playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          กาญจนบุรี/พล.อ.สุรินทร์ ยกโมเดลปิล๊อก อำเภอ อบต. อุทยาน และ พอช.หนุนชุมชนทำข้อมูล เขียนแผนที่ พร้อมระบุขั้นต่อไปให้ฝ่ายอุทยาน และชาวบ้านสำรวจแนวเขตร่วมกันก่อนเสนอกรมอุทยานแห่งชาติกันพื้นที่ออกตามข้อเสนอของชุมชน          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ก.ค. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ภายใต้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) จัดประชุมสัญจร ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี          การประชุมดังกล่าวคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน มีวาระพิจารณากรณีปัญหาที่ดินในเขตป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ปัญหาการใช้ที่ดินเขตวัด ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.ก...
          อุตรดิตถ์/ชาวบ้านกิ่วเคียน อ.ท่าปลา ใช้แนวทางประชาคมร่วมแรงฟื้นฟูชุมชน แต่ยังติดปัญหาที่นา เสนอภาครัฐช่วยให้ที่นาเก่าที่ถูกประกาศเป็นเขตอุทยานมาจัดสรรให้ชาวบ้าน           ชุมชนบ้านกิ่วเคียน หมู่ 12 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ริมลำห้วยน้ำรี ประสบภัยน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2549 บ้านเสียหายทั้งหลัง 5 หลัง และบ้านสูญเสียบางส่วนอีก14 หลัง พื้นที่ทำนาถูกดินโคลนทับถมเสียหายประมาณ 20 ไร่ และพื้นที่สวนไม้ผลทุเรียน ลางสาด กล้วย ของแต่ละครอบครัวได้รับความเสียหายอีกจำนวนมาก       นายเสน่ห์ มาตสาร ผู้ใหญ่บ้านกิ่วเคียน กล่าวถึงการฟื้นฟูชุมชนว่า ภายหลังเหตุการณ์หน่วยงานราชการเสนอให้ชุมชนย้ายออกไปอยู่ในพ...
          เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2550 ตั้งเวลา 10.00 น. ที่ ณ โรงแรมหมู่บ้านไทย อ.เมือง จ.สุโขทัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือภาค ได้จัดสัมมนา“พลังสร้างสุขด้วยสวัสดิการชุมชน” โดยมีนายสุทธิ โพธิ์พาณิช พมจ.สุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วม 122 คน ซึ่งเป็น กลุ่มชาวบ้านที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการชาวบ้าน และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ พมจ. อบต. ศพส. และเทศบาล จาก 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ตาก ,พิจิตร,กำแพงเพชร,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์ โดยวันวันที่ 11 ก.ค 50 ในช่วงเช้ามีตัวแทนชาวบ้านที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนจาก 4 ตำบล นำเสนอรูปธรรมการทำงานของขบวนองค์กรชุมชนที่มีการบูรณาการต้นทุนเดิมของชุมชนและยกระด...
          อุตรดิตถ์/ชุมชน 4 แห่งรอบป่าต้นน้ำแม่ริด ต.บ้านด่านนาขาม ร่วมกันจัดตั้งป่าชุมชน แบ่งประเภทป่าให้ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมซื้อสัตว์ป่าหายากจากนายพรานก่อนปล่อยคืนสู่ป่า ชาวชุมชนระบุ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้องกันภัยในระยะยาว       เหตุการณ์ภัยน้ำป่าไหลท่วม และดินโคลนถล่ม เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2549 เขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย และแพร่ สร้างความเสียหายให้กับชุมชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย และพื้นที่การเกษตร       ชุมชนในพื้นที่ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันฟื้นฟูชุมชนภายหลังเกิดภัยพิบัติด้วยการ จัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ประกอบด้วยม.5 บ้านแม่เฉย ม.7 บ้านไฮ่ฮ้า ม.9 บ้านน้ำไคร้ และม.11 บ้านม่อนหัวฝา...
แพร่/ชาวชุมชนน้ำกลายแสดงพลังฟื้นฟูชุมชนหลังชุมชนแตกแยกเพราะเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมระบุอยู่ในเขตเสี่ยงภัยดีกว่าไปตายดาบหน้า          พื้นที่ ต.ป่าแดง อ.เมือง จังหวัดแพร่ คือพื้นที่หนึ่งที่ประสบภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่ม ภายหลังเกิดเหตุการณ์ราชการประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเสนอให้มีการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่ ในขณะที่ชุมชนยืนยันไม่ย้ายออกจากพื้นที่ประสบภัย ตลอดช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมากำลังเร่งฟื้นฟูชุมชน       นายวัฒนา ทฤๅษี ชาวบ้านน้ำกลาย ม.5 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ กล่าวว่า ก่อนเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในชุมชนมี 60 หลังคาเรือน แต่ขณะนี้เหลือประมาณ 40 กว่าหลังคาเรือน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 27 หลังคาเรือน เสียหายบางส่วน 21 หลังคาเรื...
อุตรดิตถ์/บ้านแม่เฉยใช้เงิน 1 แสนบาทฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม รวมกลุ่มสานเสื่อลำแพน และเข่ง ขยายผลไปปลูกไผ่ฟื้นฟูป่า ตั้งเป้ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการชุมชน          ชุมชนบ้านแม่เฉย ม.5 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วมด้วยการตั้งกลุ่มฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม สานเสื่อลำแพน เข่ง         นายบุญเลิศ เชื้อจันสา ประธานกลุ่มฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม กล่าวว่า การสานเสื่อลำแพน เป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านมานานแล้ว แต่เมื่อเกิดน้ำท่วมโคลนถล่มทำลายพื้นที่สวนผลไม้ ที่นาของชาวบ้านไป ชาวบ้านจึงมารวมกันตั้งเป็นกลุ่มสานเสื่อลำแพนหารายได้ระหว่างฟื้นฟูสวนไม้ผล ได้รับงบประมาณสนับสนุน 1 แสนบาทสำหรับการไปดูงานป่าชุมชนที่อ.เชียงดา...
          สุโขทัย/ชาวบ้านดงย่าปา เน้นฟื้นเส้นทางลำเลียงผลผลิตจากสวนบนภูเขาออกขายตลาด เปรียบเทียบการใช้เงินของชุมชนมีประสิทธิภาพมากกว่าอบต. ที่สำคัญช่วยฟื้นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ตรงตามใจชาวบ้านต้องการ          อุทกภัย และดิน-โคลนถล่มครั้งใหญ่ ในพื้นที่เทือกเขาผีปันน้ำประกอบด้วย จ.แพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ผ่านไปแล้วกว่า 1 ปี การฟื้นฟูชุมชนในระยะเร่งด่วนคือการสร้างที่อยู่อาศัย ก่อนที่จะขยายไปสู่ด้านอื่นๆ ดังเช่น บ้านดงย่าปา ม.6 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ที่ขยายไปสู่การฟื้นฟู"ทางมดรถลำเลียง"          "ทางมดรถลำเลียง" คือเส้นทางขนาดเล็กกว้างประมาณ 1 เมตรลัดเลาะเข้าสู่ภูเขา ช...
          อุตรดิตถ์/ชุมชนหลังร.พ.ช.แสดงศักยภาพบริหารเงินช่วยเหลือ1 แสนบาทสร้างชุมชนน่าอยู่หลังน้ำท่วมผลิกภาพเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ยึดหลักการประชาคม นำเงินช่วยเหลือรวมเป็นกองกลาง ใช้จ่ายตามความเป็นจริง วางผังชุมชน จัดระบบระบายน้ำ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกำจัดแหล่งน้ำขัง              ชุมชนแออัดหลังสำนักงานร.พ.ช. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ใช้โอกาสหลังภัยพิบัติน้ำท่วมโคลนถล่มเมื่อปี 2549 ดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูในชุมชน            นายศักดิ์ชัย กูลประดิษฐ์ ชาวชุมชนหลังสำนักงานร.พ.ช. กล่าวถึงสภาพของชุมชนก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมว่า ชุมชนนี้มีสมาชิก 87 หลังคาเรือน มีความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย สภาพบ้าน...