playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สอท. จับมือ พม. จัดงาน “ สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น ทางออกของชุมชนไทย”             นายสน รูปสูง เลขาธิการสมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย หรือ สอท. เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 เมษายน 2550 นี้ สอท. ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันจัดงาน “ สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น ทางออกของชุมชนไทย” ณ โรงแรมบางกอก พาเลช กรุงเทพฯ โดยมีแกนนำชุมชนจากตำบลนำร่องการขับเคลื่อน พรบ.สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น จำนวน 200 ตำบล เข้าร่วมประมาณ 1,500 คน           เลขา สอท. กล่าวอีกว่า งานดังกล่าวนอกจากจะจัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจกับแกนนำชุมชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในตำบลนำร่องตามแนวคิดในร่างพระราชบัญญัติแล้ว ยังจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายแนวคิ...
          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการสิทธิในการสื่อสารและเสรีภาพสื่อมวลชน ได้มีการจัดสัมนาเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพของสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” ขึ้น ณ ห้องจรัสเมือง ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ผู้แทนสื่อภาคประชาชน และผู้แทนวิทยุชุมชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 80 คน          นายจรัญ ดิษฐาอภิชัย ประธานอนุกรรมการสื่อสารและเสรีภาพของสื่อมวลชน กล่าวถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับสื่อมวลชนว่า เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงของสังคมโดยเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น       ...
          รองนายกรัฐมนตรีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ให้ความเชื่อมั่นการจัดทำฐานข้อมูลในระดับชุมชน เป็นเครื่องมือสำคัญของการแก้ไขปัญหาและพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น บ้านบ่อลูกรัง ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลของชุมชน ที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ใหญ่ละอองดาว สีลาน้ำเที่ยง ผู้นำชุมชนบ้านบ่อลูกรัง ได้นำเสนอกระบวนการในการจัดทำศูนย์ข้อมูล และผลการใช้ข้อมูลไปดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม การบูรณาการกองทุน...
สมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย (สอท.) เดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาของภาคประชาชน           ตามที่ขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ สมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย” หรือ สอท. ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรของภาคประชาชน ที่มีอิสระทั้งด้านความคิดและการดำเนินงาน เป็นองค์กรหลักให้กับชุมชนทั่วประเทศในการขับเคลื่อนงานพัฒนาระดับนโยบาย ในลักษณะที่มีการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับการทำงานขององค์กรชุมชนรากฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรชุมชนมีสิทธิและอำนาจในการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น ปกป้องสิทธิและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนฐานราก          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา สอท. ได้มีการประชุมครั้งแรกเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนงานในลักษณ...
“ ไพบูลย์” ลุยพบม็อบหนี้เกษตรกรใน “ คอกวัว” โคราช แต่ไร้ข้อสรุป ยันไปขออาศัย "ลาว"        “ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม” รองนายกฯ ลงลุยพื้นที่พบปะหารือกับเกษตรกรกลุ่มม็อบหนี้สินอีสานที่โคราช หลังขู่อพยพไปขออาศัยอยู่ในแผ่นดินสปป.ลาว พร้อมรับปากจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอข้อมูลรัฐบาลช่วยเหลือตามข้อเรียกร้อง ด้านกลุ่มเกษตรกรประชดนั่งชุมนุมในคอกวัว อ้างไม่มีที่ดินและบ้านอาศัยเพราะเจ้าหน้าหนี้ขับไล่-ยึดขายทอดตลอด เผยไม่พอใจผลการหารือยันจะยกขบวนอพยพไปขออาศัยแผ่นดินลาว 2-3 วันนี้ จี้รัฐบาลนายกฯสุรยุทธ์ลาออกไปหากแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรไม่ได้           วันนี้ (1 เม.ย.) นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทร...
รวมพลังขบวนภาคประชาชน ขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนและขจัดความยากจน           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 ได้มีการสัมมนาร่วมกันระหว่าง คณะอนุกรรมการประสานงานการพัฒนาองค์กรชุมชน คณะกรรมการ ศตจ.ปชช. และคณะกรรมการสวัสดิการ 7 ภาค รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ วัตถุประสงค์ของการสัมมนาร่วมกันวันนี้ เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนของขบวนภาคประชาชนให้เท่าทันกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ในด้านการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แบ่งกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม หารือใน 3 ประเด็น คือ การจัดขบวนการสวัสดิการระดับจังหวัด ซึ่งจะได้รับงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประมาณ 200 ล้านในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ ภาคประชาชนต้องหาข้อสรุปด้านกลไกการดำเนินงาน การวางแผนงานร...
          นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของคนยากจนในชนบท  หรือบ้านมั่นคงชนบท ต.วังสมบูรณ์ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นการจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชน บนเนื้อที่  135 ไร่  แบ่งเป็น ที่ดินทำเกษตรอินทรีย์  108 ไร่  ที่อยู่อาศัยและที่ส่วนกลาง 27 ไร่ ผู้รับประโยชน์ 52 ราย           นายไพบูลย์ กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลวังสมบูรณ์ เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจากฐานราก ด้วยการรวมพลังหลายฝ่าย ทั้งขบวนองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. ราชการส่วนภูมิภาค ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒ...
          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือ ได้จัดให้มีการสัมมนา ผนึกกำลังภาคประชาชน แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ โดยมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เป็นประธานการสัมมนา ซึ่งการสัมมนาเกิดขึ้นเพราะศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ต้องการให้ขบวนองค์กรชุมชน ภาคประชาชน ร่วมคิดร่วมทำกับภาครัฐเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันปกคลุมภาคเหนือ ทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว  เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งทางเครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือ ได้เสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน การให้มีมาตรการเตือนภัยต...