playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ริมคลองบางซื่อ/ ประธานบอร์ด พอช. ร่วมงาน “รื้อบ้าน สร้างเรือน คืนเขื่อน ให้สายคลอง” ที่ชุมชนริมคลองบางซื่อ  เขตห้วยขวาง  ประเดิมรื้อบ้าน 10 หลังแรกจากทั้งหมด 49 หลัง  จากนั้นจะสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้  และเตรียมรื้อ-สร้างบ้านใหม่อีก 3 ชุมชนริมคลองบางซื่อ  รวมทั้งหมด 422 หลัง  ขณะที่การรื้อย้าย-สร้างบ้านใหม่ทั้งหมด 50 ชุมชน  รวม 7,069 หลัง  ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 32 ชุมชน  สร้างบ้านเสร็จแล้ว 2,068  หลัง                      ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ  โดยให้ กทม.ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการระบายน้ำในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ ระยะทางทั้งหมด (ทั้ง 2 ฝั่ง...
การแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ทว่าการที่ท้องถิ่นและแกนนำตำบลลงมาร่วมกันทำงาน สร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ และกำหนดทิศทางการช่วยเหลือในพื้นที่ของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามก็สามารถที่จะเข้าถึงโอกาสในการจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งสิ้น ดังคำที่ว่า “…การเป็นผู้นำต้องมีจิตสาธารณะ เทศบาลของเราแบ่งหน้าที่การทำงาน ผมเป็นคนหางบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนในพื้นที่ จึงทำให้เรามีโอกาสเข้ามาร่วมในโครงการนี้ เรามองเห็นโอกาสของชาวบ้านที่จะได้รับประโยชน์ สิ่งสำคัญเราต้องทำความเข้าใจกับชุมชนก่อน…” ซึ่งเป็นคำพูดของ เชิด แสงจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ดังนั้นทีมวิชาการถอดบทเรียนขออนุญาตนำคำพูดของท่านมาเปิดหัวเรื่องเล่าและบทเรียนในพื้นที่ค...
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ /  9 หน่วยงานร่วมลงนามสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ  ในพื้นที่เขตเทศบาล 70 เทศบาล 44 จังหวัด  เพื่อนำมาจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและการจัดการความรู้สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน เริ่มสำรวจข้อมูลเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้  ขณะที่งานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาฯ ระบุ  คนไร้บ้านจะมีอายุสั้นกว่าคนทั่วไป  มีปัญหาสุขภาพจากสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิต   วันนี้ (1 เมษายน) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  กรุงเทพฯ  มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 9 องค์กร  ในการสำรวจข้อมูลประชากรคนไร้บ้าน  เพื่อนำมาจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและการจัดการความรู้  สำหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านอ...
บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆของจังหวัดบุรีรัมย์ มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ เป็นพื้นที่ ที่มีป่าทึบเมื่อประมาณ 150 ปี มีต้นไม้ชื่อว่าต้นสนวน มีนายดำ เป็นชาวร้อยเอ็ดเข้ามาตั้งรกราก ปัจจุบัน บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช มีภาษาพื้นถิ่นเขมรดำรงชีวิตเรียบง่าย มีความสามัคคีปรองดอง ชอบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ นายบุญทิพย์ กะรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านสนวนนอก เล่าว่า เมื่อก่อนมีแต่ออกไปศึกษาดูงานจากที่อื่นๆ และเห็นว่าที่นั่นก็เหมือนๆกับของเรา ทำไมไม่ลองตั้งต้นที่บ้านตนเองดู โดยแนวคิดนี้มีมาตั้งแต่ปี 2544 สะสม เพาะบ่มความรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ที่จะเน้นให้พี่น้องพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน แม้จะลองถูกลองผิดมาหลายๆครั้งจนในที่สุดก็มาประสบผลสำเร็จขึ้นเมื่อปี 255...
วันที่ทีมงานเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมีเป้าหมายปลายทาง คือ ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พายุลมและฝนที่กำลังกระหน่ำอย่างไม่หยุดยั้งในช่วงนั้น ทำให้พวกเราหวั่นวิตกต่อการเดินทางมาร่วมพูดคุยกับพวกเราซึ่งมีนัดหมายในเช้าวันรุ่งขึ้นยิ่งนัก ในเช้าวันถัดมาอากาศยังมืดครึ้มและฝนยังลงเม็ดอยู่ปรอย ๆ แต่เมื่อเวลานัดหมายมาถึงทำให้พวกเราใจชื้นขึ้นมาได้ก็ด้วยเพราะมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านบางส่วนเริ่มทยอยมา และในระหว่างที่เรารอ การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการมากนักร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านบางส่วนทำให้ทราบว่าพื้นที่ตำบลหนองคูมีจำนวน 7 หมู่บ้าน ประชากรบางส่วนไม่มีที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนแต่เป็นเพียงส่วนน้อย เช่น บางครัวเรือนในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ส่วนใหญ่มีสภาพบ้านเรือนที่ไม่มั่นคง/ถาวรอยู่เป็นจำนวนมากที่สุด จำนวนเฉลี่ย 15 - 20 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน ...
ตำบลคำสร้างเที่ยง  เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลสำราญ  อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  และต่อมาได้แยกอำเภอเป็นอำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  ในปี  พ.ศ.  2538 ตำบลคำสร้างเที่ยง  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสามชัย  มีหมู่บ้านในเขตปกครอง 7 หมู่บ้าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามชัย  3  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  82  กิโลเมตร  มีพื้นที่  104  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปสภาพพื้นที่ทางกายภาพ  เป็นที่ราบสูงประกอบกับพื้นที่บางส่วนเป็นที่ลุ่มน้ำติดกับเขื่อนลำปาว  พื้นที่ในเขตตำบลคำสร้างเที่ยง  แบ่งเป็น  3  ลักษณะคือ  1. เป็นดินทรายไม่ค่อยอุ้มน้ำ  2. เป็นดินป่าเดิมค่อนข้างอุดมมบูรณ์  3. เป็นพื้นที่ลุ่มน้...
แสงอาทิตย์ยามบ่ายคล้อย สะท้อนผิวน้ำระยิบระยับจับต้องดวงตาผู้คนที่อยู่ริมบ่อน้ำพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเขื่อง บางคนบ้างนั่ง บ้างยืน บ้างเดินวนไปวนมา หาข้ออ้างมากลบเกลื่อนความสงสัยข้องใจของตนเองไปต่าง ๆ นา ๆ  บ้างสนทนากันทั้งคิดอยู่ในใจและพูดออกอากาศ “มื้อนี่เพิ่นสิมาเฮ็ดหยัง” “เพิ่นเป็นครูบาอาจารย์มากจากส่วนกลางพุ่นเด้เนาะ” “เพิ่นบอกว่าเพิ่นสิออกมาถอดบทเรียนความรู้ทางวิชาการ การทำงานของเฮาพุ่นหนะ” เสียงบ่นพึมพำพร้อมความสงสัยปะปนความกังวลใจที่ส่งผ่านความรู้สึกมายังสีหน้าและแววตาของกลุ่มคนทั้งหมด และในที่สุดบุคคลทั้งสองกลุ่มก็ได้เผชิญหน้ากัน พร้อมกับรอยยิ้มทักทายแต่ยังแฝงไปด้วยความกังวลใจอยู่บ้างของคนกลุ่มแรก เมื่อคนแรกกล่าวขึ้นโดยไม่รังเลใจ ทำให้คนรับข้อมูลก็ตอบรับโดยไม่รังเลใจเช่นเดียวกัน เกิดการสนทนาประมาณสองถึงสามประโยค แล้วการสนทน...
                                                                              เรียบเรียงโดยสภาองค์กรชุมชนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา นาแปลงใหญ่ เป็นแนวทางการยกระดับให้เกษตรกรมีการเพิ่มรายได้ให้กับชาวนา มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้ขับเคลื่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าวของชาวนา เน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว ซึ่งใช้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการผลิตและการตลาดไปพร้อมๆ กัน รวมถึงสนับสนุนการวางแผนการผลิตและปัจจัยที่จำเป็น ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการ...