playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ในพื้นที่  ประมาณ 95,931ไร่ ของตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จากน้ำธรรมชาติ  เนื่องจากไม่มีระบบชลประทาน มีประวัติความเป็นมาเดิมทีอยู่ในเขตการปกครองของตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน ต่อมาปี 2490 ได้มีการแบ่งเขตตำบลเพิ่มเติม เป็นตำบลหนองโรง มีหมู่บ้านเพียง 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสะพาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองโรง หมู่ที่ 3 บ้านหลุมหิน   และสาเหตุที่ชื่อว่าตำบลหนองโรง ก็เพราะว่ามีการแต่งตั้งกำนันชื่อนายนาด  วิเศษสิงห์  ซึ่งเป็นคนบ้านหนองโรง หมู่ที่ 2 เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสามหมู่บ้าน เมื่อแยกตำบลจึงตั้งชื่อว่า “ตำบลหนองโรง”  ตามชื่อหมู่บ้านที่กำนันอาศัยอยู่  นอกจากนี้ตำบลหนองโรงยังเป็นตำบลในประวัติศาสตร์อีกตำบลหนึ่ง มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันว่า เป็นตำ...
สุรินทร์/ พอช.ร่วมกับขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นแห่งสุดท้าย  ด้าน ผวจ.สุรินทร์มอบบ้านมั่นคงให้ชาวบ้าน 169 หลัง  และเตรียมขยายผลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินทั้งจังหวัด ตลอดช่วงเดือนตุลาคมนี้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ (องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก  เพื่อให้นานาประเทศตระหนักถึงปัญหาเรื่องการขาดแคลนที่อยู่อาศัยและหาทางแก้ไขปัญหา)  ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ  เช่น  เชียงใหม่  อุตรดิตถ์  นครสวรรค์  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  ตราด  สตูล  กรุงเทพฯ  และสุรินทร์   โดยในจ...
ม.ธรรมศาสตร์/ เครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศร่วมจัดงาน “มหกรรมที่ดินคือชีวิต  ฝ่าวิกฤตที่ดินไทย”  นำเสนอข้อมูลปัญหาวิกฤตที่ดินไทยให้สังคมรับรู้  และเสนอทางออกด้านนโยบาย  เผยที่ดินส่วนใหญ่ในประเทศไทย 80 %  อยู่ในมือของกลุ่มคนเพียง 20 %  และประมาณ 70 % ปล่อยที่ดินให้รกร้างเพื่อรอเก็งกำไรทำให้สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 127,384  ล้านบาทต่อปี  ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีที่ดินไม่เกิน 5 ไร่  ทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ  ความยากจน   ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน  เครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมที่ดินคือชีวิต  ฝ่าวิกฤตที่ดินไทย” ที่หอประชุมเล็ก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์   โดยมีประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น  เกษต...
ปราจีนบุรี : ‘กอบศักดิ์  ภูตระกูล’  รมต.สำนักนายกฯ เยี่ยมชุมชนต้นแบบ ‘ตำบลดงขี้เหล็ก’ จ.ปราจีนบุรี  จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์มีเงินกว่า 103 ล้านบาท  นำเงินไปช่วยสมาชิกไถ่ถอนโฉนด  ปลดหนี้  ซื้อที่ดินสร้างบ้านให้ผู้เดือดร้อน  โดย รมต.กอบศักดิ์เป็นประธานมอบบ้านมั่นคงให้ชาวบ้าน 47 หลัง  เผยผลักดัน พ.ร.บ.สถาบันการเงินชุมชนเพื่อปลดล็อคให้กลุ่มองค์กรการเงินของชาวบ้านมีสถานะเป็นนิติบุคคลและถูกกฎหมาย  นอกจากนี้ยังร่าง พ.ร.บ.ต่างๆ เช่น  ป่าชุมชน  ธนาคารป่าไม้  ฯลฯ  เตรียมเสนอ สนช.พิจารณาให้ทันรัฐบาลชุดนี้  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ วันนี้ (27 ตุลาคม 2561)  ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเยี่ยมชมชุมชนต้นแ...
เมื่อวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักบริหารกองทุนและสินเชื่อร่วมกับสำนักทรัพยากรบุคคล ร่วมจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านสินเชื่อ เพื่อการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พอช. ณ ห้องไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)           นายธนัช  นฤพรพงศ์  ผู้ช่วยผูุ้อำนวยการ  เป็นประธานกล่าวเปิดเวทีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด้านสินเชื่อเพื่อการพัฒนา โดยเล่าที่มาที่ไปของพัฒนาการกองทุนสินเชื่อสถาบัน ที่มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 ภายใต้สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง สังกัดการเคหะแห่งชาติ จนมาจัดตั้งเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในปี 2543  และดำเนินการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการอบรมนี้เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการบริหารจัดการสินเชื่อ (การเสนออนุ...
  ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคมนี้   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  หรือ ‘พอช.’ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่ดำเนินงานมาครบ 18 ปี  โดยมีกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลทางพุทธศาสนา  การสวดดุอาอ์ขอพรต่อพระเจ้าตามหลักศาสนาอิสลาม  การไหว้ศาลพระพรหมเจ้าที่  การเสวนา “เหลียวหลัง  แลหน้า  18 ปี พอช.”  โดยมีผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศ  คณะกรรมการสถาบันฯ  อดีตผู้บริหารสถาบันฯ ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายสุทธิ  จันทรวงษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  และเจ้าหน้าที่ พอช.เข้าร่วมประมาณ 200 คน นายสมพร  ใช้บางยาง  ประธานกรรมการสถาบันฯ กล่าวว่า  ระยะเวลา 18 ปี  หากเป็นช่วงวัยรุ่นก็จ...
พอช./รองปลัด พม.ร่วมงานสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดภาคกลางและตะวันตก 16 จังหวัด  โดยใช้แผนงานเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  มีคณะทำงานระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัดเป็นประธาน  ใช้หลักการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด  ยึดประชาชนที่เดือดร้อนเป็นตัวตั้ง  กำหนดส่งแผนงานพร้อมกันทั่วประเทศภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้กระทรวง พม.นำไปบรรจุเป็นแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20   ปี วันนี้ (8   พ.ย.2561) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง ‘การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด 16 จังหวัดภาคกลางและตะวันตก  ที่ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม   โดยมีนายอภิชาติ  อภิชาตบุตร  รองปลัดกระทรวงการพัฒน...
จ.สระแก้ว/ สานพลัง พม. และหน่วยงานภาคีแก้ไขปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินใน จ.สระแก้ว  มอบที่ดินนิคมสร้างตนเอง  100  ไร่ให้ประชาชน  79 ครอบครัว  เพื่ออยู่อาศัยและทำกิน  เตรียมขยายผลที่ดินนิคมฯ ทั่วประเทศ  และนำที่ดิน ส.ป.ก.ที่ยึดคืนจากผู้ครอบครองที่ไม่ถูกต้องในจังหวัดกว่า 3,000 ไร่  นำมาจัดสรรให้ประชาชนที่ขาดแคลนที่ดินทำกินครอบครัวละ 6 ไร่  โดย พอช.สนับสนุนงบสร้างบ้านและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวละ 72,000 บาท  ด้าน ผช.รมต.พม.เผยจะนำเรื่องที่ดินของหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช้ประโยชน์มาให้ประชาชนได้ทำกินเสนอเข้าคณะกรรมการจัดการที่ดินแห่งชาติเพื่อพิจารณาเดือนหน้า วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี  องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World  Habitat  Day’  มีเป้าหมายเ...