playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เมื่อวานนี้ (21 พ.ย. 60) เครือช่ายสลัม 4 ภาค ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน ) หรือ พอช. และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง ร่วมกันจัดงานมอบแก่บ้านผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสภายใต้โครงการ “เปลี่ยนฮ้าง แปลงเฮือน” ให้กับนางสาววิภา หนูเงิน และนางจันจิภา ทองชนะ ณ โครงการบ้านมั่นคงชุมชนหนองยวน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และขบวนชุมชนกว่า 100 คน           นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าของบ้านทั้งสองหลัง รวมถึงให้แนวคิดในการสร้างบ้านของคนจนว่า หลักการสำคัญ คือ สร้างบ้านตามกำลังความสามารถ ให้เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้ก็เพียงพอ และอย...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน-กรุงเทพฯ/ ผอ.พอช.ชี้แจงกรณี ‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง บก.ปปป. โครงการบ้านมั่นคงขัดคำสั่ง คสช. และสร้างบ้านไม่ผ่านความเห็นชอบของ สผ.  ยืนยันทำรายงานมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่ง สผ.ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 และผ่านความเห็นชอบตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว  ชี้โครงการบ้านมั่นคงทำตามนโยบายรัฐบาล   เพื่อแก้ไขชุมชนบุกรุกริมคลองและเพื่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ของ กทม. ตามที่นายศรีสุวรรณ  จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในฐานะที่ปรึกษาชาวชุมชนริมคลอง  นำชาวบ้านเข้าร้องเรียนต่อกองบังคับการการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.)  กล่าวหาว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าว 15 ชุมชน  โดยไม่ผ่านควา...
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายสุชิน  เอี่ยมอินทร์ ประธานสมาคมคนไร้บ้าน  พร้อมกับตัวแทนกลุ่มคนไร้บ้าน  ได้เข้าพบพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ  เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางกระทรวง พม.  ได้ผลักดันการดำเนินการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะคนไร้บ้านให้มีชีวิตที่ดีขึ้น  จากการสำรวจข้อมูลของเครือข่ายคนไร้บ้านพบว่า  ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีคนไร้บ้านไม่ต่ำกว่า 1,000 คน  ส่วนในต่างจังหวัดคาดว่าจะมีคนไร้บ้านประมาณ 10,000 คน  โดยเฉพาะในเมืองใหญ่  คนไร้บ้านเหล่านี้มีความเป็นมาแตกต่างกัน เช่น  ทะเลาะกับครอบครัว เจ็บป่วยไม่มีคนดูแล  ชอบชีวิตอิสระ  ไม่มีงานทำ&nbs...
สุพรรณบุรี/วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานที่ประชุมการประชุมและรับฟังข้อเสนอของชุมชน ในการประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมจากสภาองค์กรชุมชน 114 ตำบล และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งตัวแทนหน่วยงานภาคีสนับสนุน รวม 180 คนโดยที่ประชุมระดับจังหวัดได้นำเสนอข้อเสนอที่ได้รวบรวมความคิดเห็นจากพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรับไปดำเนินการในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน รวม 4 ข้อ (1) ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) การจัดการพลังงาน (3) การจัดการเศรษฐกิจและทุนชุมชน (4) ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด 1) บูรณาการทำงานกันอย่างเป็นรูปธรรม จะทำให้การประสานงาน การเสนอแนะปัญหาเพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของปร...
  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีการจัดเวทียุทธศาสตร์ประชาสังคมขับเคลื่อนสวัสดิการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมบลิสตัน กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ตัวแทน 5 ได้แก่เครือข่ายสวัสดิการชุมชน  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายสลัม 4ภาค เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักสุขภาพ  รวมจำนวน 60คน  โดยนายอัมพร  แก้วหนู  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้แนะนำองค์กร เป้าหมายการสนับสนุนเวที ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวว่า  “ SDGsมีความน่าสนใจ ตรงที่คนทั้งโลกร่วมกันคิด เพื่อคุณภาพที่ดีทุกมิติ  SDGsสำคัญอยู่ที่ระดับปฏิบัติการ  ควรทำ SDGsระดับตำบลและตั้งเป้าหมาย 20 ปี นำสู่ปฏิบัตการให้บรรลุเป้าหมายน...
นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าว ในงานมหกรรมสู่ทศวรรษใหม่ “โนวเจีย เมียนเซาะ” กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดน้ำราชมงคล ม.เทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผอ.พอช. ชี้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี ภายในปี 2579 คนไทยทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัย เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย พอช.ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี 2561 มีเป้าหมายที่จะดำเนินการ โครงการบ้านพอเพียงชนบท 15,000 ครัวเรือน โครงการบ้านมั่นคง 6,700 ครัวเรือน ในกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว 7,000 ครัวเรือน ชุมชนริมเจ้าพระยา 400 ครัวเรือน รวมถึงที่ปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒ...
พังงา/ ชาวเล  มอแกน  มอแกลน  และอูรักลาโว้ย  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดงาน ‘รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 8’ ที่บ้านทับตะวัน  อ.บางม่วง  จ.พังงา  เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 7 ข้อ  เผยชาวเลยังเผชิญปัญหาต่างๆ  โดยเฉพาะการขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  ถูกนายทุนขับไล่ออกจากที่ดินที่เคยอยู่อาศัยมานานนับร้อยปี  อุทยานฯ ห้ามเข้าไปทำประมงพื้นบ้าน  บางส่วนยังไร้สัญชาติ  ไม่ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล  ฯลฯ  ระดมความเห็นชาวเลเพื่อร่าง พ.ร.บ.เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อแก้ไขปัญหา  โดยจะผลักดันเข้าสู่สภานิติบัญญัติฯ ภายในปี 2561 ชาวเลในประเทศไทยมี 3 กลุ่ม  คือ  ชาวมอแกน  มอแกลน  และอูรักลาโว้ย  รวมประมาณ  13,000 คน  อาศัยอยู่ร...
12 พฤศจิกายน 2560 การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 136 ตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาคี เข้าร่วมประมาณ 150 คน ซึ่งนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ พอช. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครั้งนี้ ประธานที่ประชุม อ.สังคม เจริญทรัพย์ ดำเนินการประชุม เริ่มจากเรื่องแจ้งเพื่อทราบ การรายงานผลการดำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนสุรินทร์ การคัดสรรคณะอนุกรรมการภาคอีสาน กลไกการบริหาร แนวทางการขับเคลื่อนอีสานหนึ่งเดียว ให้ที่ประชุมได้รับทราบ นายวิชัย นะสุวรรณโน ผช.ผอ.พอช.ภาคอีสาน กล่าวให้ที่ประชุมทราบถึงทิศทางการเคลื่อนสภาฯปี 2561 ที่จะมุ่ง 1) การจัดตั้งสภาฯให้ครบทุกตำบลภายใน 2 ปี เพื่อให้เป็นพื้นกลางในการแก้ปัญหา 2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสภาฯ เพราะมีแต่ปริมาณไม่...