playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สุรินทร์/ 12 พฤศจิกายน 2560 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, ประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข, ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สุรินทร์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดงานมหกรรมขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560 สู่ทศวรรษใหม่ “โนวเจีย เมียนเซาะ” กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด เพื่อสานพลังเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน สร้างพื้นที่กลางในการเรียนรู้ และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเสนอต่อหน่วยงานและองค์กรภาคี ณ ตลาดน้ำราชมงคล ม.เทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากสภาองค์กรชุมชน 120 ตำบล 17 อำเภอ ประมาณ 700 คน ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดประชุมสามัญสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสุรินทร์, การเสวนา “บูรณาการภาคี” “ทิศทา...
ถนนราชดำเนิน/ เครือข่ายสลัม 4 ภาคชี้ผลกระทบที่อยู่อาศัยคนจนทั้งในเมืองและชนบท  ยื่น 5 เสนอ ให้รัฐบาลสนับสนุนที่ดินของรัฐนำมาแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนมือง เช่น ที่ดินสาธารณะ  ที่ดินการรถไฟฯ  ที่ดินการท่าเรือ  นำมาแบ่งปันให้ชุมชนได้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคงระยะยาว  ให้สนับสนุนงบประมาณ   และกระบวนการในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายโครงการบ้านมั่นคงที่ชุมชนมีส่วนร่วม  ขณะที่ปลัดกระทรวง พม.และ ผอ.พอช.ออกมาพบผู้ชุมนุมพร้อมนัดหมายประชุมกับตัวแทนสลัม 4 ภาคเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยต่อไป สหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World Habitat Day’  เริ่มขึ้นในปี  2532  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงส...
เขตหลักสี่ / วันนี้ (10 พ.ย.2560) เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 10 คน พร้อมด้วยพี่น้องขบวนองค์กรชุมชน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 'เราทำความดี  ด้วยหัวใจ' ที่จัดขึ้นโดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา  โดยมีข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ  และประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 900 คน  เช่น  กองทัพบก  กองทัพอากาศ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สน.ทุ่งสองห้อง)  สำนักงานเขตหลักสี่  สำนักการระบายน้ำ กทม.  สำนักงานการโยธา การประปานครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง  กรมที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  การเคะแห่งชาติ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่  ฯลฯ  กิจกรรมจิตอาสาเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 9.00 น. ณ  จุดรวมพลโรงเรียนวัดหลักสี่  เ...
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีการจัดเวทีการทบทวนและพัฒนาศักยภาพขบวนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่พอช. รวมจำนวน 30 คน นายธนชัย  อาจหาญ  ผู้จัดการสำนักเชื่อมโยงขบวนชุมชนและภาคี ได้นำเสนอภาพรวมการพัฒนาขบวนสวัสดิการชุมชนที่สำคัญ ณ ปัจจุบันสถานการณ์เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน มีหลายหน่วยงานในระดับนโยบายเป็นที่รับรู้ เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนดำเนินการตามเจตนารมย์ “ให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี” และมีความพร้อมในการเชื่อมโยงงานกับหน่วยงานต่างๆ  นำมาสู่เรื่องการสอบทานกองทุนสวัสดิการ  เพื่อให้เห็นพื้นที่รูปธรรมที่ดีของกองทุนต่างๆ ในจังหวัด การตรวจเช็คความซ้ำซ้อนของกองทุน และแผ...
ภาคประชาสังคมภาคอีสาน เสนอการปฏิรูปทรัพยากรฯ ต้องกระจายอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนกำหนดการใช้ฐานทรัพยากร อย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดูแล เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน และต้องปฏิรูประบบราชการอย่างเร่งด่วน ขอนแก่น/ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรง...
วันนี้เวลา 10.30 น.พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้เดินทางมาที่ตำบลบ้านคลัง  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา   เพื่อเยี่ยมและให้กำลังประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม  โดยมีนายเรวัต  ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ  มีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ  500 คน  พล.ต.อ.อดุลย์  กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม  โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 49,371 ครัวเรือน  ซึ่งตนได้สั่งการให้...
พอช. ร่วมกับเครือข่ายคนไร้บ้าน จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือช่างคนไร้บ้านจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถาปนิก วิศวกร พอช. และทีมช่างอาสาจากโครงการบ้านมั่นคง ภาคกลาง ตะวันตก และอีสาน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน วันนี้ (8 พ.ย. 2560) วันแรกของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมช่างในการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฝึกอบรมด้านอาชีพให้กลุ่มคนไร้บ้านในการเป็นช่างฝีมือที่มีคุณภาพและมีอาชีพที่มั่นคงผ่านการปฏิบัติในพื้นที่จริง รวมถึงวางแผนและออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกันของทีมช่างอาสาจากภาคต่างๆ และกลุ่มคนไร้บ้าน ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อให้งานก่อสร้างศูน...
พอช. : วันที่ 3 พ.ย. 2560 คณะกรรมการสถาบันฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พอช. ตามคำสั่งคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ 13/2560 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2560 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 วาระ(4 ปี) ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2560 - 2 พ.ย. 2564 ...