playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน หรือ ศตจ.ปชช. เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกนั้น หลายสิบจังหวัด และส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายนั้น ศตจ.ปชช. จึงได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้ขบวน ศตจ.ปชช.จังหวัด ที่ประกอบขึ้นจากขบวนองค์กรชุมชนจากหลากหลายประเด็นยุทธศาสตร์งานพัฒนาในแต่ละจังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้านำร่องใน 17 จังหวัด 4 ภาค         เลขานุการ ศตจ.ปชช. กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ศตจ.ปชช.จังหวัดน่าน ได้เข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดน่าน โดย...
      วันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา มีพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้มีรายได้น้อย ระหว่างมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ ซอยทองหล่อ 25       ดร.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย ประธานมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) กล่าวว่า พิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อตกลงร่วมกันที่จะสนับสนุนการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนเมืองและชนบทผู้มีรายได้น้อย ให้มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย ทั้งระบบการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเรียบง่าย ต้นทุนต่ำ การร่วมพัฒนาความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร เช่น การจัดการเรื่องที่ดิน การพัฒนากอง...
เวลา 14.00 น. วันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ตัวแทนชุมชนจากเครือข่ายโครงการบ้านมั่นคง เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน 4 ภาค ราว 50 คน เดินทางเข้าพบนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คนใหม่ โดยตัวแทนของชุมชนดังกล่าวได้มอบกระเช้าดอกไม้และผลไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในกระทรวง พร้อมทั้งเสนอข้อเรียกร้องของชุมชนให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใหม่สานต่อโครงการบ้านมั่นคง โครงการจัดสวัสดิการชุมชน และการแก้ปัญหาความยากจนโดยใช้แผนแม่บทบทชุมชน      นางพันทิพย์ บุตรตาด แกนนำชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ กล่าวว่า เดิมทีชาวชุมชนต้องการให้อ.ไพบูลย์มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ นานแล้ว แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จซักที แต่มาคราวนี้ถือเป็นโชคดีของชุมชนที่ได้คนที่เข้าใจงานพัฒนามาทำงานในกระ...
สรุปผลการศึกษา “ โครงการศึกษาการจัดสวัสดิการโดยชุมชน” ใน 5 พื้นที่ศึกษา  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2549 ทางส่วนประเมินผลและพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้จัดเวทีประชุมนำเสนอผลการศึกษา โครงการศึกษาการจัดสวัสดิการโดยชุมชนขึ้น ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนสิงหาคม 2549 ใน 5 พื้นศึกษาได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย กองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลวังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดโขมง และวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กองทุนสวัสดิการชุมชนฉลองกรุง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ      แต่ละพื้นที่ได้จัดกิจกรรมการศึกษาวิจัย ...
     เครือข่ายประชาชนเตรียมจัดงาน “สมัชชาสังคมไทย(Thai Social Forum) : โลกใหม่ที่เท่าเทียม ประชาชนสร้างรายได้” ที่ อาคาร SC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 21-23 ต.ค.2549 เพื่อระดมความคิดเห็นของภาคประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งความเท่าเทียม โดยจะมีเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า 3,000 คน        นายจอน อึ๊งภากรณ์ หนึ่งในแกนนำการจัดงานสมัชชาสังคมไทย(ทีเอสเอฟ) เปิดเผยว่า จะจัดงานตามกำหนดการเดิม คือวันที่ 21-23 ต.ค. ณ อาคาร SC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แม้จะเกิดเหตุการณ์ที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(คปค.)ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา อี...
     ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา มีสหกรณ์เคหสถานเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการแก้ปัญหาของชุมชน ด้านที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง แม้ด้านหนึ่งสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาของชุมชน แต่อีกด้านหนึ่งการให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งของสหกรณ์เคหสถานก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นกัน     “เรามีปัญหาเรื่องคนทำงาน สมาชิกสหกรณ์เป็นคนหาเช้ากินค่ำ ต้องไปทำมาหากิน บางคนทำงานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้เขาหยุดมาประชุม สัมมนา 2 วันติดต่อกัน ไม่งั้นเขาก็มีปัญหากับที่ทำงาน การจะลาออกมาทำงาน สหกรณ์ก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้ การสละเวลามาเป็นคณะกรรมการก็เลยไม่มี บางคนมีชื่อ แต่ก็ไม่ได้มาทำงาน”สหกรณ์ใหม่ขาดคนทำงาน     นางสาวศรุดา มีกุล ประธานสหกรณ์เคหสถานบ้านแหลม จำ...
     วันที่ 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายนนี้ จะมีการจัดงานการแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยพิบัติ โดยองค์กรชุมชนระดับนานาชาติ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีตัวแทนชุมชนจากประเทศต่างๆ ที่ประสบภัยพิบัติจากทั่วโลก ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ จะเดินทางมาร่วมประชุม ในการนี้จะมีการศึกษาดูงานการแก้ปัญหาชุมชนหลังภัยพิบัติสึนามิ เกือบ 2 ปีที่แล้ว ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และระนอง ...
     วันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา สำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ จัดพิธีรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนเขาครามขึ้น ณ ห้องประชุม อบต.เขาคราม และมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองสถานภาพให้แก่องค์กรชุมชนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาจากเวทีระดับตำบล จำนวน 63 กลุ่ม/องค์กร      นายอัมพร แก้วหนู ผู้จัดการสำนักงานปฎิบัติการภาคใต้ เปิดเผยว่า กระบี่มีเป้าหมายที่จะรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนใน 20 ตำบล ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการในระดับตำบลแล้ว 11 ตำบล จำนวน 313 กลุ่ม/องค์กร สมาชิก 3,980 คน มีเงินออมทรัพย์ 24,295,426 บาท ซึ่งในระดับตำบลจะมีนายก อบต. กำนัน และหน่วยงานราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนด้วย      สำหรับการออกใบรับรองครั้งแรก ถือเ...