playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

    ตามที่ได้มีการร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสโดยนายยุทธพล กาสิงห์ และผู้เดือดร้อน กรณีโครงการบ้านมั่นคงชนบท  ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด นำงบประมาณปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ไปให้ชาวบ้านกู้ยืมหมุนเวียน  โดยไม่ได้มีการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ที่เดือดร้อนตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น  โดยมีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเมื่อช่วงค่ำของวันที่ ๒๘  มีนาคมที่ผ่านมานั้น นายปฏิภาณ  จุมผา ผู้อำนวยการภาค  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริง  ดังนี้ เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงชนบท ฯ ในพื้นที่ตำบลบัวแ...
บุรีรัมย์/ 15 มีนาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างบูรณาการ  ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เพื่อประสานความร่วมมือภาคี 3 ฝ่าย ในการพัฒนาแกนนำชุมชน พัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดทำข้อมูล การพัฒนาโครงการ พัฒนาฐานข้อมูล พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ตำบล และจังหวัดของภาคประชาชน รวมทั้งพัฒนางานวิจัยชุมชนร่วมกัน  โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการภาค และเจ้าหน้าที่ พอช.ภาคอีสาน เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนตั้งมา 10 กว...
  สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน ร่วมกับสำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก  จัดกระบวนการ Workshop การจัดการพื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและชุมชน ณ  ศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยชาวนา ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี   วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีกว่า 50 คน ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนจากพื้นที่รูปธรรม 8 พื้นที่ เจ้าหน้าที่พอช. และคณะกรรมการภาคฯ  เริ่มต้นด้วยการตอบคำถามที่สนุกสนาน ผ่าน Google forms  โดยหัวหน้างานวิชาการภาคได้เกริ่นนำวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่ พอช. ในการถอดบทเรียน จัดการความรู้พื้นที่ของตนเองผ่านการทดลองปฏิบัติจริง ได้แก่ ตำบลบึงกาสาม และตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี  นางสาวสุวิมล  มีแสง หัวหน้างานพัฒนาองค์ความร...
อุดรธานี/ 9-10 มีนาคม 2561 สำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน และสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานจัดการป่าไม้สำนัก 6 กรมป่าไม้ จัดประชุม “ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับสภาองค์กรชุมชนตำบล ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ถ้ำสิงห์ บ้านหนองเจริญ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสภาองค์กรชุมชนตำบล ที่มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานจัดการป่าไม้ 6 โดยมีผู้นำสภาองค์กรชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัดๆ ละ 2 ตำบล ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี บึงกาฬ และหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม   นายสมเด็จ จำปี ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหน...
จ.ชัยภูมิ / เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  2561  ได้มีพิธีฌาปนกิจศพนายวิวัฒน์  เจนชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่วัดสุวรรณาราม  ต.บ้านเขว้า   อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ   โดยมีญาติมิตร  ขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน  สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดต่างๆ  รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช.เข้าร่วมพิธีประมาณ  500   คน นายวิวัฒน์ เจนชัย เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2520 ที่บ้านคลองไผ่งาม  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  เป็นบุตรของพ่อหล่า และแม่รัชนี  เจนชัย  มีพี่น้องรวมวิวัฒน์ 3 คน   ประกอบด้วย  นายทวีศักดิ์   เจนชัย (เป้ด) นายวิวัฒน์ เจนชัย  และนางสาวภัทราดาศิริ (พัชร...
เขตสายไหม / พลเอกอนันตพร รมว.พม. เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองอีก 280 หลัง รองรับชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว 7 ชุมชนในเขตสายไหม ใช้งบประมาณ 134 ล้านบาทเศษ คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นจะรื้อบ้านที่รุกล้ำคลองออกเพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ส่วนความคืบหน้าการสร้างบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองขณะนี้สร้างเสร็จไปแล้ว 1,158 หลังใน 18 ชุมชน กำลังสร้าง 1,224 หลัง ขณะที่ กทม.จี้บริษัทรับเหมาเร่งตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมอีก 5,000 ต้น ตามที่รัฐบาลมีนโยบายบริหารจัดการสิ่งรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครสร้างเขื่อนคอนกรีตระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ และให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ จัดทำแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่...
พลโทธรรมนูญ   วิถี  แม่ทัพน้อยที่  1 ในฐานะตัวแทน คสช.สำรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและการสร้างเขื่อนระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม  จากชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  เขตสายไหม  มายังชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา  เขตดอนเมือง  - ชุมชนร้อยกรอง  เขตบางเขน  -ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา – ชุมชนวัดบางบัว  เขตจตุจักร  เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา  สำหรับความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยขณะนี้  พอช.สนับสนุนการสร้างบ้านเสร็จแล้ว  1,158  หลังใน 18 ชุมชน  กำลังก่อสร้าง 1,224  หลัง   ส่วนการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม   ขณะนี้ตอกเสาเข็มไปแล้วกว่า 19,000 ต้น  จากจำนวนทั้งหมด 60,000 ต้น   ระยะทางทั้...
ธนาคารแห่งประเทศไทย/ รางวัล “ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์   “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3  มีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ รวม 8 กองทุน  โดยมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการฯ  ทั่วประเทศแล้วเกือบ 6,000   กองทุน  มีเงินรวมกันกว่า 13,244 ล้านบาท  ขณะที่รัฐบาลมอบงบสนับสนุนกองทุน 500 ตำบล  วงเงิน  127 ล้านบาท วันนี้ (9 มีนาคม)  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย   มีพิธีมอบรางวัล “ธรรมาภิบาลดีเด่น  ประจำปี 2561” ให้แก่ธุรกิจ SMEs  ที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นในการบริหารงาน   และพิธีมอบรางวัล “ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศ...