playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบนร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ได้จัดงานมหกรรม 10 ปีรูปธรรมป่าเขาราวเทียนทอง ซึ่งในงานได้มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนักศึกษา และตัวแทนชาวบ้านทั้งในพื้นที่ และ พื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 กว่าคน โดยในช่วงบ่ายได้มีการบันทึกเทปเวทีชาวบ้าน           โดยในงานได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงรูปธรรมความสำเร็จการต่อสู้ของชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ซึ่งมีพื้นที่กว่า 22,000 ไร่ ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน 4 ตำบล 2 อำเภอในจังหวัดชัยนาท จากในอดีตที่ถูก...
     วันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ตัวแทนชุมชนยากจนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุเฮอริเคนแคทริน่า เมืองนิวออรีนส์ รัฐหลุยเซียส์น่า สหรัฐอเมริกา จำนวน 4 คน เดินทางมาศึกษาการพัฒนาชุมชนแออัดที่ชุมชนบ่อนไก่พัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยสึนามิใน จ.อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงชุมชนในจังหวัดภูเก็ต และชุมชนบ้านน้ำเค็ม ชุมชนทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา      นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า แม้เฮอริเคนแคทริน่าถล่มเมืองนิวออรีนส์มาหนึ่งปีแล้ว แต่ประชาชนก็ยังกลับไปอยู่ในชุมชนเดิมไม่ได้ ตัวแทนของชุมชนที่เดินทางมาครั้งนี้บอกว่า เกิดจากการที่รัฐบาลห้ามประชาชนเข้าไปในที่ดินเดิม ขณะเดียวกันประชาชนก็ยังตกลงเรื่องความเสียหายกับบริษัทประกันไม่ได้...
เวทีรับรองภาคตะวันออกคึกคัก...ร่วมจับมือกับองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนา ดำเนินการงานรับรองในตำบลนำร่อง โดย ปริญญาภรณ์ พรมดวง นักวิจัย ส่วนประเมินผลและพัฒนาองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออก ซึ่งนำโดยคุณ ปฏิภาณ จุมผา ผู้จัดการภาค ได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน กลุ่มป่าเขาลำเนาไพร ภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรีและสระแก้ว ซึ่งใช้สถานที่การจัดเวทีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดสระแก้ว โดยมีแกนนำองค์กรชุมชนที่เป็นตัวแทนตำบลนำร่อง 16 ตำบลและภาคีพัฒนาที่เข้าร่วม เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน โดยเนื้อหาการจัดเวทีครั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายความคิด สร้างความเข้าใจท...
     วันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย ได้จัดงานครบรอบ 9 ปี ชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ถนนสุขาภิบาล 3 กรุงเทพฯ เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ ในระยะ 9 ปีที่ผ่านมา ร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสะท้อนบทบาทของชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ      นางพันทิพย์ บุตรตาด ชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย เริ่มตัวกันตั้งแต่ปี 2537-38 ในนามชมรมสหกรณ์เคหสถานฯ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้กับสมาชิกสหกรณ์เคหสถานฯ และจดทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2541      ประเด็นหลักที่ชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ ร่...
     ชาวลันตาในอดีตสร้างบ้านด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยเฉพาะไม้ ไม้ไผ่ และนิยมมุงหลังคาด้วยจาก จากจำ ใบพ้อและหญ้าคา กันอย่างแพร่หลายเครื่องมุงทั่วไปมักทำเป็นตับ มัดเย็บทีละใบ แต่ลักษณะพิเศษของจากจำคือการผูกถักเป็นผืนใหญ่สามารถม้วนเก็บได้ ขนย้ายโดยการแบกหามไปได้สะดวก และสามารถถอดม้วนเก็บเมื่อไม่ใช้งานได้หรือเคลื่อนย้ายไปใช้มุงที่อื่นได้อีก นอกจากนั้นยังจากจำยังเป็นเครื่องมุงที่พริ้วไหว นุ่มนวล ดูเป็นธรรมชาติ ไม่แข็งกระด้างอย่างกระเบื้องและสังกะสี      จากจำเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามป่าเขา หรือ ควน ลักษณะใบคล้ายต้นสาคูและต้นจาก พบมากบริเวณควนทุ่งหยีเพ็ง ด้วยเหตุนี้เองชาวทุ่งหยีเพ็งจำนวนหนึ่งได้สืบทอดภูมิปัญญา การถักจากจำ เป็นอาชีพหลัก สืบเนื่องกันมาอย่างน้อย 3 รุ่นคน เมื่อได้ใบจากจำมาแล้ว ช่างเย...
      นางสายชล   พวงพิกุล  ประธานเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เครือข่ายป่าเขาราวเทียนทอง เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณเขาราวเทียนทอง เพื่อร่วมกันดูแลป่าที่นับวันจะหมดไป ให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง โดยเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ ไม่กี่คนปัจจุบันดำเนินงานมาแล้ว 10 ปี มีเครือข่ายครอบคลุม 14 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ 12,000 ไร่      ประธานเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทองอีกกล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ ได้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการชักชวนให้ชาวบ้านมาร่วมกันดูแลป่า เช่น การใช้วัฒนธรรมการบวชป่า การปลูกป่า การป้องกันไฟป่า การทำโครงการยกป่ามาไว้หลังบ้าน ตลอดจนการกำหนดเวลาเปิด – ปิดป่า ให้ชาวบ้านเข้าเก็บของป่าเป็นฤดู และการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะมี...
     วันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ประธานร่วมศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) และผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้เข้าพบ พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน (ศตจ.ชาติ) เพื่อเชิญให้เป็นประธานที่ปรึกษา ศตจ.ปชช. ซึ่ง พล.อ.ชวลิต ตอบรับตามที่เรียนเชิญ      พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  กล่าวว่า ตนต้องการให้ภาครัฐนำแนวทางของ ศตจ.ปชช. ไปเป็นนโยบายของรัฐ และจัดสรรงบประมาณมาให้ และศตจ.ปชช. ควรเสนอพื้นที่รูปธรรมจุดประกายขยายวงออกไป แล้วชี้ให้ภาครัฐมาดูว่านี่เป็นการแก้ปัญหาความยากจนของจริง ภาครัฐมักคิดเองทำเอง ซึ่งแก้ปัญหาไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน จึงควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปแก้ปัญหาของตนเอง ซึ่งการแก...
     วันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา มีการประชุมของคณะกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) จังหวัดอุบลราชธานี      นายประยุทธ ชุ่มนาเสียว ประธานองค์การพัฒนาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการต่อสู้ความยากจน ของภาคประชาชนพบว่า ปัจจุบันชาวบ้านมีกระบวนการดำรงชีวิตที่ถูกปัจจัยภายนอก เช่น อำนาจของรัฐ อิทธิพลทางการเมือง บริโภคนิยม เข้ามาครอบงำ ทำให้เกิดปัญหาชุมชนไม่ได้ผลิตปัจจัยในการดำรงชีวิตทั้งที่ผลิตได้ในอดีต ซึ่งสิ่งที่ผลิตได้ในชุมชนได้ถูกระบบการผลิตระบบใหญ่เข้ามาครอบงำ การประกอบอาชีพตามฐานทรัพยากรธรรมชาติ ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่นต่อไปได้ ส่งผลให้มีการอพยพแรงงานออกจากชุมชนเพื่อแสวงหาปัจจัยดังกล่าว      แนวทางแก้ไขขอ...