้เลือกให้ นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ กรรมการสถาบันฯ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว      อนึ่ง นายอภิชาต พวงสำลี กรรมการสถาบันฯ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสถาบันฯ อีกหนึ่งท่าน ขณะที่นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันฯ ก็ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง เพื่อไปรับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยเช่นกัน ...
องค์กรชุมชนกับการจัดการปัญหาและฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ     จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งได้เริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดของภาคเหนือ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่จังหวัดน่าน ปัจจุบัน ปริมาณฝนที่ตกหนัก ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายมีปริมาณสูง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตรใน 46 จังหวัด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นจำนวนมาก      ความพยายามในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงที่ผ่านมา องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาร่วมกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการเชื...
      หลังจากที่ นายไพบูลย์   วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกที่พักชั่วคราวผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ในวันที่ 28 ตุลาคม 2549      นายธีรพล  สุวรรณรุ่งเรือง ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการสร้างบ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ว่าขณะนี้บ้านพักชั่วคราวได้ทำการสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้ประสบภัยได้ย้ายจากบ้านเรือนตนเองที่ถูกน้ำท่วมเข้าพักในบ้านพักชั่วคราวแล้วทั้งสิ้น 80 ครอบครัว     “เนื่องจากชาวบ้านในเขตพื้นที่ ต. ตลุก และ กิ่งอำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท ส่วนใหญ่จะสร้างบ้านเรือนอยู่ติดริมแม่น้ำเจ...
ชาวบ้านกลางบนเสนอแนวทาง...ทุกระดับจับมือช่วยน้ำท่วมเมื่อวันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) ได้ลงพื้นที่ภาคกลางตอนบนเพื่อเยี่ยมประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกที่บ้านตลุก หมู่ที่ 2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท พร้อมทั้งกล่าวต่อผู้เข้าร่วมโดยใจความสาระสำคัญสรุปได้ว่า “ สถานการณ์น้ำท่วมนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในทุกปี แต่ปริมาณน้ำจะมากหรือน้อยอาจแตกต่างกันออกไป ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนอย่างเต็มที่”       และในช่วงบ่าย รัฐมนตรีฯ ได้เดินทางไปยังวัดยางทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เพื่อเข้าร่วมเวทีอภิปรายแนวทางการแก้ไขปัญหาและฟื้...
6 ลุ่มน้ำกลางบนเตรียมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ผลักดันแผนฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย           6 ลุ่มน้ำภาคกลางตอนบน จัดขบวนองค์กรชุมชนเตรียมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเร่งผลักดันแผนฟื้นฟูผู้ประสบภัยตั้งศูนย์ประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประสบภัย 9 จังหวัด           นายวิริยะ แต้มแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน ผู้ประสานงานลุ่มน้ำภาคกลางตอนบน กล่าวในการสัมมนา คณะกรรมการลุ่มน้ำภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุมมูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท ว่า คณะกรรมการลุ่มน้ำภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้นำชุมชนจากลุ่มน้ำ 6 สาย ของภาคกลาง ประกอบด้วย ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำน้อย ลุ่มน้...
     น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ได้เกิดเหตุการณ์พิบัติภัยจากธรรมชาติขึ้นหลายครั้งทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาทิเช่น เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ พายุเฮอริเคนพัดถล่มรัฐชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา เหตุแผ่นดินไหวในหลายเมือง รวมทั้งเหตุโคลนถล่ม น้ำท่วม ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ต่อประเทศที่เผชิญภัยพิบัติเหล่านั้นโดยเฉพาะชาวชุมชนที่อยู่ในระดับฐานราก ซึ่งมักจะเข้าไม่ถึงโอกาสในการได้รับการช่วยเหลือจากรัฐหรือองค์กรสาธารณประโยชน์      ผู้อำนวยการ พอช. กล่าวต่ออีกว่า หลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบั...
สายใยเครือข่าย “ ผู้ประสบภัยภาคใต้” ไหลเชื่อม “ ผู้ประสบภัยกลางบน”       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ผู้นำเครือข่ายผู้ประสบภัยภาคใต้ นำทีมโดยนายคล้าว แก้วเพชร และ นาย อำพร แก้วหนู ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ ลงพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลางตอนบนเพื่อให้กำลังใจและมอบทุนทรัพย์แก่ผู้ประสบภัย สำหรับใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ และ ชัยนาท      นาง ทวี ดำรงพันธุ์ ได้กล่าวขอบคุณต่อเครือข่ายผู้ประสบภัยภาคใต้ “ ภายใต้ความทุกข์ร้อนของพวกเราชาวชุมชนที่กำลังเดือดร้อนแสนสาหัส ยังมีความสุขเล็ก ๆ ซ่อนอยู่ คือพวกเราคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน ยามเมื่อเรามีความทุกข์ยังมีพี่น้องที่ห่วงใยแม้จะอยู่ห่างไกล”      สำหรับความเสียหายที่เกิ...
     น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน หรือ ศตจ.ปชช. เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก หลายสิบจังหวัด และส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายนั้น ศตจ.ปชช. จึงได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้ขบวน ศตจ.ปชช.จังหวัด ที่ประกอบขึ้นจากขบวนองค์กรชุมชนจากหลากหลายประเด็นยุทธศาสตร์งานพัฒนาในแต่ละจังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อน        เลขานุการ ศตจ.ปชช. กล่าวอีกว่า ในวันที่ 28 ตุลาคม2549  นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้น...