playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     วันที่ 5  มิถุนายนที่ผ่านมา เครือข่ายฟื้นฟูชุมชนเกาะลันตา  จัด “มหกรรมชุมชนเพื่อป่าชายเลน”   เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ศูนย์แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและศึกษาระบบนิเวศน์ชายฝั่ง  บ้านทุ่งหยีเพ็ง  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ มีนายศักดา สีแดง ปลัดอำเภอด้านความปลอดภัยเกาะลันตา เป็นประธาน เพื่อร่วมกันปลูกป่าชายเลน และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีนักเรียนภายในเกาะลันตา เช่น โรงเรียนลันตาประชาราษฎร์ โรงเรียนทุ่งหยีเพ็ง  และชาวบ้านราว 500 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง ต้นจาก      หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิดศูนย์แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและศึกษาระบบนิเวศน์ชายฝั่ง  โดยโต๊ะอิหม่าม และผู้นำชุมชนร่วมเป็นสักขีพยายาน  ----------------------...
ชาวชุมชนหลักสี่ เฮ ผอ.เขตสนับสนุนบ้านมั่นคงเต็มที่       วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2545 เครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคูคลองบางบัว ร่วมกันจัดงานพิธียกเสาเอก และเปิดชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 เพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่นคงในเขตหลักสี่ โดยมีนายสุทธิสันต์ ศิวพิทักษ์ ผู้แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และ นายกำธร เลิศสินไทย ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และขบวนองค์กรชุมชนบ้านมั่นคงกรุงเทพ - ปริมณฑล ประมาณ 200 คน      นายประพาส แสงประดับ ประธานเครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว ได้เปิดเผยว่า ชุมชนบางบัวสะพานไม้ 1 ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตหลักสี่ ชาวบ้านปลูกบ้านอยู่ริมคลองบางบัว ซึ่งเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 43 ตารางวา กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร อยู่มาประมาณ 20...
     ภูเก็ต :   เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา  นายวสันต์  พานิช   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ  ได้เดินทางไปที่ชุมชนราไวย์  หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือชาวชุมชนกรณีถูกไล่รื้อเพื่อขยายนาน      นายสน  บางจาก ชาวชุมชนราไวย์ กล่าวว่า ชุมชนราไวย์ตั้งอยู่บริเวณใกล้หาดราไวย์ หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นชุมชนของชาวมอแกนและอูรักลาโว้ย อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี มีพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ ปัจจุบันมีชาวชุมชนอาศัยอยู่แออัดยัดเยียด จำนวน 210 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 1,042 คน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และมีฐานะยากจนมากชาวบ้านอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ  โดยสมัยก่อนชาวบ้า...
      เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) กรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง(อตก.) และสหพันธ์ อบต. จัดสัมมนา เรื่อง “องค์กรชุมชนท้องถิ่นกับการอภิวัฒน์สังคมและการเมือง” ขึ้น ณ โรงแรมดีลักษ์ เพลส กทม. โดยมีแกนนำองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ 250 คน การเมืองต้องตอบสนองความต้องการของชุมชน       นายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์  ประธานกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม และผู้นำชุมชนอาวุโส กล่าวในการเปิดสัมมนาว่า การแลกเปลี่ยนเรื่องการอภิวัฒน์สังคมและการเมืองในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันหาแนวทางในการจัดการตนเองของชุมชน เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน ซึ่งคาดหวังว่าจะได้เห็...
     นายพลากร วงศ์กองแก้ว ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือตอนล่างว่า เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีพัฒนา มีการประชุมร่วมกัน และจัดตั้งเป็นศูนย์ฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ มีหน้าที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และหนุนเสริมให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง     สำหรับความช่วยเหลือเบื้องต้น เน้นการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนที่สุดในชุมชนก่อน เพื่อบรรเทาทุกข์จากน้ำป่าและโคลนไหลหลาก ต่อจากนั้นก็จะสร้างกระบวนการให้ชุมชนสามารถจัดการแก้ปัญหาของตนเองได้ เช่น ด้านที่อยู่อาศัย การช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐ ด้านอาชีพ การจัดสวัสดิการ การแก้ปัญหาที่ดิน...
     วันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรมวันบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ภาคประชาชน จ.พัทลุง ซึ่งเป็น 1 ในจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องบูรณาการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับจังหวัด และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจังหวัดนำร่องในโครงการจังหวัดบูรณาการที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อสรุปการเคลื่อนงานที่ใช้แผนแม่บทชุมชนเป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาความยากจน เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานแผนแม่บทชุมชนภาคประชาชน และเพื่อเชื่อมประสานยุทธศาสตร์ภาคประชาชนกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัดCEO พัทลุง      นายฉิ้น บัวบาน ตัวแทนศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง กล่าวสรุปการทำงานของการจัดทำแผนแม่บทชุมชนจังหวัดพัทลุงว่า...
     นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าและโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ชุมชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ดังนั้นเครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และภาคีพัฒนา ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขึ้น โดยมีศูนย์ประสานงาน ณ วัดดอยท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์      สำหรับแกนหลักในการแก้ไขวิกฤติน้ำท่วมภาคเหนือของแต่ละจังหวัด ศูนย์ประสานงานได้มอบหมายให้แกนนำชุมชนแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง อาทิ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนายสุทัศน์ เจนประกอบกิจ จังหวัดสุโขทัย มีนายวัฒนชัย แสงทอง จังหวัดแพร่ มีนางเอมอร พร...
  ข่าวชุมชนฉบับอภิวัฒน์สังคมและการเมือง (พ.ค. - มิ.ย.2549) ขนาดไฟล์ 2,074 Kb ...