playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     วันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ปัญหาและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนแออัด ผ่านโครงการบ้านมั่นคง ณ ชุมชนร่วมสามัคคี เขตวังทองหลาง กทม.   ...
     นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 มีนาคมนี้ พอช.และธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. จะลงนามบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่จะมีการอนุมัติสินเชื่อแก่องค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ...
     เวลา 10.30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2549 บนเวทีประชาธิปไตยของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แกนนำชุมชนบ้านน้ำเค็มได้ขึ้นเวทีสนทนาเกี่ยวกับนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน   ...
     วันศุกร์ที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา มีการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินภาคใต้ ของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน ของศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง มีพล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมด้วย โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ดินจังหวัดพัทลุง ผู้นำองค์กรชุมชนที่ประสบปัญหาด้านที่ดินในภาคใต้ เข้าร่วมประชุมราว 100 คน ซึ่งมีการนำเสนอกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาที่ดินของแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาระหว่างกัน ...
     เมื่อต้นเดือน มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ลาว 9 หมู่บ้านได้ร่วมกันจัดมหกรรมรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาวและเลี้ยงผีขุนน้ำขึ้น ณ. บ้านแม่โถ ต. แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนแจ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เจดีย์ใหม่ สถานีตำรวจเวียงป่าเป้า หน่วยจัดการต้นน้ำ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาองค์ความรู้การจัดการป่าต้นน้ำแม่ลาว และเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ...
     เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมกองทุนสวัสดิการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายผู้สูงอายุภาคใต้ ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาผู้สูงอายุ 14 จังหวัดภาคใต้ และมอบเงินสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาสขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นายยรรยง สาและ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส นายเคล้า แก้วเพชร ตัวแทนผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เครือข่ายผู้สูงอายุ 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้สูงอายุจากทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาสร่วม 400 คน เข้าร่วมงาน ...
     น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดเผยว่า วันที่ 29  มีนาคมนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะดำเนินการลงนามทำบันทึกความร่วมมือ หรือ MOU กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) โดย บสท.จะสนับสนุนการจัดหาที่ดินของ บสท.ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง หากชุมชนต้องการซื้อที่ดินดังกล่าว อาจจะขอซื้อในราคาพิเศษ เพื่อก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงต่อไป ...
     นางราตรี โตยะบุตร ประธานสหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกัด เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงของเทศบาลตำบลบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ว่า หลังจากชุมชนสามห่วง ที่เป็นชุมชนนำร่องภายในเขตเทศบาลตำบลบางปูดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงมาตั้งแต่ปี 2547 จำนวน 89 ครัวเรือน โดยการซื้อที่ดินเดิม ขณะนี้ชุมชนถมที่ดินเสร็จแล้ว ...