playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ขบวนสตรีภาคเหนือ เสนอนโยบายเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง           ขบวนสตรีภาคเหนือได้จัดสัมมนา “ ข้อเสนอทางนโยบายเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง” เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทาง และข้อเสนอทางนโยบายของผู้หญิงภาคเหนือ ให้เชื่อมโยงกับขบวนการขับเคลื่อนงานผู้หญิงในระดับประเทศ และแนวทางการทำงานระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค          การสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน ประกอบด้วย แกนนำผู้หญิงจากเครือข่ายประเด็นต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายแม่ญิงล้านนา เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพภาคเหนือ ตลอดจนภาคีร่วมพัฒนา กป.อพ...
          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบนร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ได้จัดงานมหกรรม 10 ปีรูปธรรมป่าเขาราวเทียนทอง ซึ่งในงานได้มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนักศึกษา และตัวแทนชาวบ้านทั้งในพื้นที่ และ พื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 กว่าคน โดยในช่วงบ่ายได้มีการบันทึกเทปเวทีชาวบ้าน           โดยในงานได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงรูปธรรมความสำเร็จการต่อสู้ของชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ซึ่งมีพื้นที่กว่า 22,000 ไร่ ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน 4 ตำบล 2 อำเภอในจังหวัดชัยนาท จากในอดีตที่ถูก...
การสัมมนาขบวนผู้หญิงภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล       เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา แกนนำผู้หญิง 4 จังหวัด ภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้จัดสัมมนา “ ขบวนผู้หญิงภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล” ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรุงเทพฯ เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนขบวนผู้หญิงระดับจังหวัด และระดับภาค โดยมุ่งหวังที่อยากจะเห็นผู้หญิงมีบทบาทในการจัดการและพัฒนาชุมชนอย่างเป็นกระบวนการ      การสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน ประกอบด้วย แกนนำผู้หญิงจังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ พอช. สาระสำคัญของการสัมมนาฯ เป็นการแลกเปลี่ยน และระดมความเห็นเกี่ยวกับทิศทาง แนวทางการเคลื่อนงานของขบวนผู้หญิงระดับจังหวัด ประเด็นงานในพื้นที่ที่ผู้หญิงจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน รวมถึง...
เวทีรับรองภาคตะวันออกคึกคัก...ร่วมจับมือกับองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนา ดำเนินการงานรับรองในตำบลนำร่อง โดย ปริญญาภรณ์ พรมดวง นักวิจัย ส่วนประเมินผลและพัฒนาองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออก ซึ่งนำโดยคุณ ปฏิภาณ จุมผา ผู้จัดการภาค ได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน กลุ่มป่าเขาลำเนาไพร ภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรีและสระแก้ว ซึ่งใช้สถานที่การจัดเวทีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดสระแก้ว โดยมีแกนนำองค์กรชุมชนที่เป็นตัวแทนตำบลนำร่อง 16 ตำบลและภาคีพัฒนาที่เข้าร่วม เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน โดยเนื้อหาการจัดเวทีครั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายความคิด สร้างความเข้าใจท...
       นายโกศล ศุทธางกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคงเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ให้ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วม ชาวบ้านสามารถเลือกที่ดิน ออกแบบบ้าน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการจัดการชุมชนร่วมกันได้ แตกต่างจากโครงการของรัฐอื่นๆ       ปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาโลกแตก ที่ยากจะแก้ไข ซึ่งชุมชนจะต้องลุกขึ้นมาดำเนินการเอง โดยปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองนาสารนั้น ชาวบ้านมักอาศัยอยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวน การแก้ปัญหาในเขตเทศบาลเมืองนาสารนั้น เริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 โดยตนได้เข้าเดินทางไปร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการบ้านมั่นคงที่ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นก็นำมาขยายความคิดกับคณะผู้บริหารเทศบาล และชุมชน จนไ...
     ชาวลันตาในอดีตสร้างบ้านด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยเฉพาะไม้ ไม้ไผ่ และนิยมมุงหลังคาด้วยจาก จากจำ ใบพ้อและหญ้าคา กันอย่างแพร่หลายเครื่องมุงทั่วไปมักทำเป็นตับ มัดเย็บทีละใบ แต่ลักษณะพิเศษของจากจำคือการผูกถักเป็นผืนใหญ่สามารถม้วนเก็บได้ ขนย้ายโดยการแบกหามไปได้สะดวก และสามารถถอดม้วนเก็บเมื่อไม่ใช้งานได้หรือเคลื่อนย้ายไปใช้มุงที่อื่นได้อีก นอกจากนั้นยังจากจำยังเป็นเครื่องมุงที่พริ้วไหว นุ่มนวล ดูเป็นธรรมชาติ ไม่แข็งกระด้างอย่างกระเบื้องและสังกะสี      จากจำเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามป่าเขา หรือ ควน ลักษณะใบคล้ายต้นสาคูและต้นจาก พบมากบริเวณควนทุ่งหยีเพ็ง ด้วยเหตุนี้เองชาวทุ่งหยีเพ็งจำนวนหนึ่งได้สืบทอดภูมิปัญญา การถักจากจำ เป็นอาชีพหลัก สืบเนื่องกันมาอย่างน้อย 3 รุ่นคน เมื่อได้ใบจากจำมาแล้ว ช่างเย...
ชุมชนในจังหวัดนครสรรค์สำรวจข้อมูลที่ดินโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1 :4000        ศตจ.ปชช. ร่วมกับ ศตจ.กรมการปกครอง ศตจ.จังหวัดนครสวรรค์ และ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1:4000 ให้แก่ชุมชนในจังหวัดนครสรรค์ที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน ภายใต้โครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่ดินระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติสำรวจข้อมูลที่ดินในพื้นที่จริงทั้ง 410 ตำบล 235 อำเภอ 64 จังหวัด ซึ่งคาดหวังว่าผลการสำรวจจะเป็นข้อมูลที่สามารถอธิบายกับภาครัฐได้ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ตลอดจนสามารถพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันกับส่วนต่างๆ ในลักษณะทีมผสมได้      การอบรมมีขึ้นสองวันคือวันที่ 14-15 กันยายน 25...
     วันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ประธานร่วมศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) และผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้เข้าพบ พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน (ศตจ.ชาติ) เพื่อเชิญให้เป็นประธานที่ปรึกษา ศตจ.ปชช. ซึ่ง พล.อ.ชวลิต ตอบรับตามที่เรียนเชิญ      พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  กล่าวว่า ตนต้องการให้ภาครัฐนำแนวทางของ ศตจ.ปชช. ไปเป็นนโยบายของรัฐ และจัดสรรงบประมาณมาให้ และศตจ.ปชช. ควรเสนอพื้นที่รูปธรรมจุดประกายขยายวงออกไป แล้วชี้ให้ภาครัฐมาดูว่านี่เป็นการแก้ปัญหาความยากจนของจริง ภาครัฐมักคิดเองทำเอง ซึ่งแก้ปัญหาไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน จึงควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปแก้ปัญหาของตนเอง ซึ่งการแก...