playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

          ด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 24 อัตรา และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จึงขอประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียด ดังนี้


1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน 10 อัตรา
2.ตำแหน่ง วิศวกร 3 อัตรา
3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล จำนวน 5 อัตรา
4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) จำนวน 2 อัตรา
5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา
8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รายระเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter