playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          ตำบลโคกหม้อ เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มี 5 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 1 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านเกาะพยอม หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 4 บ้านเขาลูกช้าง และหมู่ที่ 5 บ้านหินกอง ในอดีตประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพี่น้องชาวลาวในกำแพงเมืองเวียงจันทน์ ได้อพยพตามสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่1)  ที่ได้ชนะศึกจากเวียงจันทน์  และพี่น้องชาวลาวนี้มีความเชี่ยวชาญในการย้อมผ้าด้วยครั่ง ได้มาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลโคกหม้อ  อำเภอทัพทัน  ซึ่งเดิมเป็นถิ่นฐานเก่าของชาวมอญ  ทำให้คนตำบลโคกหม้อได้ผสมผสานศิลปะของลาว มอญ  ไทยเข้าด้วยกัน  และสร้างสรรค์งานศิลปะที่สืบทอดกันมาเป็นเวลา  200 ปี         ...
วันนี้ (25 เม.ย.) เวลา 10.00 น. ที่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงผีขุดพัฒนา จำกัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  พลเอกสุรศักดิ์  ศรีศักดิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโครงการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงผีขุดพัฒนา จำกัด  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายในพื้นที่   พลเอกสุรศักดิ์  กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างมั่นคงและยั่งยืน  จึงมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศ...
                                                                 เรียบเรียงโดย จรรยา กลัดล้อม นักสื่อสารจัดการความรู้จังหวัดชัยนาท            เสียงกี่ทอผ้าดังกระทบกับเส้นด้าย     บ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนบ้านวังน้ำขาว  ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  กิจกรรมทอผ้าพบได้ทั่วไปในบริเวณบ้านวังน้ำขาว   คุณยายปอย จันทร์ศรี วัย 83 ปี พักจากงานทอผ้ามาหันมาเล่าประวัติศาสตร์สำคัญของตำบลวังตะเคียนให้ฟังว่า สมัยที่คุณยายวัยสาวอายุประมาณ 21 ปีนั้น....“เสียงเรือบิน บินวนบริเวณหมู่บ้านช่วงกลางค...
วันนี้ (25 เมษายน)  เวลา 9.00-12.00 น.  มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  ครั้งที่ 4/2562 ที่ห้องประชุมไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  โดยมีนายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันฯ คนใหม่  เป็นประธานในการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสถาบันฯ   ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน นายอัมพร  แก้วหนู  รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะเลขานุการการประชุม  กล่าวว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแต่งตั้งนายไมตรี  อินทุสุต  เป็นประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในวันที่ 26 มีนาคมเป็นต้นไป สำหรับการประช...
                                                     เรียบเรียงโดย จรรยา กลัดล้อม นักสื่อสารจัดการความรู้จังหวัดชัยนาท           พื้นที่ของหมู่บ้านห้วยกรด ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นที่ดอนมีลักษณะยาวจากเหนือจรดใต้ มีแม่น้ำไหลผ่านกลางของหมู่บ้าน เริ่มจากคลองส่งน้ำเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่รอบๆ เป็นที่ราบเหมาะกับการทำนา เขตพื้นที่อาศัยโดยรอบมีต้นตาลขึ้นหนาแน่น เป็นเกราะป้องกันทางธรรมชาติ ส่งสัญญาณเตือนอันตรายกรณีมีลมพายุหรือฝนฟ้าคะนอง             ของดีของเด่นในตำบลห้วยกรด เมื่...
วัดหลักสี่  เขตหลักสี่ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดเวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจ การก่อสร้างเขื่อนและอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม  พร้อมแก้ปัญหาชุมชนก่อสร้างบ้านรุกล้ำริมคลอง พัฒนาคลองเปรมประชากร      โดย กทม.เตรียมก่อสร้างเขื่อนและอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม  ด้านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เตรียมแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชน  39 ชุมชนริมคลอง  รวม 6,386 ครัวเรือน  และกรมธนารักษ์พร้อมให้เช่าที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย ล่าสุด ( 23เมษายน62)  เวลา 17.00-20.00  น. วัดหลักสี่  เขตหลักสี่ มีการจัดประชุมชาวชุมชนในเขตหลักสี่ จำนวน  14  ชุมชน  ที่ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ริมคลองเปรมประชากร  เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคลองเปรมฯ  ...
วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางอร่ามศรี จันทร์สุขศรี จัดเวทีบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ซึ่งมี ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี เป็นผู้แทน และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายไพบูลย์ จิรธานันท์  ในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน ระบบบริหารจัดการที่ดี การจัดระบบข้อมูล สร้างองค์ความรู้ และสื่อสารงานพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชนอย่างเป็นระบบ บูรณาการร่วมหลายฝ่าย           การทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นความคืบหน้าของความร่วมมือ ในการยกระดับการขับเคลื่อนงานร่วมเพื่อให้เกิดรูปธร...
วันนี้ (23 เมษายน) พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  และคณะผู้บริหารกระทรวง พม.ได้เดินทางมาประชุมที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)  ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีนายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการ  และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 1.การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 1.1 ตำบลรูปธรรมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การพึ่งพาตนเอง  เป้าหมาย 510 ตำบล   ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 172 ตำบล  1.2 การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดบูรณาการสู่แผนหน่วยงานห...