playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

พอช./ วันที่ 22 มกราคม 2562  สำนักทรัพยากรบุคคลจัดอบรมการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร ในหัวข้อ ‘การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0’  ณ ห้องประชุม 301-302  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมจากตัวแทนสำนักต่างๆ ใน พอช.เข้าร่วม ประมาณ  60 คน  ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง เป็นวิทยากร  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 15 ปี อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง  กล่าวถึงการบริหารคนยุคใหม่  ต้องบริหารด้วยใจเป็นหลัก ไม่เน้นการใช้เครื่องมือหรืออำนาจ  บุคลากรในองค์กรบางคนทำงานมาเป็นระยะเวลานาน  อาจจะเกิดอาการหมดแรงจูงใจ   ดังนั้นการเปลี่ยนงานจะเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะจะทำเกิดแรงจูงใจในกา...
พอช./ ตัวแทนพรรคการเมือง 9 พรรค  ร่วมรับฟังข้อเสนอจากเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ  โดยเสนอให้พรรคการเมืองสนับสนุนระบบสวัสดิการชุมชนเป็นอีกระบบหลักของสวัสดิการสังคมในประเทศไทย  ให้รัฐบาล  องค์กรปกครองท้องถิ่น  และภาคเอกชน  หนุนเสริมภาคประชาชน  ทั้งด้านความรู้และงบประมาณ    เพื่อให้เป็น 4 พลังหลักในการจัดสวัสดิการชุมชน  ขณะที่เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศแล้วเกือบ  6 พันกองทุน  มีเงินรวมกัน 15,000 ล้านบาท  เผยรายชื่อ 9   กองทุนฯ ทั่วประเทศได้รับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคมนี้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนศาสตร์  ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ จัดงา...
  อ.ปากพนัง / พลเอกอนันตพร  รมว.พม. เยี่ยมผู้ประสบภัยพายุ ‘ปาบึก’ ที่ อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช   และเป็นประธานมอบงบประมาณซ่อม-สร้างบ้านเรือนให้ผู้ประสบภัยจำนวน 59 หลังคาเรือน  ใช้งบ 1 ล้านบาทเศษ  กำชับให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนี้  โดยให้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่              จากเหตุการณ์พายุโซนร้อน ‘ปาบึก’ พัดถล่มพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้  โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบมากที่สุด  โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบ 199,864 ครัวเรือน  รวม  679,257 คน  มีผู้เสียชีวิต 3 ราย  บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง 244 หลัง  และพังเสียหายบางส่วน  43,897 หลัง  ขณะเดียวกันเคร...
พอช./สถาบันป๋วย-พอช.-เครือข่ายกองทุนสวด.    ร่วมจัดงาน ‘มหกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน’ และจัดประกวดรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นทั่วประเทศ  ด้านเครือข่ายกองทุนสวัสดิการฯ เสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง 4 ข้อ  คือ 1.ให้สนับสนุนการปรับแก้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550  2.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของรัฐด้านสวัสดิการ  3.สนับสนุนและดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของกองทุน  โดยรัฐบาลและ อปท.สมทบงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชน  และ 4. สนับสนุนให้ระบบสวัสดิการชุมชนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นฐานระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคมนี้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนศาสตร์  ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรมกอ...
เมื่อวันที่ 15-18 มกราคม 62  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารจังหวัดชัยนาทร่วมกับสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน  จัดเวทีพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำ รุ่น 1,2  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยแกนนำระดับตำบล  คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาทและเจ้าหน้าที่พอช. รวมจำนวน 180 คน ณ เรือนรับรองสวนนก จังหวัดขัยนาท     นายอนุสรณ์ นาคาศัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประธานเปิดโครงการอบรม กล่าวว่า “ผู้เข้าร่วมทุกคนเป็นผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรี อสม. ในพื้นที่ หวังว่าความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้จะทำให้แนวความคิดใหม่ไปขยายผลการทำงานในชุมชนของตนเอง” และเน้นย้ำเรื่องประชาธิปไตยในชุมชน ความเสียสละการมีส่วนร่วมการทำงานในชุมชน      ด้า...
                                                                                                                                                                                     บทความโดย พอช.สำนักงานภาคใต้ สืบค้นตัวตนคนท่าโรงช้าง           ท่าโ...
  วันนี้ (11 มกราคม ) ที่จังหวัดสิงห์บุรี   เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้จัดงาน ‘มหกรรมขบวนองค์กรชุมชน  จังหวัดสิงห์บุรี  ครั้งที่ 2’ ที่บริเวณสวนรุกชาติคูเมือง  อ.อินทร์บุรี   ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของของชุมชนต่างๆ  เช่น  กองทุนสวัสดิการชุมชน  สภาองค์กรชุมชนตำบล  ฯลฯ  และการมอบบ้านพอเพียงชนบท จ.สิงห์บุรีให้แก่ประชาชนที่มีความเดือดร้อน  รวม 220 หลัง  โดยมีพลเอกสุรศักดิ์  ศรีศักดิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์   ผู้ว่าราชการ จ.สิงห์บุรี  ร่วมเป็นประธาน  มีผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ...
ฮอด เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด และเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขา ในอดีตเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความยากลำบากในการเดินทาง มีหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอ เป็นทางผ่านของผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 53 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา โดยมี่จำนวน 1,162 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 3,311 คน เดิมมีการประกอบอาชีทำสวนลำไยมากที่สุด รองลงมาคือทำนา รับจ้าง ทำการประมง ความเป็นมาของการใช้ระบบฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะ เพิ่มมูลค่าผลผลิต การประกอบอาชีพทำสวนลำไย ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  31,875 ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก...