playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้นำภาคกลางและตะวันตก ได้สร้างแรงกระเพื่อมอีกครั้งในการจัดเวทีพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก โซนทะเล (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนตำบลที่มีฐานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลละ 5 คน รวม 43 คน  ตัวแทนจากขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด 6 คน  คณะทำงานพัฒนาศักยภาพ  9 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ พอช. 10 คน หน่วยงานท้องถิ่น 5 คน  และตัวแทนพื้นที่เรียนรู้ 13 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 86 คน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  จุดประกายแนวคิดและแรงบันดาลใจของผู้นำและกลับไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง  เน้นการแลกเปลี่ยนการพัฒนาในพื้นที่จริง บนฐานการทำงานจริง  ด้วยการเติม...
ชุมชนพหลโยธิน 32 / พลโทสรรเสริญ  แก้วกำเนิด รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  เป็นประธานยกเสาเอกบ้านประชารัฐริมคลองเพิ่มอีก 1 ชุมชน 78 ครัวเรือน  ขณะที่นักวิชาการออกแบบพัฒนาพื้นที่ริมคลองระบุจะพัฒนาคลองลาดพร้าวให้เหมือนเมืองอัมสเตอร์ดัม  ทำให้ชาวบ้านริมคลองมีรายได้จากการท่องเที่ยว  เผยความคืบหน้าสร้างบ้านริมคลองเสร็จแล้ว 1,223 ครัวเรือนใน 29 ชุมชน  ด้านชาวชุมชนร่วมมิตรฯ เขตดอนเมืองยื่นหนังสือให้รัฐบาลแก้ปัญหากลุ่มค้านโครงการทำให้สร้างบ้านไม่ได้  ส่วนแกนนำคัดค้านโครงการโดนแจ้งความดำเนินคดีแล้ว  73 ราย วันนี้ (22 มิถุนายน) เวลา  10.00  ที่ชุมชนพหลโยธิน 32  ริมคลองลาดพร้าว  เขตจตุจักร  มีพิธียกเสาเอกบ้านประชารัฐริมคลอง  โดยมีพลโทสรรเสริญ  แก้วกำเนิด  รักษาการอธิบด...
เชียงใหม่/ พลเอกอนันตพร  รมว.พม.เปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่  รองรับได้ 50 คน  มีการจัดระเบียบการเข้าพัก  มีการฝึกอาชีพต่างๆ  เพื่อให้คนไร้บ้านมีอาชีพ  มีรายได้  มีการออมทรัพย์เป็นทุนสร้างชีวิตใหม่ ถือเป็นศูนย์ตั้งหลักชีวิต  เพื่อให้คนไร้บ้านสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือสร้างครอบครัวใหม่ได้  โดยไม่เป็นภาระแก่สังคม  และเตรียมสร้างอีก 2 แห่งที่ขอนแก่นและกรุงเทพฯ ใช้งบประมาณทั้งหมด 118  ล้านบาท ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม  โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย   ผู้ด้อยโอกาส  โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12  มกราคม  2559  เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ...
สืบเนื่องจาก  ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีการหารือร่วมกันมาแล้ว 4 ครั้ง  วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เขาใหญ่ รวมถึงหน่วยงานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พอช.ฯลฯ โดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นหน่วยขับเคลื่อนหลัก ตามภารกิจส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี  นครนายก ปราจีนบุรี และนครราชสีมา รวม 25 ตำบล มีการยก(ร่าง)แผนงานจัดทำยุทธศาสตร์ ปี 2561 “เรา ใหญ่ กว่า เขา” โดยใช้ DATA Tour   และพัฒ...
เมื่อเร็วๆนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองหัวหินผ่านการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการให้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และภาคประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนารถไฟรางคู่ พร้อมทั้งหาแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบร่วมกัน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน พมจ.    นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ปลัดอำเภอ พอช. ผู้แทนการรถไฟฯ บริษัทเอกชนที่ร่วมดำเนินการ และตัวแทนผู้เดือดร้อนในพื้นที่เข้าร่วมประมาณ 150 คน นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หัวหินมีการพัฒนาตามนโยบายรัฐ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ การพัฒนารถไฟรางคู่ และการพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัย การจัดเวทีในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตรหมายสำคัญในการที่คนหัวหินจะหาแนวทาง ทิศทาง และว...
            หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ  10 กว่าปีก่อน   ชาวบ้านแม่ยางหลวง  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่  ต่างรู้สึกหวาดหวั่นทุกครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน  เนื่องจากพวกเขาเคยประสบกับภัยจากน้ำป่าที่พัดพาเอาดินโคลนและต้นไม้ใหญ่ถล่มเข้าใส่หมู่บ้านมาแล้วหลายครั้ง             ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ำซาก  แม้จะไม่ทำให้มีผู้เสียชีวิต  แต่ก็ทำลายน้ำพักน้ำแรงที่ชาวบ้านเก็บสะสมเอาไว้เกือบทั้งชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน   ข้าวของเครื่องใช้  ยุ้งข้าว   สัตว์เลี้ยง  และทรัพย์สินต่างๆ ทำให้ชาวบ้านแม่ยางหลวงส่วนหนึ่งต้องอพยพครอบครัวขึ้นมาอยู่บนสันดอย ‘ม่อนบ่อเฮ...
วันนี้ 22 มิถุนายน 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สวัสดิการชุมชน ตำบลดอนแร่ พร้อมคณะผู้บริหาร โดยมี นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก พร้อมเจ้าหน้าที่ , ส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมเครือข่าย             รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางถึง วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีรองนายกรัฐมนตรี นมัสการเจ้าอาวาสวัดนาหนอง ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดนาหนอง  โดยมีนายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ (นายวิรัช แก้วใส) กล่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /   พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รมว.พม.เยี่ยม พอช. และมอบนโยบาย  ย้ำต้องทำงานให้ได้ตามปรัชญาองค์กร คือ  “ทำอย่างไรให้ประชาชนเกิดพลัง  ขณะที่ ผอ.พอช.เสนอประเด็นหารือให้กระทรวง พม.ช่วยเจรจาขอใช้ที่ดินรัฐจากหน่วยงานเจ้าของที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจน  รวมทั้งการเสนอร่าง พ.ร.บ.สวัสดิการชุมชน  แก้ไข พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน  ฯลฯ เพื่อให้กระทรวงช่วยผลักดัน วันที่  14 มิถุนายน   เวลา 9.30  น.  พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  และคณะ  ได้เดินทางมาที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  ถนนนวมินทร์   เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  เพื่อ...