playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมกองทุนสวัสดิการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายผู้สูงอายุภาคใต้ ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาผู้สูงอายุ 14 จังหวัดภาคใต้ และมอบเงินสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาสขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นายยรรยง สาและ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส นายเคล้า แก้วเพชร ตัวแทนผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เครือข่ายผู้สูงอายุ 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้สูงอายุจากทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาสร่วม 400 คน เข้าร่วมงาน ...
     นายอัมพร  แก้วหนู  ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ( พอช. ) กล่าวว่า จากการเกิดน้ำท่วมภาคใต้ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะมีกระแสน้ำพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหายและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใด ...
     นางราตรี โตยะบุตร ประธานสหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกัด เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงของเทศบาลตำบลบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ว่า หลังจากชุมชนสามห่วง ที่เป็นชุมชนนำร่องภายในเขตเทศบาลตำบลบางปูดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงมาตั้งแต่ปี 2547 จำนวน 89 ครัวเรือน โดยการซื้อที่ดินเดิม ขณะนี้ชุมชนถมที่ดินเสร็จแล้ว ...