playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
         ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ พ.ศ.2561 จำนวน 8 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 25 อัตรา ซึ่งได้ปิดรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตามประกาศของสถาบัน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นั้น

         สถาบันจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนด วันเวลา สถานที่ และ ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter