playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

นครสวรรค์ประสานพลังเครือข่าย-ภาคีแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเทิดไท้องค์ราชัน เครือข่ายชุมชนภาคกลางรวมพลังคนจนร่วมกับภาคีภาครัฐ กำหนดทิศทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดเชิงบูรณาการ พอช.งัดกลยุทธ์ร่วมหนุนเสริมเปิดโครงการพร้อมบันทึกความร่วมมือร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา ณ เทศบาลนครนครสวรรค์          เครือข่ายชุมชนบ้านมั่นคงภาคกลางตอนบน โดยนางอร่ามศรี จันทร์สุขศรี เผยในการจัดงานมกรรมที่อยู่อาศัยภาคกลางตอนบน ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา ว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการรวมพลังร่วมกันของภาคประชาชนและภาครัฐ เครือข่ายชุมชนบ้านมั่นคงภาคกลางตอนบน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนบ้านมั่นคง 9 จังหวัด พร้อมด้วย เทศบาลนครนครสวรรค์ ธนารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคมและความม...
          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดโครงการบ้านมั่นคงชุมชนสวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ที่ถูกเพลิงไหม้ เมื่อเดือนเมษายน 2547 และชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย           โครงการบ้านมั่นคงชุมชนสวนพลู มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 264 ครัวเรือน บนพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ซึ่งเป็นของกรมธนารักษ์ที่มีการทำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี ชาวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีการรวมกลุ่มทำความเข้าใจ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ใ...
มอบประกาศเกียรติคุณ พอช.- กรมธนารักษ์ มีบทบาทโดดเด่นแก้ปัญหาชุมชนแออัด          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ณ หอประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “A Safe City is a Just City” เนื่องในงานสัปดาห์ที่อยู่อาศัย สร้างถิ่นฐานมั่นคง ด้วยวิถีชุมชนไทย 80,000 ครอบครัว 800 ชุมชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมมอบรางวัลให้หน่วยงานและชุมชน ที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบ้านมั่นคง          นายไพบูลย์ กล่าวว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นนโยบายสำคัญ เพราะหากปัญหาที่อยู่อาศัยได้รับการ...
           27 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา เป็นอีกวันหนึ่งที่ครูต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน เพราะเป็นวันนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติเห็นชอบในวาระที่ 1 ด้วยคะแนน 61 ต่อ 32 และงดออกเสียง 5 คน ให้ผ่าน “ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ...” ที่ครูและเพื่อนสมาชิก สนช. 60 คน ร่วมกันเสนอ พร้อมให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา 22 คน เพื่อพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้สมาชิกแปรญัติภายใน 7 วัน          แต่ก่อนที่ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน จะรับหลักการผ่านวาระที่ 1 ต้องต่อสู้ทางความคิดกันมาเป็นเวลานาน อย่างน้อยๆ ก็นับแต่สมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย หรือ สอท. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภาคประชาชน ได้ร่วมกันยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เมื่อต้นปี 2550 ที่ผ่านมา  ...
          วันนี้ (3 ต.ค.50) นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วย พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนและนายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการบ้านมั่นคงบ้านล่างพูนทรัพย์ เนินเอฟเอ็ม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี           นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนยากจน  โดยโครงการบ้านมั่นคงบ้านล่างพูนทรัพย์ เนินเอฟเอ็ม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เดิมเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย คนส่วนใหญ่มองว่าเป็...
ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองทั่วประเทศ          นายสิน สื่อสวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. กล่าวว่า พอช. และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง ทั่วประเทศ เนื่องในงานสัปดาห์ที่อยู่อาศัย สร้างถิ่นฐานมั่นคง ด้วยวิถีชุมชนไทย 80,000 ครอบครัว 800 ชุมชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีเป้าหมายดำเนินงานในปี 2551 จำนวน 16 นิคม และขยายให้ครบทั้ง 43 นิคม ภายในปี 2553 ทั้งนี้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว มุ่งให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในชุมชน สร้...
ชัยนาทร่วมฉลองสัปดาห์ที่อยู่อาศัย ผู้ว่านำทัพเตรียมขยายพื้นที่คลุม 312 ครัวเรือน สหกรณ์บริการชัยนาทร่วมกับเครือข่ายบ้านมั่นคงภาคกลางตอนบน จัดเปิดป้ายชุมชนร่วมฉลองสัปดาห์ที่อยู่อาศัย ผู้ว่านำทัพชวนเทศบาล ธนารักษ์ ร่วมแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดิน ครอบคลุมผู้เดือนร้อน 312 ครัวเรือน           นายประภากร สมิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวในงานเปิดป้ายชุมชนสหกรณ์บริการชัยนาทเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า “ชาวจังหวัดชัยนาทรู้สึกยินดีที่มีส่วนได้ร่วมฉลองสัปดาห์ที่อยู่อาศัยของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา การแก้ไขปัญหาความยากจนถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ทางจังหวัดให้ความสำคัญ  และเร่งดำเนินการโดยเฉพาะจากการสำรวจผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่...
           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน UN-ESCAP และเครือข่ายโครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศ ร่วมเปิดแถลงข่าวสัปดาห์ที่อยู่อาศัย ในวันที่ 1-8 ตุลาคมนี้ เน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมคิด ร่วมทำ และลงมือปฎิบัติพร้อมๆ กัน เพื่อแก้ปัญหาให้คนจนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง           นายพลเดช  ปิ่นประทีป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของคนจนมากทั้งในเมืองและในชนบท โดยเฉพาะคนจนที่อาศัยอยู่ในสลัม ผู้บุกรุก ที่ดินของรัฐ หรือที่ดินของเอกชน             รัฐธรรมนูณปี 2550 ให้ความสำคัญ...