playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันนี้ (21 ก.พ. 2561)พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย พลโท วิบูลย์ ขยันกิจ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ ผช.รมว.ประจำพม.ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงน้ำดื่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม , ร้านกาแฟชุมชน, Banana solution การทำเกษตรอินทรีย์แบบกล้วยๆ และสุดท้ายได้เยี่ยมชม พูดคุยกับโรงเรียนผู้สูงอายุ นางเสาวนิต โกสุมา ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม เล่าว่า ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีสมาชิกครอบคลุม 11 หมู่บ้าน โดยมีสมาชิกเริ่มต้น จำนวน 397 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 1,523 คน ค...
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการนำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ในหน่วยงานตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา  เพื่อลดภาระงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้นำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ  โดยในปีงบประมาณ 2560  สถาบันฯ เริ่มดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระยะที่ 1 ที่บริเวณหลังคาอาคารสำนักอำนวยการกลาง  โดยมีบริษัทแปลน   เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ออกแบบระบบ  และบริษัทเกรท  เอนเนอร์ยี่  พาวเวอร์   จำกัด  เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบ  เริ่มผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2560  สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในอัตราสูงสุด 30.24 กิโลวัตต์ ล่าสุดวันนี้ (13 ก.พ.) เวลา  9.30 น.  ได้มีพิธีเปิดการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงา...
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ที่บ้านห้วยหาน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน 5 ตำบล จำนวนกว่า 150 คน ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น อ.เทิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ร่วมกับคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย เปิดเวทีกลางในการเสวนาเพื่อหาความร่วมมือในการสร้าง "วิถีชีวิตมั่นคง เศรษฐกิจชุมชนมั่งคั่ง ทรัพยากรป่าไม้ยั่งยืน บนฐานการมีส่วนร่วม” กรณีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เป็นการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับ การขยายเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) และการสำรวจพื้นที่ป่า เพื่อเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติฯ ประมาณ 200,000 ไร่ ซึ่งมีประเด็นข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คือ  - ทำอย่างไรให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นจริง ระหว่างป่าไม้ ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง - ถ้าคนไปทำกินในเขตพื้นที่ป่า ซึ่งเป็...
  วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ มีการประชุมเรื่อง “แนวทางการจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ” โดยมีวิทยากรจากสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ มีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง จำนวน 20 คน และนายธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช.เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งที่ 9/2560เรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง...
เขตดอนเมือง/ ‘พลเอกสรุศักดิ์’ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธียกเสาเอกสร้างบ้านประชารัฐริมคลอง ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา เฟสแรกจำนวน 39 หลัง โดย พอช.ให้สินเชื่อสร้างบ้าน 10.8 ล้านบาทใช้เวลาสร้าง 6-8 เดือน ก่อนขยับสร้างในเฟสต่อไป   ขณะที่บ้านประชารัฐในคลองลาดพร้าวสร้างไปแล้ว 18 ชุมชน รวม 1,056 ครัวเรือน ด้าน กทม.เตรียมเร่งบริษัทรับเหมาตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนเพิ่มอีก 5,000 ต้นภายในเมษายนนี้ ส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมจะใช้วิธีเจรจาเป็นหลัก ก่อนจะใช้มาตรการทางกฎหมายเร่งรัด วันนี้ (15 ก.พ.) เวลา 9.00 น.ที่ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ริมคลองลาดพร้าว (คลองถนน) เขตดอนเมือง มีพิธียกเสาเอกสร้างบ้านประชารัฐริมคลอง เฟสแรกจำนวน 39 หลัง   โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั...
ระยอง/ พล.อ.อนันตพร  รมว.พม. มอบ‘บ้านพอเพียงชนบท’ นำร่อง 1 ครัวเรือนจากทั้งหมด 339 ครัวเรือน  ส่วนที่เหลือจะดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในปีนี้  งบประมาณไม่เกินครัวเรือนละ 18,000   บาท รวมใช้งบทั้งหมด  5 ล้านบาทเศษ  เป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนที่มีรายได้น้อย สภาพบ้านทรุดโทรมให้มีบ้านเรือนที่มั่นคงแข็งแรง  เหมาะสมกับการอยู่อาศัย  โดยจะดำเนินการทั่วประเทศในปีนี้รวม  15,000 ครัวเรือน    ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  ได้จัดทำโครงการ  ‘บ้านพอเพียงชนบท’  มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม  ในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ   เริ่มโครงการใน...
กทม. : ระหว่างวันที่ 12 - 13กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชน 5 ภาค จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ขึ้น ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ โดยมีเป้าหมายคือ ผู้นำและขบวนองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปสู่การจัดการตนเองและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยวางหลักคิดสำคัญในการพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชนนั้น ต้องสร้างการเรียนรู้ ใช้ความรู้ภูมิปัญญา ร่วมพลังภาคี ในการขับเคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยพลังองค์กรชุมชน และหลักการ เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) หรือ ทำไป คิดไป เรียนรู้ไป มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน จากผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน 5 ภาค ประชาสังคม และนักวิชาการแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน ๓ ปี...
วันที่ 3 – 4  ก.พ. 2561 ที่เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสมชาติ ภาระสุวรรณ นำทีมผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) อาทิ นายอัมพร แก้วหนู นายสุพัฒน์ จันทนา  นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ นายสยาม นนท์คำจันทร์ นางทิพวรรณ หัวหิน เจ้าหน้าที่ และภาคีร่วมพัฒนา เข้าร่วมการสัมมนากองทุนรักษาดินรักษาบ้านภาคเหนือ เพื่อทำความเข้าใจทิศทาง แนวทางการดำเนินงานกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน และการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง ปี 2561 แก่แกนนำชุมชนบ้านมั่นคง 10 จังหวัดในภาคเหนือ           นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ พอช. กล่าวว่า พอช. รับเป้าหมายแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบท ตามแผนแม่บทการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย 20 ปี จำนวน 1,053,702 ครัวเรือน แบ่งเป็นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนเมือ...