playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     นายสอิ้ง ประสงค์ศิลป์ แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง เปิดเผยว่า หลังจากกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำประแสร์ ได้ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน รณรงค์ให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติมาตั้งแต่ปี 2544 พบว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สมาชิกในเครือข่ายฯ ได้พบสัตว์น้ำจืดหลายชนิดที่หายสาบสูญไปหลายปี กลับคืนมา เช่น ปลากด ที่หายไปเมื่อ 10 ปีก่อน โดยชาวบ้านจับได้หลายกิโลกรัม      นอกจากนั้นสัตว์น้ำหลายชนิดก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งปูทะเลชนิดต่างๆ หอย เริ่มกลับมา เพราะเมื่อ 2-3 ปีก่อน วันหนึ่งอาจจะจับได้แค่ 3-4 ตัว แต่ตอนนี้ชาวบ้านจับได้มากขึ้นแต่ก่อน และจากการเทจุลินทรีย์ในลงในน้ำ ก็ทำให้การเลี้ยงหอยนางรมได้ผลผลิตเกือบ 100% จากเดิมได้เพียง 55% เท่านั้น      ทั้งนี้กลุ่มอนุรักษ...
     วันที่ 19-21 กรกฎาคมที่ผ่านมา โครงการบ้านมั่นคงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการสรุปบทเรียนโครงการบ้านมั่นคงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมทองธาริน อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นการสรุปบทเรียนขบวนองค์กรชุมชนในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยโดยขบวนองค์กรชุมชน และกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยต่อภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น      ในการนี้วันที่ 19 กรกฎาคม ได้มีพิธีเปิดโครงการบ้านมั่นคงชุมชนหมอกวนด้วย มีนายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารเทศบาลเมืองสุรินทร์ แกนนำชุมชนโครงการบ้านมั่นคงจากภาคตะวันออกเฉียงร่วมพิธีดังกล่าว      นางกิมสอย สุนทรโรจน์ แกนนำโคร...
ศตจ.ปชช. จังหวัด ภาคอีสานเร่งทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน      การจัดสัมมนาแก้ปัญหาความยากจนด้านที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานระดับจังหวัดใน 19 จังหวัด นายอำเภอ นายก อบต. กำนัน และผู้แทนองค์กรชุมชนที่มีปัญหาด้านที่ดิน เนื้อหาของการสัมมนาเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่อง “ ทีมผสม ” ระดับอำเภอที่ประกอบด้วย นายอำเภอ กำนัน นายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านผู้เดือดร้อนจำนวน 65 อำเภอ 96 ตำบล รวมทั้งทำความเข้าใจงานของ ศตจ.ปชช. กับ ศตจ.จังหวัด ที่ต้องทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมกัน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 200 อำเภอทั่วประเทศ        พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ศตจ.ช...
     ตามเจตนารมณ์และภารกิจในการพัฒนาความเข้มแข็ง ในปี 2549 โครงการสวัสดิการชาวบ้านจาก 76 จังหวัด เร่งขยายพื้นที่ 600 ตำบลนำร่อง ซึ่งพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัดขยายพื้นที่ให้ครบตามเป้าหมาย 100 ตำบลนำร่อง      ในวันที่ 18 ก.ค. 2549 ได้มีการจัดติวเข้มและนำเสนอพื้นที่เข้าร่วมขบวนผ่านคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการระดับภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณฟิชชิ่งปาร์ค จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมโดยประมาณ 75 คนจาก 21 ตำบล ซึ่งตำบลที่เสนอเข้าเป็นน้องใหม่ของโครงการสวัสดิการชาวบ้าน 12 ตำบล 6 จังหวัด ประกอบด้วย จ .อุทัยธานี (ต.ทัพหลวง, ต.ระบำ ,ต.หนองสระ, ต.เขากวางทอง,) จ.สระบุรี (ต.พระพุทธบาท) จ.สิงห์บุรี(ต.ทองเอน) จ.นครสวรรค์(ต.วังซ่าน) จ.อยุธยา (ต.พุดเลา) จ.ชัยนาท (,ต.วังตะเคียน ,ต.กุดจอก ,ต.หนองมะ โมง , ต.สะ...
รับรองสถานภาพองค์กรชุมชนภาคกลางตอนบน           เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรอง สถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ณ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโดยประมาณ 50 คน จากพื้นที่นำร่อง 10 ตำบล ประกอบด้วยต. แม่เลย์ , ต. สำโรงชัย , ต. เนินขาม , ต. ประดู่ยืน , ต. วิหารขาว , ต. ไม้ดัด , ต. บางเจ้าฉ่า , ต. องครักษ์ , ต. ตะค่า และ ต. วัดโบสถ์ ตามลำดับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีความสนใจมาร่วมเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน สีสันของงานในครั้งนี้เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชวนคุย ชวนคิด ...
       วันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการสินเชื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 7/2549 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งมีการอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ดังนี้      1. อนุมัติสินเชื่อปลูกสร้างบ้านแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชน 72 ห้อง อ.เมือง จ.ตาก จำนวน 6,201,000 บาท ผู้รับผลประโยชน์ 1 ชุมชน 53 ครัวเรือน      2. อนุมัติสินเชื่อปลูกสร้างบ้านแก่กลุ่มออมทรัพย์ตลาดเมืองใหม่ จ.เลย จำนวน 909,658 บาท ผู้รับผลประโยชน์ 1 ชุมชน 12 ครอบครัว      3. อนุมัติสินเชื่อปลูกสร้างบ้านแก่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพัฒนา จำกัด จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 1,972,708 บาท ผู้รับผลประโยชน์ 4 ชุมชน 21 ครอบครัว   &nbs...
     นายศักดา   พรรณรังษี เลขานุการสหกรณ์เคหสถานบ้านน้ำเค็มพัฒนา จำกัด กล่าวว่า วันที่ 27 กรกฎาคมนี้ สหกรณ์ฯ จะเปิดชุมชนบ้านน้ำเค็มโครงการ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มคนไร้บ้าน ที่ประสบปัญหาไร้ที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้ซื้อที่ดิน 2 แปลง โดยนำเงินบริจาคของรัฐบาลเดนมาร์กมาสมทบกับเงินสินเชื่อจาก พอช. แปลงแรก 8 ไร่ 1 งาน รองรับผู้เดือดร้อน 50 ราย  โดย พอช. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า และระบบน้ำประปา      ส่วนการสร้างบ้านนั้น ได้มีหน่วยงานต่างๆ บริจาคช่วยเหลือ เช่น มูลนิธิโมเสสจากอิตาลี สนับสนุนจำนวน 12 หลังๆ ละ 210,000 บาท  และโสสะมูลนิธิ สนับสนุน 38  หลังๆ ละ 210,000  บาท  เป็นบ้านเดี่ยวชั...
     วันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 5/2549 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าโครงการสำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนในชุมชนแออัดทั่วประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2549 โดยการสำรวจระดับครัวเรือนนั้น ได้ดำเนินการแล้ว 51 จังหวัด ครอบคลุม 881 ชุมชน 52,958 ครัวเรือน แบ่งเป็น      1. ภาคเหนือ 7 จังหวัด 7 เมือง 16 ชุมชน 916 ครัวเรือน      2. ภาคกลาง 4 จังหวัด 4 เมือง 26 ชุมชน 1,812 ครัวเรือน      3. ภาคตะวันออก 7 จังหวัด 19 เมือง 107 ชุมชน 2,608 ครัวเรือน      4. ภาคตะวันตก 6 จังหวัด 11 เมือง 65 ชุมชน 1,145 ครัวเรือน      5...