playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา เครือข่ายผู้หญิงที่สูญเสียผู้นำครอบครัวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดการประชุมสมาชิกกว่า 50 ครัวเรือน เพื่อประชุมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนเงินทุน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม ประจำจังหวัดปัตตานี      นางรอสือนิง สาและ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงที่สูญเสียผู้นำครอบครัว กล่าวว่า เครือข่ายผู้หญิงที่สูญเสียผู้นำครอบครัว ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จำนวน 2,200,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมาชิกของเครือข่าย 100 ครัวเรือน ในการช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพ โดยงบประมาณดังกล่าวเป็นกองทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก 2,000,000 บาท อีก 200,000 บาท จัดไว้สำหรับงบบริหารจัดการ เช่น การประชุมเครือข่าย ค่าเดินทาง เป็นต้น  &nbs...
     พังงา  :    นางราตรี  คงวัดใหม่  แกนนำชาวบ้านชุมชนแหลมป้อม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา   เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ได้นัดตนกับชาวบ้านจำนวน 30 ครอบครัว และบริษัท ฟาร์อีสต์เทรดดิ้ง แอนด์คอนสตรั่คชั่น จำกัด ไปทำการไกลเกลี่ยและทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ในคดีที่ทางบริษัท ฟาร์อิสต์ฯ เป็นโจทย์ยื่นฟ้องแพ่งต่อตนและชาวบ้านทั้งชุมชน เพื่อขับไล่และเรียกค่าเสียหาย       สำหรับรายละเอียดของคดีนั้น  คู่กรณีทั้งโจทย์และจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยโจทย์ยินยอมให้จำเลยที่พิพาทในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ นส.๓ ก. เลขที่ ๙๒๑ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวนเนื้อที่รวมประมาณ 84 &n...
ภาคตะวันออกตอบรับ CODI ICT DAY      วันที่ 9 – 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ระบบสารสนเทศ/ศูนย์ข้อมูล ได้จัดเวทีสัญจร CODI ICT DAY และพัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น จ.ระยอง ณ สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออก จ.ระยอง      ในวันแรกได้ทำความเข้าใจในเรื่องศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น กับแกนนำชุมชนและภาคีพัฒนาในจังหวัด สรุปการพัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น จ.ระยอง โดยมติที่ประชุมให้เห็นควรปรับเปลี่ยนศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเน้นเป้าหมายระดับตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง 3 ศูนย์ 6 ตำบล ได้แก่ ศูนย์ที่ 1 ต.เนินฆ้อ, ต.ชากโดน ศูนย์ที่ 2 ต.เชิงเนิน, ต.น้ำคอก ศูนย์ที่ 3 ต.บ้านนา และประแสร์บน และจะบูรณาการสู่ระดับจังหวัด ได้มีการวางเป้าหมายไว้ว่าภายใน 3 ปีจะบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูล และ...
     วันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. โดยนายสุพัฒน์  จันทนา หัวหน้าส่วนเศรษฐกิจและทุนชุมชน เป็นตัวแทนมอบสินเชื่อจำนวน 880,000 บาท ให้กับเกษตรกรตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียวบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับเกษตรกรที่มีความประสงค์ที่จะสร้างอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยว     หัวหน้าส่วนเศรษฐกิจและทุนชุมชน กล่าวว่า กองทุนดังกล่าวเป็นการมอบโอกาสให้เกษตรกรที่มีความประสงค์ที่จะมีอาชีพเสริมจากการทำไร่ทำนา การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการที่ชุมชนตั้งขึ้น ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาหลัก คือ การพิจารณาจากเงินออมทรัพย์ของกลุ่มและเครือข่าย โดยสินเชื่อที่อนุมัติงวดแรก จำนวน 880,000 บาท     นายสมศักดิ์  ทองใจสด ประธานกลุ่มเค...
     เวลา 14.00 น.วันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการหารือร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร นำโดยนางบรรณโสภิษฐ์  เมฆวิชัย  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร  กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. โดย น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการ พอช. และผู้บริหารของสถาบันฯ โดยมีประเด็นการหารือร่วมกัน 6 ประเด็น คือ 1. การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงในเขตกรุงเทพมหานคร 2. แนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง 3. ระบบกลไกการทำงานร่วมกัน 4. การแก้ปัญหาในประเด็นเฉพาะ 5. การจัดงาน City Alliance ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2549 และ 6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน หรือ SML      น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการ พอช. กล่าวถึงผลการหารือร่วมกันว่า ก...
     นายสอิ้ง ประสงค์ศิลป์ แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง เปิดเผยว่า หลังจากกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำประแสร์ ได้ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน รณรงค์ให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติมาตั้งแต่ปี 2544 พบว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สมาชิกในเครือข่ายฯ ได้พบสัตว์น้ำจืดหลายชนิดที่หายสาบสูญไปหลายปี กลับคืนมา เช่น ปลากด ที่หายไปเมื่อ 10 ปีก่อน โดยชาวบ้านจับได้หลายกิโลกรัม      นอกจากนั้นสัตว์น้ำหลายชนิดก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งปูทะเลชนิดต่างๆ หอย เริ่มกลับมา เพราะเมื่อ 2-3 ปีก่อน วันหนึ่งอาจจะจับได้แค่ 3-4 ตัว แต่ตอนนี้ชาวบ้านจับได้มากขึ้นแต่ก่อน และจากการเทจุลินทรีย์ในลงในน้ำ ก็ทำให้การเลี้ยงหอยนางรมได้ผลผลิตเกือบ 100% จากเดิมได้เพียง 55% เท่านั้น      ทั้งนี้กลุ่มอนุรักษ...
     วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะทำงานฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำคลองชี อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จัดพิธีบวชสายน้ำคลองชีและบวชป่า ที่บริเวณริมคลองชี เทศบาลตำบลวังวิเศษ โดยมีนายสุรพล วิชัยดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและชุมชน ร่วมในพิธีราว 200 คน      นางอารียา แก้วสำรวม แกนนำเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองชี กล่าวว่า ในปี 2548 เครือข่ายอนุรักษ์ฯ ได้ร่วมกันสำรวจข้อมูลชุมชน และสภาพคลองชีตั้งแต่ต้นน้ำที่หมู่ 4 ต.อ่าวตง อ.วังวิศษ ซึ่งพบว่าคลองชีไม่มีระบบการจัดการน้ำที่ดี มีการบุกรุกป่าและลำคลอง มีสิ่งกีดขวางหลายจุด ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชุมชนริมคลองหลายชุมชนมีความเดือดร้อน เช่น ชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน เส้นทางคมนาคมใ...
ศตจ.ปชช. จังหวัด ภาคอีสานเร่งทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน      การจัดสัมมนาแก้ปัญหาความยากจนด้านที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานระดับจังหวัดใน 19 จังหวัด นายอำเภอ นายก อบต. กำนัน และผู้แทนองค์กรชุมชนที่มีปัญหาด้านที่ดิน เนื้อหาของการสัมมนาเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่อง “ ทีมผสม ” ระดับอำเภอที่ประกอบด้วย นายอำเภอ กำนัน นายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านผู้เดือดร้อนจำนวน 65 อำเภอ 96 ตำบล รวมทั้งทำความเข้าใจงานของ ศตจ.ปชช. กับ ศตจ.จังหวัด ที่ต้องทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมกัน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 200 อำเภอทั่วประเทศ        พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ศตจ.ช...