playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เชียงใหม่/  พอช.จับมือไทยพีบีเอสและภาคีเครือข่ายจัดอบรมหลักสูตร ‘การสื่อสารสาธารณะ’ ให้ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ฝึกการเล่าเรื่อง การถ่ายทำคลิป VDO. และตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือ นำเรื่องราวจากชุมชนมาถ่ายทอดสู่สื่อสาธารณะ เป้าหมายเพื่อใช้พลังการสื่อสารจากชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และคณะทำงานพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชน หลักสูตร ‘การสื่อสารสาธารณะ’ ขึ้นที่ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมประมาณ 70 คน เป้าหมายเพื่อใช้พลังการสื่อสาร...
พัทลุง-นครศรีธรรมราช/ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์  รมว.พม.ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวใต้  ชู ‘พลังประชารัฐ’ ดึงชุมชนท้องถิ่น  หน่วยงานรัฐและเอกชนลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม  หนุนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้  ขณะที่ พอช.สนับสนุนงานพัฒนาทุกมิติในพื้นที่ 14  จังหวัดภาคใต้แล้ว  1,154 ตำบล/เทศบาล  ครอบคลุมพื้นที่เกือบ  100 % ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม  พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และคณะ  ได้เดินทางมาที่จังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช  เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาล  เช่น  กองทุนสวัสดิการชุมชนใน...
ริมคลองลาดพร้าว/ นายสุธี  มากบุญ รมช.มหาดไทย  เป็นประธานมอบทะเบียนบ้านชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศและชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่นที่สร้างบ้านเฟสแรกเสร็จแล้วรวม 31 หลัง  ขณะที่การก่อสร้างบ้านตลอดคลองลาดพร้าว 50 ชุมชน  รวม 6,841 ครัวเรือน   ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว  34 ชุมชน  ก่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว  2,592  ครัวเรือน   ส่วนการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมยังติดปัญหาผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการทำให้การสร้างเขื่อนฯ ล่าช้า  สร้างได้ 33 %  ส่อแววขยายสัญญาให้บริษัทรับเหมา  ด้าน กทม.เตรียมใช้ ปว.44 รื้อบ้านรุกคลอง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายบริหารจัดการสิ่งรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ  โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครสร้างเขื่อนคอนกรีตระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในคลองลาดพร้าวและ...
เขตสายไหม/  ผอ.พอช.ชี้แจงกรณีนายศรีสุวรรณ  จรรยา  ร้องเรียนบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าว  ยืนยันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ สผ.  ด้านชาวบ้านกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงบุก สน.สายไหมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ  แฉศรีสุวรรณมีเจตนาขัดขวางโครงการของรัฐบาลโดยเอาชาวบ้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการมาร้องเรียนร่วมกับกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์  ขณะที่ กทม.เตรียมเสนอผู้ว่า พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ใช้ ปว.44 กลุ่มบุกรุกคลองที่ไม่ยอมย้ายบ้านออกจากแนวก่อสร้างเขื่อน  470 หลัง กรณีที่นายศรีสุวรรณ  จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  พร้อมด้วยชาวชุมชนริมคลองที่ไม่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงส่วนหนึ่งได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลสายไหม  เพื่อแจ้งความเอาผิดกับ...
จังหวัดน่าน/ ย้ายทั้งหมู่บ้าน  ชาวบ้านห้วยขาบ 60 ครอบครัว  250  ชีวิต  หนีภัยดินโคลนถล่มย้ายเข้าอยู่บ้านพักชั่วคราวแล้ว  หลังจากที่ดินถล่มหมู่บ้านเสียชีวิต 8 ราย  ด้าน ผวจ.น่านเตรียมประสานกรมป่าไม้ขอใช้พื้นที่ 200 ไร่สร้างหมู่บ้านใหม่ถาวร  ขณะที่นักวิชาการชี้หมู่บ้านเดิมเสี่ยงภัยดินถล่มซ้ำอีกเพราะอยู่ในแนวเลื่อนของเปลือกโลก  เตือน 54 จังหวัด  5,000 หมู่บ้านทั่วประเทศอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย  เตรียมเสนอกฎหมายรับมือภัยดินถล่ม กรณีเหตุการณ์ดินจากภูเขาถล่มลงมาทับบ้านเรือนราษฎรบ้านห้วยขาบ  หมู่ที่ 7    ต.บ่อเกลือเหนือ  อ.บ่อเกลือ  จ.น่าน  เมื่อวันที่ 28   กรกฎาคมที่ผ่านมา  ทำให้มีบ้านเรือนเสียหายจำนวน 4 หลัง  และเสียหายบางส่วนจำนวน 2 หลัง&nb...
เมืองทองธานี/ ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศประกาศเจตนารมณ์ ‘ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ และยื่นหนังสือถึง ‘รมต.กอบศักดิ์’ เดินหน้ายุทธศาสตร์ 8 ด้าน  ตั้งเป้าชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเต็มแผ่นดินในปี 2579  โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง  องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก  เช่น  ส่งเสริมให้ชุมชนมี ‘ธรรมนูญชุมชน-สภาพลเมืองท้องถิ่น’  สร้างความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัย  จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนกว่า 7,800 แห่งทั่วประเทศ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  ฯลฯ  ขณะเดียวกันเสนอให้รัฐบาลผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านนโยบาย  เช่น แก้ไขกฎหมายต่างๆ และนำที่ดินสาธารณะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรรให้ประชาชนใช้อยู่อาศัยและทำกิน   ระหว่างวันที่ ...
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดโครงการถอดบทเรียนการจัดการที่ดินทำกิน ตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมเทียนทอง โรงแรมสเตชัน วัน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้ร่วมงานจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ สมาชิกเกษตรกรนำร่อง 10 พื้นที่ , ภาคีวิชาการ , เครือข่าย คทช.  และเจ้าหน้าที่จากพอช. เข้าร่วม             โดยการถอดบทเรียนฯ จากการดำเนินงานเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. ทั้ง 10 พื้นที่ มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอข้อมูล และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานที่ผ่านมา กล่าวคือ “การเรียนรู้จากอ...
ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี/ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงาน  ‘Thailand Social Expo 2018’  ซึ่งเป็นมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ฮอลล์ 5-8  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  ขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และขบวนองค์กรชุมชนได้จัดเวทีวิชาการ “นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  มีการเสวนาในประเด็นต่างๆ  เช่น  เรื่อง  “Inslusive  City Development” โดยวิทยากรจากประเทศอาเซียน ศาสตราจารย์ Yap Kioe Sheng  (Urban Poverty and Housing Advisor)  จากประเทศสิงคโปร์กล่าวว่า  ก่อนหน้านี้ผู้คนอาศัยอยู่ในชนบท  แต่ปัจจุบันคนย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง   และตอนนี...