playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     ผลการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 1/2549 วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผลการอนุมัติงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโครงการบ้านมั่นคง มีดังนี้ ...
     น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดเผยว่า วันที่ 29  มีนาคมนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะดำเนินการลงนามทำบันทึกความร่วมมือ หรือ MOU กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) โดย บสท.จะสนับสนุนการจัดหาที่ดินของ บสท.ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง หากชุมชนต้องการซื้อที่ดินดังกล่าว อาจจะขอซื้อในราคาพิเศษ เพื่อก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงต่อไป ...
     วันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ปัญหาและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนแออัด ผ่านโครงการบ้านมั่นคง ณ ชุมชนร่วมสามัคคี เขตวังทองหลาง กทม.   ...
     นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 มีนาคมนี้ พอช.และธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. จะลงนามบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่จะมีการอนุมัติสินเชื่อแก่องค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ...
     เวลา 10.30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2549 บนเวทีประชาธิปไตยของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แกนนำชุมชนบ้านน้ำเค็มได้ขึ้นเวทีสนทนาเกี่ยวกับนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน   ...
     วันศุกร์ที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา มีการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินภาคใต้ ของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน ของศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง มีพล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมด้วย โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ดินจังหวัดพัทลุง ผู้นำองค์กรชุมชนที่ประสบปัญหาด้านที่ดินในภาคใต้ เข้าร่วมประชุมราว 100 คน ซึ่งมีการนำเสนอกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาที่ดินของแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาระหว่างกัน ...
     เมื่อต้นเดือน มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ลาว 9 หมู่บ้านได้ร่วมกันจัดมหกรรมรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาวและเลี้ยงผีขุนน้ำขึ้น ณ. บ้านแม่โถ ต. แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนแจ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เจดีย์ใหม่ สถานีตำรวจเวียงป่าเป้า หน่วยจัดการต้นน้ำ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาองค์ความรู้การจัดการป่าต้นน้ำแม่ลาว และเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ...
     เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมกองทุนสวัสดิการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายผู้สูงอายุภาคใต้ ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาผู้สูงอายุ 14 จังหวัดภาคใต้ และมอบเงินสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาสขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นายยรรยง สาและ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส นายเคล้า แก้วเพชร ตัวแทนผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เครือข่ายผู้สูงอายุ 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้สูงอายุจากทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาสร่วม 400 คน เข้าร่วมงาน ...