playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ชุมชนในจังหวัดนครสรรค์สำรวจข้อมูลที่ดินโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1 :4000        ศตจ.ปชช. ร่วมกับ ศตจ.กรมการปกครอง ศตจ.จังหวัดนครสวรรค์ และ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1:4000 ให้แก่ชุมชนในจังหวัดนครสรรค์ที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน ภายใต้โครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่ดินระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติสำรวจข้อมูลที่ดินในพื้นที่จริงทั้ง 410 ตำบล 235 อำเภอ 64 จังหวัด ซึ่งคาดหวังว่าผลการสำรวจจะเป็นข้อมูลที่สามารถอธิบายกับภาครัฐได้ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ตลอดจนสามารถพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันกับส่วนต่างๆ ในลักษณะทีมผสมได้      การอบรมมีขึ้นสองวันคือวันที่ 14-15 กันยายน 25...
     วันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ประธานร่วมศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) และผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้เข้าพบ พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน (ศตจ.ชาติ) เพื่อเชิญให้เป็นประธานที่ปรึกษา ศตจ.ปชช. ซึ่ง พล.อ.ชวลิต ตอบรับตามที่เรียนเชิญ      พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  กล่าวว่า ตนต้องการให้ภาครัฐนำแนวทางของ ศตจ.ปชช. ไปเป็นนโยบายของรัฐ และจัดสรรงบประมาณมาให้ และศตจ.ปชช. ควรเสนอพื้นที่รูปธรรมจุดประกายขยายวงออกไป แล้วชี้ให้ภาครัฐมาดูว่านี่เป็นการแก้ปัญหาความยากจนของจริง ภาครัฐมักคิดเองทำเอง ซึ่งแก้ปัญหาไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน จึงควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปแก้ปัญหาของตนเอง ซึ่งการแก...
          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบนร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ได้จัดงานมหกรรม 10 ปีรูปธรรมป่าเขาราวเทียนทอง ซึ่งในงานได้มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนักศึกษา และตัวแทนชาวบ้านทั้งในพื้นที่ และ พื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 กว่าคน โดยในช่วงบ่ายได้มีการบันทึกเทปเวทีชาวบ้าน           โดยในงานได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงรูปธรรมความสำเร็จการต่อสู้ของชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ซึ่งมีพื้นที่กว่า 22,000 ไร่ ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน 4 ตำบล 2 อำเภอในจังหวัดชัยนาท จากในอดีตที่ถูก...
     วันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ตัวแทนชุมชนยากจนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุเฮอริเคนแคทริน่า เมืองนิวออรีนส์ รัฐหลุยเซียส์น่า สหรัฐอเมริกา จำนวน 4 คน เดินทางมาศึกษาการพัฒนาชุมชนแออัดที่ชุมชนบ่อนไก่พัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยสึนามิใน จ.อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงชุมชนในจังหวัดภูเก็ต และชุมชนบ้านน้ำเค็ม ชุมชนทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา      นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า แม้เฮอริเคนแคทริน่าถล่มเมืองนิวออรีนส์มาหนึ่งปีแล้ว แต่ประชาชนก็ยังกลับไปอยู่ในชุมชนเดิมไม่ได้ ตัวแทนของชุมชนที่เดินทางมาครั้งนี้บอกว่า เกิดจากการที่รัฐบาลห้ามประชาชนเข้าไปในที่ดินเดิม ขณะเดียวกันประชาชนก็ยังตกลงเรื่องความเสียหายกับบริษัทประกันไม่ได้...
เวทีรับรองภาคตะวันออกคึกคัก...ร่วมจับมือกับองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนา ดำเนินการงานรับรองในตำบลนำร่อง โดย ปริญญาภรณ์ พรมดวง นักวิจัย ส่วนประเมินผลและพัฒนาองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออก ซึ่งนำโดยคุณ ปฏิภาณ จุมผา ผู้จัดการภาค ได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน กลุ่มป่าเขาลำเนาไพร ภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรีและสระแก้ว ซึ่งใช้สถานที่การจัดเวทีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดสระแก้ว โดยมีแกนนำองค์กรชุมชนที่เป็นตัวแทนตำบลนำร่อง 16 ตำบลและภาคีพัฒนาที่เข้าร่วม เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน โดยเนื้อหาการจัดเวทีครั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายความคิด สร้างความเข้าใจท...
     วันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย ได้จัดงานครบรอบ 9 ปี ชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ถนนสุขาภิบาล 3 กรุงเทพฯ เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ ในระยะ 9 ปีที่ผ่านมา ร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสะท้อนบทบาทของชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ      นางพันทิพย์ บุตรตาด ชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย เริ่มตัวกันตั้งแต่ปี 2537-38 ในนามชมรมสหกรณ์เคหสถานฯ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้กับสมาชิกสหกรณ์เคหสถานฯ และจดทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2541      ประเด็นหลักที่ชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ ร่...
     ชาวลันตาในอดีตสร้างบ้านด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยเฉพาะไม้ ไม้ไผ่ และนิยมมุงหลังคาด้วยจาก จากจำ ใบพ้อและหญ้าคา กันอย่างแพร่หลายเครื่องมุงทั่วไปมักทำเป็นตับ มัดเย็บทีละใบ แต่ลักษณะพิเศษของจากจำคือการผูกถักเป็นผืนใหญ่สามารถม้วนเก็บได้ ขนย้ายโดยการแบกหามไปได้สะดวก และสามารถถอดม้วนเก็บเมื่อไม่ใช้งานได้หรือเคลื่อนย้ายไปใช้มุงที่อื่นได้อีก นอกจากนั้นยังจากจำยังเป็นเครื่องมุงที่พริ้วไหว นุ่มนวล ดูเป็นธรรมชาติ ไม่แข็งกระด้างอย่างกระเบื้องและสังกะสี      จากจำเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามป่าเขา หรือ ควน ลักษณะใบคล้ายต้นสาคูและต้นจาก พบมากบริเวณควนทุ่งหยีเพ็ง ด้วยเหตุนี้เองชาวทุ่งหยีเพ็งจำนวนหนึ่งได้สืบทอดภูมิปัญญา การถักจากจำ เป็นอาชีพหลัก สืบเนื่องกันมาอย่างน้อย 3 รุ่นคน เมื่อได้ใบจากจำมาแล้ว ช่างเย...
      นางสายชล   พวงพิกุล  ประธานเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เครือข่ายป่าเขาราวเทียนทอง เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณเขาราวเทียนทอง เพื่อร่วมกันดูแลป่าที่นับวันจะหมดไป ให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง โดยเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ ไม่กี่คนปัจจุบันดำเนินงานมาแล้ว 10 ปี มีเครือข่ายครอบคลุม 14 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ 12,000 ไร่      ประธานเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทองอีกกล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ ได้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการชักชวนให้ชาวบ้านมาร่วมกันดูแลป่า เช่น การใช้วัฒนธรรมการบวชป่า การปลูกป่า การป้องกันไฟป่า การทำโครงการยกป่ามาไว้หลังบ้าน ตลอดจนการกำหนดเวลาเปิด – ปิดป่า ให้ชาวบ้านเข้าเก็บของป่าเป็นฤดู และการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะมี...