playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานองค์กรการเงินภาคตะวันตก วันที่ 8-9 มีนาคม 2550 ณ สถาบันการเงินพุทธวิมุติ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค และสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ต. หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี             งานสัมมนา “ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานองค์กรการเงินภาคตะวันตก” มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 135 คน ได้แก่ คณะทำงานองค์กรการเงินภาคเหนือ องค์กรการเงินภาคกลาง องค์กรการเงินภาคตะวันตก จำนวน 25 พื้นที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และหน่วยงานภาคี ต่างๆ       ในวันแรกของการสัมมนาหลังจากที่มีพิธีการเปิด โดยนายเสรี คงอยู่ ปลัดอาวุโสอำเภอไทรโยค แล้วตามด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพื้นที่ต่างๆ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณสุพัฒน์ จันทนา สถาบันพัฒนองค์กรชุมชน...
          ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น ถึงมือเจ้ากระทรวง พม. แล้ว ชาวบ้านย้ำจุดยืน ชุมชนต้องมีบทบาทสำคัญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับ ด้านไพบูลย์ เผย เป็นร่างกฏหมายที่ชาวบ้านทั่วประเทศร่างกันเอง และ พม.ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งที่จะผลักสู่ สนช.ในนามรัฐบาล           เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมประชาบดี1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการแถลงข่าวเรื่อง “ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น” โดยนายสน รูปสูง แกนนำชุมชนอาวุโส จากภาคอีสาน กล่าวถึงสาเหตุที่องค์กรชุมชนทั่วประเทศ ต้องการผลักดันให้มีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นว่า การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเมื...
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดงบหนุนการดำเนินงาน 200 ล้านบาท           น.ส.สมสุข  บุญญะบัญชา  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเผยว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นขึ้น โดยมี รมต.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นประธาน ที่ประชุมคณะกรรมการได้เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 3,000 ตำบล ภายใน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2552 พร้อมสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานในปี 2550 จำนวน 200 ล้านบาท และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดขึ้น โดยมีตัวแทนองค์กรชุมชน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งคณ...
ลุงรินทร์แนะคนเสนาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนทำสัญญาใจรับงบฟื้นฟูน้ำท่วม 16 ต.          ลุงสุรินทร์ กรรมการที่ปรึกษาบอร์ด พอช. แนะชุมชน อ.เสนาใช้งบน้ำท่วมเป็นฐานสู่การกำหนดอนาคตแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเอง ก่อนทำบันทึกความร่วมมือรับงบประมาณ 16 ตำบลนายสุรินทร์ กิจนิตชีย์ กรรมการที่ปรึกษาบอร์ด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวในการประชุมพัฒนาโครงการและลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นที่ประสบภัยน้ำท่วมของอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเสนา ว่า “ ชุมชน อ.เสนาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันฯ จำนวน 16 ตำบล ซึ่งได้มีการพัฒนาโครงการแบบบูรณาการ มี           หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น พัฒนาสังคมฯ พัฒนา...
พ่อเมืองสิงห์บุรีหาแนวร่วมฟื้นฟู "ปลาแม่ลา" กลางบนขานรับเตรียมขยับยุทธศาสตร์คู่องค์กรชุมชน           ผวจ.สิงห์บุรี หาแนวร่วมผู้ประสบภัยน้ำท่วม 43 ตำบล เตรียมเสนองบฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่น เน้น รักษา “ ปลาแม่ลา” ให้อยู่คู่เมืองสิงห์ ก่อนร่วมเป็นสักขีพยานให้องค์กรชุมชนร่วมทำบันทึกความร่วมมือรับงบประมาณโครงการผู้ประสบอุทกภัย จ.สิงห์บุรี กับ พอช.         นายประภาส บุญยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยในงานประชุมผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อจัดทำบันทึกความร่วมมือรับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ว่า “ ที่ผ่าน         ม...
          ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอำเภอปายได้จัดพิธีสืบชะตาแม่น้ำปายตอนบนขึ้น ณ ริมแม่น้ำปาย บ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ 3 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำปาย เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำยวม เครือข่ายเสริมความเข้มแข็งชุมชนอำเภอปาย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด เจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอปาย และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจัดงานครั้งนี้กว่า 300 คน          นายศักดิ์ชัย เลิศมงคล ที่ปรึกษาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำปาย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากอุทกภัยในปี 2548 ที่ผ่านมาทำให้ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชุมชน ในเขตอำเภอปาย ปา...
ข่าว....พิธีลงนามความร่วมมือสร้างการยอมรับและรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน           เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคีพัฒนา 14 หน่วยงานได้จัดพิธีมอบใบประกาศการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน ให้กับองค์กรชุมชน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลคลองหลวงจำนวน 25 องค์กร และตำบลคลองห้า 16 องค์กร ณ ห้องประชุมใหญ่ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณะยอมรับสถานะความเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ตลอดจนดึงเอาศักยภาพ บทบาทขององค์กรชุมชน ในการเป็นกลไกพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป ระยะเวลาในการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนทั้ง 41 องค์กร มีระยะเวลา 2 ปี จนถึงวัน 22 กุมภาพันธ์ 2550           "การทำง...
          เมื่อวันที่ 11 -13 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา แกนนำภาคประชาชนทั่วประเทศจำนวน 67 คน ได้จัดสัมมนา “ คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาองค์กรชุมชน” ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาของขบวนชุมชนในระดับต่าง ๆ ที่ผ่านมา และนำมาออกแบบการขับเคลื่อนขบวนภาคประชาชนในระยะต่อไป อาจารย์สุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้แทนองค์กรชุมชนภาคกลางตอนบน กล่าว           นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า การที่ขบวนชุมชนได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ มิใช่เป็นการสัมมนาของ พอช. แต่ พอช. มีบทบาทในการหนุนเสริมเท่านั้น ซึ่งการสัมมนานี้จะเน้นที่การสร้างระบบจากข้างล่างขึ้นบน โดยมีคณะอนุกรรมการประสานงานฯ เป็นกลไกกลาง ซ...